Eko škola

Dječji vrtić 'Spužvica', Tisno

PUT LUKE 2 B
22240 TISNO

Telefon: 0992609741
Fax: /
E-mail: ravnateljica@djecjivrticspuzvica-tisno.hr
Web: www.djecjivrticspuzvica-tisno.hr

Ravnatelj/ica: PETRA KRANJAC
Školski koordinatori: KORNELIJA BAREŠIĆ
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :