Eko škola

Osnovna škola Brezovica

Brezovička cesta 98 a
10257 Brezovica

Telefon: 01 6537 155
Fax: 01 6538 411
E-mail: osbrezovica@os-brezovica.skole.hr
Web: www.os-brezovica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Darko Rogalo
Školski koordinatori: Nikolina Pereglin, Marija Rušnov Vrban, Jerka Karaula, Mirela Jembrek
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Predstavnica stručne službe - školska pedagoginja Đurđica Rožić Bradić
  • Predstavnica lokallne eko udruge "Obraz" - učiteljica Maja Varzić
  • Predstavnik tehničkog osoblja - školski domar Krunoslav Horvat 
  • Predstavnica lokalne uprave - Marina Pucević 
  • Predstavnica roditelja - Kristina Martinko Rutić
  • Predstavnici učenika (5): Nikola Raič (3.a), Patrik Čudić (3.b), Ana Kovačević (3. PŠ Kupinečki Kraljevec), Robert Živković (7.b) i Borna Pešun (7.d)
  • Koordinatorice: Marija Rušnov Vrban (učiteljica razredne nastave), Jerka Karaula (školska psihologinja), Nikolina Pereglin (učiteljica razredne nastave) i Mirela Jembrek (učiteljica razredne nastave)
  • Predstavnik lokalnog gospodarstva - Ante Šimundić – Mrgan (Fragaria)
  • Ravnatelj OŠ Brezovice - Darko Rogalo