Eko škola

Osnovna škola Brezovica

Brezovička cesta 98 a
10257 Brezovica

Telefon: 01 6537 155
Fax: 01 6538 411
E-mail: osbrezovica@os-brezovica.skole.hr
Web: www.os-brezovica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Darko Rogalo
Školski koordinatori: Nikolina Pereglin, Marija Rušnov Vrban, Mirela Jembrek
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predstavnica stručne službe - školska pedagoginja Đurđica Rožić Bradić
 • Predstavnica eko udruge - učiteljica Maja Varzić
 • Predstavnik tehničkog osoblja - školski domar Krunoslav Horvat
 • Predstavnica lokalne uprave -  Marina Pucević.
 • Predstavnica roditelja - Kristina Martinko Rutić
 • Predstavnici učenika su: Jana Brebrić (4.b), David Martinko (4.b), Tena Škvorić (4.b), Josip Frklić (4.b) – ČUVARI PRIRODE (izvannastavna aktivnost)
 • Koordinatorice: Marija Rušnov Vrban (učiteljica razredne nastave), Nikolina Pereglin (učiteljica razredne nastave), Mirela Jembrek (učiteljica razredne nastave),
 • Predstavnik lokalnog gospodarstva - Ante Šimundić – Mrgan
 • Ravnatelj - Darko Rogalo

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad - razvrstavanje otpada
Cilj:
 • Nastaviti razvijati svijest o potrebi pravilnog postupanja s različitim vrstama otpada kod učenika, nastavnika i osoblja škole, roditelja i šire lokalne zajednice.
 • Oblikovati stav u učenika da zaštita okoliša počinje s pojedincem koji se odgovorno ponaša.
 • Tema se uključuje u sve nastavne predmete (Informatika - suradnja s drugim školama, Vjeronauk - etička i moralna načela u ekologiji, Hrvatski jezik - izreke i sastavci, Matematika - statistička obrada podataka…) i izvannastavne aktivnosti (Čuvrari prirode, Cvjećari, Mali kreativci, Spretne ručice, učenička zadruga…).

Zadatak:
 • Brigom za okoliš u školi potaknuti sve članove lokalne zajednicu da se pridruže aktivnostima.
 • Istraživanjem i ocjenjivanjem stanja okoliša škole i mjesta u kojem je škola utvrditi prijelazno stanje, napredak te razinu koliko škola i dalje opterećuje okoliš, kako bi se naporima učenika, nastavnika i roditelja stanje nastavilo popravljati.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske (i nastavne godine) 2021./2022.

 • praćenje - ekopatrole (svaki drugi petak - Ćuvari prirode)

Nositelji:
 • koordinatori ekoškole
 • učenici i djelatnici OŠ Brezovice

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: IT otpad u školu donesi, ekoosmijeh kući ponesi - ekoakcija prikupljanja elektroničkog otpada
Ostvareni ciljevi:
 • recikliranjem smo osigurali očuvanje ljudskoga zdravlja, očuvanje prirode i smanjenje potražnje za prirodnim sirovinama

Realizirani zadaci:
 • prikupljeno je 890 kg elektroničkog otpada (miševi, tipkovnice, kućišta, kablovi, zvučnici...)

Vrijeme realizacije:
Nositelji:
 • koordinatorice ekoškole s učenicima

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

                              PRIJATELJ ZEMLJE

Poruka za sve male i velike,

bacajte smeće

u vreće!

 

Samo na Zemlji živjeti možemo,

zato pazimo gdje što odlažemo.

 

Ni svjesni ne možemo biti

koliko će nas tvornice uništiti.

 

Zagađenu vodu nećemo piti,

zato bolje okoliš paziti.

 

Zemlju ćemo spasiti,

plastiku izbaciti.

 

Na kraju svega

Zemlju čuvati treba!

Tena Mavračić


Eko himna:

a