Eko škola

Dječji vrtić Spužvica, Tisno

PUT LUKE 2 B
22240 TISNO

Telefon: 0992609741
Fax: 022 460 499
E-mail: ravnateljica@djecjivrticspuzvica-tisno.hr
Web: www.djecjivrticspuzvica-tisno.hr

Ravnatelj/ica: PETRA KRANJAC
Školski koordinatori: KORNELIJA BAREŠIĆ , ANAMARIJA KNEŽEVIĆ
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ČLANOVI ODBORA EKO VRTIĆA – KUMOVI :
  • Ivan Klarin – načelnik Općine Tisno
  • Filip Henjak  -  direktor, Turističke zajednice općine Tisno
  • Sandra Perina – direktor komunalnog poduzeća , „Ježinac d.o.o.“
  • Ana Mijat – direktorica Turističke zajednice mjesta Betina
  • Kate Šikić – Ćubrić – ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje
 • OSTALI ČLANOVI EKO ODBORA
  • Petra Kranjac - ravnateljica
  • Kornelija Barešić ( koordinatorica programa) - pedagoginja
  • Anamarija Knežević ( koordionatorica programa) - odgojiteljica
  • Sonja Talevski - domaćica
  • Ana Vodopija - odgojiteljica
  • Slavenka Turčinov - odgojiteljica
  • Vesna Brkić - odgojiteljica
  • Kristina Garofulić - roditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 1. Razviti potrebu očuvanja okoliša kod svih dionika
 2. Potaknuti primarnu selekciju otpada te smanjiti količine otpada na izvoru nastanka
 3. Upoznati djecu i roditelje s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 4. Kroz izradu edukativnog eko panoa prezentirati problematiku otpada
 5. Organizacijom radionica senzibilizirati odrasle za promicanje prava djece na život u zdravom okruženju

Zadatak:
 • razvrstavanje, odlaganje, sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova
 • kreativne radionice s otpadnim materijalima (izrada igračaka, ukrasa, pomagala….),
 • istraživanje vrijeme razgradnje: plastična vrećica, papirnata maramica, plastična čaša, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje i povezivanje sa odgovornosti prema prirodi)
 • upotrebljavanje eko sredstava za zaštitu (biljni pripravci)
 • izrada kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje, izrada cvjetnjaka za leptire
 • briga o cvjetnjaku vrtića - bio otpad za naš cvjetnjak, uređivanje igrališta, sadnja voćnjaka, njega i održavanje
 • ciljana šetnja – uočavanje smeća i otpada
 • akcija čišćenja vrtićkog okruženja
 • sakupljanje plastičnih boca, djeca bilježe količinu i odlažu na predviđeno mjesto
 • prodajna izložba čestitaka i ukrasnih predmeta u humanitarne svrhe

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • ORGANIZIRANJE EKO PATROLA (PRAĆENJE STANJA I OCJENJIVANJE)
  • Patrole će se organizirati u dvije odgojne skupine djece predškolske dobi u centralnom objektu te u područnim objektima (Betina i Murter ). Djeca iz jedne odgojne skupine na cijelom objektu/na svom katu pratit će stanje i voditi evidenciju (sobe, sanitarne prostorije i hodnik). Po dogovoru će se djeca izmjenjivati u uzajamnim obilascima. Djeci će se pripremiti jednostavniji obrazac za praćenje. Patrolirat će svaki dan tijekom jutra. Pratit će jesu li slavine zatvorene, svjetla ugašena, otpad u odgovarajućim koševima te stanje evidentirati u odgovarajuće tablice. Ako zateknu manji problem, obavijestit će skupinu u blizini koje je otkriven problem da taj problem uklone i ubuduće vode brigu da do njega ponovno ne dođe. Odgojitelji će davati upute i podršku djeci u patroliranju te pratiti i izvještavati. Podatke eko patrola obrađivat će odgojitelji u suradnji s djecom (zajednički će mjeriti rezultate i ocjenjivati stanje).
  • VRIJEME REALIZACIJE: osnivanje eko patrole siječanj 2020- provođenje eko kontole - svaki dan 
 • EKO RADIONICE, EKO PREDAVANJA, EKO IZLETI
  • U skladu s interesima djece i odgojitelja, provedbom projekata i ponudom iz lokalne zajednice organizirat će se eko radionice, predavanja za djecu i odgojitelje te izleti za djecu. Tijekom godine u odgojnim skupinama provodit će se kreativne radionice za djecu i roditelje na kojima će se izrađivati ukrasi i igračke od pedagoški neoblikovanog materijala, tako da će se nastojati reciklirati materijal. Tijekom godine, posebno će se intezivirati na prigodnim radionicama prije blagdana.
 • HUMANITARNE AKCIJE
  • Nastavit ćemo sa sudjelovanjem u humanitarnoj akciji skupljanja plastičnih čepova "Čepovima do skupih lijekova" i uključiti se u nove akcije kao što je volontersko sakupljanje otpada sa plaža na otoku Murteru.
 • IZLOŽBE VRTIĆKIH RADOVA
  • Ostvarivat će se tematski, vezano uz važne eko-datume i eko-zbivanja u Vrtiću u prostoru Vrtića te u suradnji s narodnom knjžnicom i čitaonicom Tisno.
 • PROVOĐENJE PROJEKATA U SKUPINAMA, SUDJELOVANJE U MANJIM PROJEKTIMA UDRUGE „LIJEPA NAŠA“ TE PROJEKTIMA INICIRANIH OD LOKALNE ZAJEDNICE
  •  Otvoreni smo za uključivanje u sve  projekte koje može tijekom vremena inicirati lokalna zajednica ili udruga „Lijepa naša“.
 • UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA VRTIĆA
  • Stvaranjem okruženja za razvoj ekološke svijesti kod djece stvaramo svjesnost međuodnosa svih živih i neživih bića na našem planetu. Ekološkim aktivnostima i osobnim uzorom utjecat ćemo na to da dijete postaje osoba koja će znati cijeniti sebe i svoj okoliš.
  • Aktivnosti uređenja bit će:
   • ozelenjivanje interijera Vrtića
   • uređivanje cvjetnjaka
   • njegovanje sadnica mladih voćaka unutar voćnjaka
  • Nositelji: odgojitelji eko tima, djeca, roditelji, tehničko osoblje, lokalna samouprava
  • Vrijeme ostvarivanja: proljeće
 • VREDNOVANJE
  • U vrednovanju će sudjelovati nositelji Programa. Eko patrola će se mijenjati, kako bi bila uključena aktivno sva djeca. Načini praćenja:
   • Eko-dnevnik – djeca i odgojitelji
   • Eko mapa: foto dokumentacija, video zapisi, plakati (dječji radovi i dječje izjave) – pedagog i odgojitelji
   • Mape aktivnosti ili projekata - odgojitelji
   • Didaktičke igračke koje su nastale tijekom rada - odgojitelji
   • Panoi ekoloških aktivnosti u prostoru Vrtića – pedagog, odgojitelji eko tima
  • Vrijeme praćenja: tijekom pedagoške godine.
 • PANOI, EKO OBILJEŽJA (POZIVNICE S LOGOM VRTIĆA)
  • U svrhu informiranja roditelja i posjetitelja vrtića o eko-aktivnostima vrtića, o radu eko patrola, obilježavanju važnih datuma u Vrtiću  postavljen je promjenjivi eko pano.
  • Nositelji: odgojitelji eko tima, pedagog
  • Realizacija eko dokumentacije: tijekom godine
 • FOTO DOKUMENTACIJA, VIDEOZAPIS i /ili AUDIO ZAPIS
  •  Odgojitelji će zabilježiti sve eko aktivnosti Vrtića.
  • Nositelji: odgojitelji i pedagozi
  • Realizacija foto dokumentacije: tijekom godine
 • EKO DOKUMENTACIJA
  • Eko dnevnik Vrtića uređivat će pedagog u suradnji s  odgojiteljima.
  • Provodit će se procesna evaluacija i evaluacija ishoda. Procesna evaluacija ili analiza tijeka provođenja Programa podrazumijevat će provjeru kvalitete provedbe Programa, a ostvarivat će se kroz evidentiranje, dokumentiranje i opisivanje implementacije programskih aktivnosti i njihovo trajanje, obuhvatnost korisnika, te je li  Program ostvario svoje ciljeve u odnosu na ciljne skupine. Evaluacijom ishoda (učinka) odredit će se stupanj ostvarenja ciljeva Programa u odnosu na postignute rezultate, uz vanjsko vrednovanje.

Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, članovi eko odbora, roditelji, tehničko osoblje, kumovi i  lokalna samouprava.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Provođenjem aktivnosti definiranih Programom rada Eko škole na temu OTPAD ostvarili smo  sljedeće ciljeve:

 1. Razvili potrebu očuvanja okoliša kod svih dionika
 2. Potaknuli primarnu selekciju otpada te smanjili količinu otpada na izvoru nastanka
 3. Upoznali djecu i roditelje s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 4. Kroz izradu edukativnog eko panoa prezentirali problematiku otpada

Realizirani zadaci:
 • Razvrstavanje, odlaganje, sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova
  • Zajedno sa svojim odgojiteljicama djeca su od starih kutija, koje smo uzeli iz kuhinje nakon što nam je došla roba i hrana za vrtić, napravili kutije za selekciju otpada. Na ovaj način smo napravili dvostruku eko akciju. Kutije koje bi inače išle odmah u otpad mi smo uzeli i dali smo im  novu funkciju…tj. možemo reći da smo im dali novo život i to jako koristan život. U njih smo vršili  selekciju otpada. Kad su se kutije napunile djeca su zajedno sa odgojiteljicama kutije ispraznile u za to određene spremnike otpada, također selektivno po vrsti otpada.
 • Kreativne radionice s otpadnim materijalima (izrada igračaka, ukrasa, pomagala….)
  • U našem vrtiću se već dugi niz godina za gotovo sve aktivnosti koristi otpadni materijal. Otpadni materijal se koristi kako u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu tako i na prigodnim radionicama s roditeljima koje organiziramo tijekom godine. Radionice se obvezno organiziraju prije svakog velikog blagdana te se kreativni uradci kasnije predstavljaju široj zajednici na prodajnim izložbama.
 • Izrada kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje
  • Od otpadnih rola wc papira djeca su izradila male hranilice i kućice za ptice. Na taj način smo razvijali kod djece svijest o ponovnom korištenju otpadnih materijala s jedne strane a s druge strane smo kod njih razvijali svijest o potrebi brige za životinje-u ovom slučaju ptice.
 • Briga o cvjetnjaku vrtića - bio otpad za naš cvjetnjak, uređivanje igrališta, sadnja voćnjaka, njega i održavanje
  • Djeca svake godine zajedno sa svojim tetama domaćicama i odgojiteljicama obnavljaju vrt u našim vrtićima. Također pratimo važne ekološke datume te sudjelujemo u akcijama koje se odvijaju  na svjetskoj razini. Npr. „ Posadi drvo ne budi panj“.
 • Ciljana šetnja – uočavanje smeća i otpada
  • Sa djecom idemo u svakodnevne šetnje, kad nam to vremenski uvjeti dopuste i odgojiteljice sa djecom tad razgovaraju o otpadu i ukazuju na problem otpada u prirodi.
 • Prodajna izložba čestitki i ukrasnih predmeta u humanitarne svrhe.
  • Svake se godine pa tako i ove u sklopu božićnih aktivnosti održava veliki Božićni sajam. Na tom sajmu sudjeluju djeca, odgojiteljice i roditelji. Na sajmu se prodaju ukrasi i čestitke koje su izrađene od otpadnih materijala. Uvijek se dio prihoda daje u dobrotvorne svrhe. Tako je bilo i ove godine.

Vrijeme realizacije:

Aktivnosti smo realizirali u razdoblju od studenog  2019 do ožujka 2020. godine.


Nositelji:
 • odgojiteljice, djeca, roditelji, eko patrole, spremačice, kuhinjsko osoblje

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Mi smo djeca svjesna, zraka, vode i čistoće, 

sve se može kad se hoće.


Eko himna:

Ova mala eko pjesma

Kaže da su djeca svjesna, zraka, vode i čistoće, 

A sve se može kad se hoće 

 

Voda ne smije mlazom teći, 

To sad svatko znade reći.

Svjetlo neka gori samo, 

Kada noć je, mračno i tamno.

Noge znaju svuda poći, 

Do vrtića treba doći.

Auto nek je u garaži, 

Jer se malo tijelo snaži.

 

Ova mala eko pjesma

Kaže da su djeca svjesna, zraka, vode i čistoće, 

A sve se može kad se hoće

 

Stari papir daj zapamti

Treba bit u žutoj kanti.

Još i staklo kako kažu

Baš sve ide u  reciklažu.

Ako su ti hlače male

Znaj da ni s tim nema šale.

Pokloni ih il' odloži, 

Da se otpad taj ne množi.

 

Ova mala eko pjesma

Kaže da su djeca svjesna, zraka, vode i čistoće, 

A sve se može kad se hoće

 

Znaj da hrana se ne baca, 

Možda bi je jela maca.

Ribice će rado doći, 

Samo nek se taj kruh smoči.

Čuvaj šumu , stablo, cvijet,

Nek je bolji ovaj svijet.

Neka svako živo biće, bude dio naše priče.

Ova mala eko pjesma

Kaže da su djeca svjesna, zraka, vode i čistoće, 

A sve se može kad se hoće