Eko škola

Osnovna škola Jabukovac, Zagreb

JABUKOVAC 30
10000 ZAGREB

Telefon: 01 4834390
Fax:
E-mail: jabukovac-zagreb@os-jabukovac-zg.skole.hr
Web: http://os-jabukovac-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Romana Šimunić Cvrtila
Školski koordinatori: Nenad Marković i Koraljka Milun
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • a) Ravnateljica, učitelji/ce, ostali djelatnici škole:
  • 1. Romana Šimunić Cvrtila, prof., ravnateljica
  • 2. mr. sc. Nenad Marković, prof., koordinator za predmetnu nastavu (eko-radionice, predavanja, uređenje okoliša, izrada eko-suvenira škole, odvajanje otpada itd.)
  • 3. Koraljka Milun, dipl. učit., koordinatorica za razrednu nastavu (aktivnosti Ekoškole u razrednoj nastavi)
  • 4. Ivona Jurić Kljajo, prof., logo Ekoškole, likovni radovi, likovne radionice, uređenje panoa, itd.
  • 5. Marina Bogut, prof., eko kodeks, tekst himne Ekoškole, literarni radovi, priredbe, itd.
  • 6. Alen Horvat, informatička podrška, diseminacija rezultata
  • 7. Davorka Skračić, prof., jesenske i proljetne igre na otvorenom, zdrava prehrana, itd.
  • 8. Igor Tišma, prof., aktivnosti oko obilježavanja Dana planeta Zemlje, IDOP projekt
  • 9. Maja Maček, prof. edu. reha., koordinatorica IDOP projekta
  • 10. Domijan Svilković, prof., IDOP projekt, aktivnosti u predmetnoj nastavi
  • 11. Ivan Lipanović, prof. aktivnosti u predmetnoj nastavi.
  • 12. Dajana Žnidaršić, prof., koordinatorica aktivnosti Ekoškole i učeničke zadruge „ Jabuka“
  • 13. Luana Žegarac, dipl. učit., aktivnosti Ekoškole u razrednoj nastavi
  • 14. Sonja Vučić, dip. učit., aktivnosti Ekoškole u razrednoj nastavi
  • 15. Krunoslava Kregar, dipl. učit., aktivnosti Ekoškole u razrednoj nastavi
  • 16. Jasna Marendić Bajs, prof., eko himna, priredbe
  •  17. Ljiljana Banović, kuharica, aktivnosti vezano uz Dane kruha, Dane jabuka, sadnja biljaka.
 • b) Učenici:
  • Razredna nastava
   • Petra Zadro-1.a., Klara Kamenski- 1.b., Ivo Mirošević- 2.a., Luka Simić – 2.b., Tin Prlić – 3.a, Mila Veselinović – 3.b., Tonka Kadić-4.a.
  • Predmetna nastava
   • 5.a- Eva Todorovac,  6.a – Maša Paškvan,  6.b – Laura Kunović, 7.a – Luka Vlah.  7.b- Manuela Mrvelj (zamjena Mark Kristijan Glumičić),  8.a – Nela Mladić,  8.b- Filip Cavor.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: 5. Praćenje rada i ocjenjivanje
Cilj:
 • obavještavanje javnosti o aktivnostima i rezultatima rada Ekoškole (uključivanje medija)

Zadatak:
 • diseminacija svih aktivnosti na svim tijelima škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • svibanj i lipanj 2020.
 • nositelji određenih aktivnosti u eko-školi će uz pomoć suradnje sa lokalnom zajednicom i medijima obavještavati sve djelatnike škole, roditelje i lokalnu zajednicu o rezultatima rada eko-škole 

Nositelji:
 • voditelji pojedinih aktivnosti
Naziv teme: 4. Bioraznolikost našeg okoliša
Cilj:
 • a) podizanje svijesti učenika, roditelja, djelatnika i lokalne zajednice o važnosti očuvanja bioraznolikosti biljaka i životinja našeg školskog okruženja
 • b.1.) naučiti saditi i zalijevati biljke
 • b.2.) naučiti kako privući životinje i povećati staništa
 • c.1.) sačuvati bogatu bioraznolikost školskog parka i šume
 • c.2.) ukazati učenicima i roditeljima na važnost očuvanja okoliša i prirodnih resursa

Zadatak:
 • a.1.) učenike i roditelje treba educirati o morfologiji, anatomiji, fiziologiji i ekologiji biljaka i životinja školskog okruženja
 • a.2.) educirati učenike o zaštiti školskog okoliša
 • a.3.) opisati  i nacrtati sve biljne i životinjske vrste školskog parka i šume na satu prirode, biologije i likovne kulture
 • a.4.) odgovorno i aktivno uključiti sve učenike u očuvanju bioraznolikosti flore i faune školskog okoliša
 • a.5.) učenike educirati o važnosti korištenja mediteranskih i začinskih biljaka našeg okoliša u svakodnevnom životu
 • b.) eko-akcijom sadnje biljaka i uređenjem okoliša i nastamba za životinje povećati bioraznolikost flore i faune školskog okoliša
 • c) eko akcijom sadnje biljaka i uređenjem okoliša i nastamba za životinje sačuvati bioraznolikost školskog okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • za a) cijele školske godine 2019./2020.
 • za b) i c) svi mjeseci u šk. god 2019./2020. osim prosinca, siječnja i dijela veljače
 • a.1.) učenici će se na satovima prirode i biologije educirati o bioraznolikosti biljaka i životinja školskog okoliša, izradit će točne opise njihove morfologije i anatomije te će na satu likovne kulture uz pomoć dokumentarističke ilustracije i  njene primjene na bolje usvojiti znanje o bioraznolikosti
 • a.2.) učenici će u kreativnim radionicama sami izrađivati  usoljene začine od paprike i ostalog povrća.
 • a.3.) učenici će u kreativnim radionicama sami izrađivati mirisne soli za kupanje
 • a.4.) učenici će u kreativnim radionicama sami izrađivati mirisne jastučiće od lavande
 • b.) i c) zajednička jednodnevna akcija (u jesen i proljeće) čišćenja, sadnje i uređenja okoliša škole u suradnji sa roditeljima
 • b) i c) svaki razredni odjel tijekom godine na satovima razrednog odjela ima obvezu uređenja vrtova, cvjetnjaka i gredica.
 • - praćenje provedbe zadataka kroz aktivnosti nositelja  realizacije i  podnošenje izvješća o rezultatima rada

Nositelji:
 • svi učenici, učitelji, roditelji te ostali djelatnici škole
Naziv teme: 3. Održivi razvoj u našoj školi
Cilj:
 • a.1.) educirati učenike o načinu prikupljanja i korištenja otpada u svrhu recikliranja ili prenamjene
 • a.2.) educirati učenike o načinu prikupljanja i korištenju biootpada u svrhu stvaranja komposta i korištenja istog u hortikulturi.
 • b.1.) dobiti uvid u potrošnju vode te osvijestit kod učenika  učestalost nepotrebnog istjecanja pitke vode
 • b.2.) dobivene podatke koristiti kao polazište pri određivanju načina uštede vode u budućnosti
 • c.1.) educirati učenike o važnosti sadnje biljaka kao proizvođača kisika i potrošača ugljikovog dioksida

Zadatak:
 • a.1.) prikupljanje i razvrstavanje školskog otpada koji se odbacuje
 • a.2.) usitnjavanje ostataka voća i povrća od školskih obroka te vrtnog otpada i  stvaranja komposta
 • b) mjerenje potrošnje vode i sprječavanje nepotrebnog istjecanja vode
 • c) svake godine učenici trebaju uz pomoć učitelja posaditi jedno stablo i/ili posaditi ukrasno i začinsko bilje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • a) i b) tijekom školske godine 2019./2020
 • c.1.) listopad-travanj za stabla voćaka 2019./2020.
 • c.2.) ožujak-svibanj 2020. za jednogodišnje biljke
 • a.1.) staklo , papir, plastiku i metal učenici trebaju odvajati i skupljati i posebno označene „eko-kante“ koje se nalaze na predviđenim mjestima na hodnicima i u učionicama, a.1.) učenici će skupljati plastične čepove i baterije te ih odlagati u posebne vreće ili kante.
 • a.2.)  učenici će sjeckalicom usitnjavati ostatke voća i povrća od školskih obroka te vrtni otpad (osušene biljke, odrezane grane voćaka i sl.) te prikupljeni biootpad odlagati u školsku kompostanu, stvorenim kompostom oplemeniti vrtne gredice te školski voćnjak i cvjetnjak
 • a.3.) eko-patrola svakodnevno, nakon svakog odmora pregledava po hodnicima i učionicama je li se propisano razvrstava otpad te bilježi opažanja i o tome obavještava školske koordinatore
 • b.1). jednom mjesečno domar očitava stanje brojila vode te bilježi potrošnju kroz godinu dana, a sa svrhom smanjenja potrošnje pitke vode u budućnosti.
 • b.2.) prikupljene podatke obrađuju i grafički prikazuju učenici dodatne nastave matematike
 • b.3.) eko-patrola svakodnevno, nakon svakog odmora, obilazi sanitarne čvorove i provjerava istječe li voda nepotrebno iz slavina i vodokotlića.
 • c) učenici uz pomoć učitelja i domara sade stabla voćaka i/ili jednogodišnje i višegodišnje biljke u školskom vrtu
 • - praćenje provedbe realizacije zadataka vezano je za podnošenje izvješća ravnateljici škole i eko-odboru

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, domar, ostalo tehničko osoblje
Naziv teme: 2. Obilježavanje ekoloških, etničkih i ostalih važnih datuma a) Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje b) Dan jabuka-dan zdrave prehrane c) Dan planeta Zemlje
Cilj:
 • obilježavanjem ekoloških, etničkih i ostalih važnih datuma podizati svijest kod učenika i roditelja o važnosti istih
 • educirati učenike i njihove roditelje o važnosti obilježavanja važnih ekoloških, etničkih i ostalih datuma
 • razvijati kod učenika osjećaj pripadnosti zajednici

Zadatak:
 •  a) organizirati i provesti jesensku svečanost Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • b) organizirati i provesti Dan jabuka i zdrave prehrane
 • c) organizirati i provesti Dan planeta Zemlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • za a) i b) listopad 2019.
 • za c) travanj 2020.
 • a) prigodna priredba, blagoslov kruha, likovne i literarne radionice, jesenske igre na otvorenom, pečenje kestena
 • b) predavanje o jabukama kao važnom dijelu zdrave prehrane, radionice izrade prehrambenih proizvoda od jabuka, likovne i literarne radionice
 • c) svaki će učitelj unutar svog razrednog odjela održati sat posvećen toj temi,
 • c)učenici će se baviti nekim od ekoloških problema te izraditi radove koji će biti izloženi na promjenjivom panou škole
 • - koordinatori podnose izvješće ravnateljici škole i eko-odboru te rezultate rada obajvljuju na promjenjivoj eko ploči i na mrežnim stranicama

Nositelji:
 • djelatnici i učenici škole
Naziv teme: 1. Eko odbor, eko kodeks, slogan Ekoškole
Cilj:
 • imenovati eko-odbor
 • osmisliti eko-kodeks i slogan Ekoškole

Zadatak:
 • na sjenici UV pozvati sve učitelje, stručne suradnike kao i tehničko osoblje da se uključe u rada eko-škole
 • pozvati sve učenike od 1-8. razreda da se uključe u rad eko-škole
 • ravnateljica saziva UV te se prema određenim kriterijima biraju članovi eko odbora iz redova učitelja i tehničkog osoblja škole
 • koordinatori u dogovoru sa ravnateljicom škole prezentiraju plan i program rada eko-škole
 • koordinatori eko-škole prezentiraju plan i program rada svim učenicima te se obavlja izbor učenika u eko-odbor prema određenim kriterijima
 • eko-odbor osmišljava i provodi proceduru izbora najboljeg kodeksa, loga i slogana eko-škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • rujan 2019. godine

Nositelji:
 • Ravnateljica škole, učitelji, stručni suradnici, tehničko osoblje škole, učenici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: 3.Održivi razvoj u našoj školi- posadi stablo ili zelenu biljku
Ostvareni ciljevi:
 • U okviru eko škole  učenici su educirani o važnosti sadnje biljaka kao priozvođača kisika i potrošača ugljikovod dioksida.

Realizirani zadaci:
 • Kroz prošlu i ovu školsku godinu naši djelatnici i učenici posadili su nekoliko stabala jabuka i ostalog začinskog bilja.

Vrijeme realizacije:
 • Vrijeme realizacije ožujak-svibanj 2020. za jednogodišnje biljke, a za višegodišnje biljke ožujak- svibanj 2019.

Nositelji:
 • Ravnateljica škole, prof. biologije kordinator eko -škole, domar, kuharice, spremačica, koordinatorica eko-škole, učiteljice razredne nastave
Naziv teme: Dan zdrave prehrane
Ostvareni ciljevi:
 • Svi ciljevi važnosti zdrave prherane kao i korištenje namirnica za zdravu prehranu su ostavreni. Važnost je u podizanju svijesti naših učenika i njihovih roditelja o zdravoj hrani.

Realizirani zadaci:
 • Projekt „Vrtim Zdravi Film“ dio je globalne inicijative ‘Nestlé za zdraviju djecu’, a koja osim edukacije uključuje i razvoj zdravijih proizvoda u budućnosti kao i savjetovanje obitelji o namirnicama i vježbanju.
 • "Vrtim(o) zdravi film",  16.12.2019. naši osmaši koji su snimili najbolji video uradak u Hrvatskoj  u projektu  družili su se u Enzita.hr Kitchen studiju ,učili kako postati gastro kreativci pri kuhanju brzog, nutritivno bogatog obroka smišljenog u suradnji s Nestlé nutricionistima. Učenicima OŠ Jabukovac pri tome su pomogle poznate mame, chefica i food blogerica Nastasja Chiara Petrić i Viktorija Rađa te Nestlé nutricionistica Koraljka Novina Brkić.
 • Edukativni, ali i zabavni karakter projekta pokazali su učenici OŠ Jabukovac iz Zagreba, koji su uz pomoć kuharice i food blogerice Nastasje Chiare Petrić spravljali jela prema nutritivno bogatim receptima pripremljenima u suradnji s Nestlé nutricionistima. Recepti su osmišljeni kako bi uz samo nekoliko pomno odabranih namirnica i najmlađi mogli pripremiti ukusan i hranjiv obrok, umjesto da posegnu za brzim zalogajima. Društvo su im pravile Viktorija Rađa i Nestlé nutricionistica Koraljka Novina Brkić, koja je ukratko predstavila rezultate brojnih znanstvenih studija o koristi uključivanja djece u planiranje, pripremanje i kuhanje obroka. Veliki je poticaj za svako dijete da se ohrabri i proba novu hranu, što za pozitivan efekt ima veći, češći unos poželjnih namirnica: povrća, voća, mahunarki/ grahorica i cjelovitih žitarica.

Vrijeme realizacije:
 • Vrijeme realizacije 16. prosinca 2019. godine

Nositelji:
 • Ravnateljice škole, prof. TZK i prof Biologije, učenici osmih razreda naše škole.
Naziv teme: 2. Obilježavanje Dana jabuka u OŠ Jabukovac-Zagreb
Ostvareni ciljevi:
 • Dana 30. listopada 2019. godine u našoj školi običježen je Dan jabuka. Ostvareni su ciljevi podizanja svijesti o važnosti jabuka kao zdravog voća

Realizirani zadaci:
 • Učenici svih razreda OŠ Jabukovac - Zagreb sudjelovali su u predavnju o važnosti jabuka za  zdravlje, radionicama izrade jabučnoga soka, izradi čipsa od jabuka, kolača od jabuka. 

Vrijeme realizacije:
 • Vrijeme reaalizacije Dana jabuka u školi - 30.10. 2019. godine u prostorima škole.

Nositelji:
 • Nositelji : koordinatori eko škole, ravnateljica škole, učenici eko odbora škole kuharice i ostalo tehničko osoblje škole.
Naziv teme: 2. Obilježavanje ekoloških, etničkih i ostalih važnih datuma
Ostvareni ciljevi:
 • Eko škola OŠ Jabukovac- Zagreb obilježila je Dan kruh i Dan zahvalnosti za plodove Zemlje kao i Dan Jabuka 15. i  16. listopada 2019. godine. Učenici i njihovi roditelji su educirani o važnosti obiježavanja Dana kruha i jabuka a svi su kroz aktivnosti imali istinski osjećaj pripadnosti zajednici škole.

Realizirani zadaci:
 •  Učenici 1. i 2. razreda Osnovne škole Jabukovac- Zagreb obilježili su 9. listopada Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje odlaskom na seosko domaćinstvo Kezele.
 • Ljubazni domaćini učenicima su pokazali kako radi stari mlin, proveli su ih kroz farmu na kojoj su vidjeli razne domaće životinje te su mogli jahati konje ili ponije.
 • Nakon obilaska farme učenici su mijesili tijesto te izrađivali kruh i razna peciva koja su stavljena na pečenje. Dok su čekali da se peciva ispeku poigrali su se na velikom dječjem igralištu i uživali u ljepoti imanja. Prije povratka u Zagreb dobili su svoje ispečene proizvode kojima neki nisu mogli odoljeti pa su se odmah zasladili, a neki su odlučili pokloniti roditeljima po povratku kućama.
 • Osnovna škola jabukovac- Zagreb u okviru realizacije programa eko škole je 22. listopada 2019. godine za učenike 5-8 razreda i djela učenika 2a razreda, održala stručnu ekskurziju vezano za Dan jabuka  u OŠ Milke Trnine, Križ. Učenike je vodila ravnateljica škole Romana Šimunić Cvrtila, prof., Koraljka Milun, dipl. učit., stručna suradnica defektologinja Maja Maček, dipl. def. te mr.sc. Nenad Marković, učitelj prirode / biologije i stručna suradnica. Stručna ekskurzija uključila je stručni obilazak školskog voćnjaka sa 1100 stabala, predavanja i radionice iz uzgoja i branja  jabuka, čuvanja stabala jabuka, prerade jabuka. Škola je organizirala i prijevoz školskim autobusom. Na ekskurziji su realizirani svi ciljevi izadatci vezani uz Dan jabuka..

Vrijeme realizacije:
 • Vrijeme realizacije Dana jabuka 15-16. listopada 2019. Vrijeme realizacije Dana Jabuka 22. listopada 2019. godine

Nositelji:
 • Nositelji programa: djelatnici i učenici OŠ Jabukovca- Zagreb.
Naziv teme: 1. Eko-odbor, eko-kodeks, slogan eko-škole.
Ostvareni ciljevi:
 • Na sjednici UV koja je održana 4.rujna 2019. godine imenovan  je Eko odbor učitelja i djelatnika škole,a dva tjedna kasnije i eko odbor učenika. Osmišljen je eko kodeks i slogan eko škole.

Realizirani zadaci:
 •  Na sjenici UV pozvani su svi učitelji, stručni suradnici kao i tehničko osoblje da se uključe u rada eko-škole
 • Pozvani su svi učenici od 1-8. razreda da se uključe u rad eko-škole.
 • OŠ Jabukovac- Zagreb im Eko odbor od 15 članova (učitelji i ostalih djelatnici škole) . Također škola ima i Eko odbor učenika koji ima 14 članova..

Vrijeme realizacije:
 • Ciljevi i zadatci su realizirani kroz rujan mjesec 2019. godine

Nositelji:
 • Ravnateljica škole, učitelji, stručni suradnici, tehničko osoblje škole, učenici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

U našoj Ekoškoli pazimo na cvijeće i uvijek recikliramo smeće.

Mi smo Eko, mi smo zdravi, kod nas se priroda čuva i slavi.

Uzgajamo jabuke, čuvamo biljni rod, to je naš EKO-KOD! 

 

Biti eko je zadaća naša, od prvaša do osmaša! (eko slogan)


Eko himna:

1. Eko-pravila su važna

da Zemlja bude snažna.

Zelene površine i čisti zrak,

plavo more voli đak.

 

Mi smo eko, mi smo zdravi, kod nas se priroda čuva i slavi.

U našoj Eko-školi pazimo na cvijeće i uvijek recikliramo smeće.

Uzgajamo jabuke, čuvamo biljni rod, to je naš eko-kod.

 

2. Svi se trude, svi se slažu

i uvelike Zemlji pomažu.

Da planeta blista, lista

i bude uvijek lijepa, čista.

 

Mi smo eko, mi smo zdravi, kod nas se priroda čuva i slavi.

U našoj Eko-školi pazimo na cvijeće i uvijek recikliramo smeće.

Uzgajamo jabuke, čuvamo biljni rod, to je naš eko-kod.