Eko škola

Osnovna škola Jabukovac, Zagreb

JABUKOVAC 30
10000 ZAGREB

Telefon: 01 4834390
Fax:
E-mail: jabukovac-zagreb@os-jabukovac-zg.skole.hr
Web: http://os-jabukovac-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Romana Šimunić Cvrtila
Školski koordinatori: Nenad Marković i Koraljka Milun
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Romana Šimunić Cvrtila, prof., ravnateljica
 • 2. mr. sc. Nenad Marković, prof. koordinator za predmetnu nastavu (eko radionice, predavanja, uređenje okoliša, izrada eko suvenira škole, odvajanje otpada itd.)
 • 3. Koraljka Milun, dipl. učit. koordinatorica za razrednu nastavu (aktivnosti Ekoškole u razrednoj nastavi)
 • 4. Suzana Anić-Antić, prof.engleskog jezika,. aktivnosti oko obilježavanja Dana planeta Zemlje, IDOP projekt, aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2021, obilježavanje proglašenja OŠ Jabukovac-Zagreb Ekoškolom
 • 5. Ivona Jurić Kljajo, prof., aktivnosti vezane uz obilježavanje proglašenja OŠ Jabukovac-Zagreb Ekoškolom,  likovne radove, likovne radionice, uređenje panoa itd.
 • 6. Anja Novak, prof., aktivnosti vezane uz obilježavanje proglašenja OŠ Jabukovac-Zagreb Ekoškolom,  likovne radove, likovne radionice, uređenje panoa itd.
 • 7. Marina Bogut, prof. aktivnosti vezane uz obilježavanje svih važnijih datuma u okviru Ekoškole.
 • 8. Slaven Šekuljica, prof., aktivnosti vezane uz obilježavanje svih važnijih datuma u okviru Ekoškole.
 • 9. Danijela Krpetić, informatička podrška svim aktivnostima Ekoškole, diseminacija rezultata
 • 10. Davorka Skračić, prof., aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2021. obilježavanje proglašenja OŠ Jabukovac-Zagreb Ekoškolom
 • 11. Igor Tišma, prof. aktivnosti oko obilježavanja aktivnosti vezane uz obilježavanje svih važnijih datuma u okviru Ekoškole.
 • 12. Marijana Vrankić Pavon prof. edu. reha., koordinatorica IDOP projekta, aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2021, obilježavanje proglašenja OŠ Jabukovac-Zagreb Ekoškolom
 • 13. Domijan Svilković, prof., IDOP projekt, aktivnosti u predmetnoj nastavi, aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2021
 • 14. Dajana Žnidaršić, prof., koordinatorica aktivnosti Eko-škole i učeničke zadruge „ Jabuka“ aktivnosti u predmetnoj nastavi, aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2021
 • 15. Daniel Molnar, prof. aktivnosti vezane uz obilježavanje svih važnijih datuma u okviru Ekoškole; aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2021., aktivnosti vezane uz posjet plantaži smilja u Omišlju.
 • 16. Sinea Zorić, dipl. učit., aktivnosti Eko-škole u razrednoj nastavi,
 • 17. Sonja Vučić, dip. učit., aktivnosti Eko-škole u razrednoj nastavi
 • 18.Krunoslava Kregar, dipl. učit., aktivnosti Eko-škole u razrednoj nastavi
 • 19. Nenad Radusin, dipl. učit., aktivnosti Eko-škole u razrednoj nastavi
 • 20. Mia Brindl, aktivnosti vezane uz obilježavanje svih važnijih datuma u okviru Ekoškole.
 • 21. Jasna Marendić Bajs, prof., obilježavanje proglašenja OŠ Jabukovac-Zagreb Ekoškolom, priredbe, aktivnosti vezane uz posjet plantaži smilja u Omišlju, aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2021.
 • 22. Mateja Golubić, prof. aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2022.
 • 23. Vlatka Perešin, prof. vjeroučiteljica,  aktivnosti vezano uz Dane kruha, aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2021.
 • 24. Sandra Erić, prof. vjeroučiteljica, aktivnosti vezano uz Dane kruha, aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2021.
 • 25. Ivica Švaljek, prof. obilježavanje proglašenja OŠ Jabukovac-Zagreb Ekoškolom, aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.2022.
 • 26. Ljiljana Banović, kuharica, aktivnosti vezano uz Dane kruha, Dane krušaka, sadnja biljaka, aktivnosti vezane za obilježavanje Eko-dana 22.3.202.
 • 27. Josip Uljar, domar, tehnička podrška aktivnostima Ekoškole.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Praćenje rada i ocjenjivanje
Cilj:
 • obavještavanje javnosti o aktivnostima i rezultatima rada eko škole (uključivanje medija) 

Zadatak:
 • diseminacija svih aktivnosti na svim tijelima škole 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • svibanj i lipanj 2022. 

Nositelji:
 • voditelji pojedinih aktivnosti
Naziv teme: Bioraznolikost školskog okoliša i okoliša izvan škole (bioraznolikost staništa)
Cilj:
 • a) podizanje svijesti učenika, roditelja, djelatnika i lokalne zajednice o važnosti očuvanja bioraznolikosti biljaka i životinja našeg školskog okruženja 
 • b.1.) naučiti saditi i zalijevati biljke  
 • b.2.) naučiti kako privući životinje i povećati staništa 
 • c.1.) sačuvati bogatu bioraznolikost školskog parka i šume 
 • c.2.) ukazati učenicima i roditeljima na važnost očuvanja okoliša i prirodnih resursa  kopna i mora

Zadatak:
 • a.1.) učenike i roditelje treba educirati o morfologiji, anatomiji, fiziologiji i ekologiji biljaka i životinja školskog okruženja 
 • a.2.) educirati učenike o zaštiti školskog okoliša i ostalih staništa u RH 
 • a.3.) opisati  i nacrtati sve biljne i životinjske vrste školskog parka i šume na satu prirode, biologije i likovne kulture 
 • a.4.) odgovorno i aktivno uključiti sve učenike u očuvanju bioraznolikosti flore i faune školskog okoliša 
 • a.5.) učenike educirati o važnosti korištenja mediteranskih i začinskih biljaka našeg okoliša u svakodnevnom životu 
 • b.) eko akcijom sadnje biljaka i uređenjem okoliša i nastamba za životinje povećati bioraznolikost flore i faune školskog okoliša 
 • c) eko akcijom sadnje biljaka i uređenjem okoliša i nastamba za životinje sačuvati bioraznolikost školskog okoliša 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • za a) cijele školske godine 2021./2022. 
 • za b) i c) svi mjeseci u šk. god 2021./2022. osim prosinca, siječnja i dijela veljače 
 • Način praćenja: izvješće o rezultatima aktivnosti, vrednovanje i samovrednovanje.

Nositelji:
 • svi učenici, učitelji, roditelji te ostali djelatnici škole 
Naziv teme: Održivi razvoj u našoj školi
Cilj:
 • a.1.) educirati učenike o načinu prikupljanja i korištenja otpada u svrhu recikliranja ili prenamjene 
 • a.2.) educirati učenike o načinu prikupljanja i korištenju biootpada u svrhu stvaranja komposta i korištenja istog u hortikulturi. 
 • b.1.) dobiti uvid u potrošnju vode te osvijestit kod učenika  učestalost nepotrebnog istjecanja pitke vode 
 • b.2.) dobivene podatke koristiti kao polazište pri određivanju načina uštede vode u budućnosti 
 • c.1.) educirati učenike o važnosti sadnje biljaka kao proizvođača kisika i potrošača ugljikovog dioksida 
 • d) educirati učenike o važnosti sadnje, održavanja, sabiranja, prerade ljekovitog bilja (smilja),  
 • e) educirati učenike o važnosti održivog razvoja i socijalnog poduzetništva

Zadatak:
 • a.1.) prikupljanje i razvrstavanje školskog otpada koji se odbacuje 
 • a.2.) usitnjavanje ostataka voća i povrća od školskih obroka te vrtnog otpada i  stvaranja komposta 
 • b) mjerenje potrošnje vode i sprječavanje nepotrebnog istjecanja vode 
 • c) svake godine učenici trebaju uz pomoć učitelja posaditi jedno stablo i/ili posaditi ukrasno i začinsko bilje 
 • d) učenici trebaju svake godine uz pomoć učitelja i stručnih osoba posaditi nekoliko ljekovitih biljaka, naučiti kako se sadi, održava, sabire, prerađuje jedna vrsta ljekovitog bilja (smilje i lavanda u šk. god 2021./2022.)   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • a) i b) tijekom školske godine 2021./2022 
 • c.1.) listopad-travanj za stabla voćaka 2021./2022. 
 • c.2.) ožujak-svibanj 2021. za jednogodišnje biljke  
 • d) Omišalj na otoku Krku-plantaža smilja, lipanj 2022. 
 • Način praćenja: izvješće o provedenim ektivnostima, vrednovanje i samovrednovanje

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, 
 • domar, ostalo tehničko osoblje  
Naziv teme: Obilježavanje ekoloških, etničkih i ostalih važnih datuma
Cilj:
 • a)Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje 
 • b) Dan grožđa-dan zdrave prehrane 
 • c) Dan jabuka
 • c) Eko dan u našoj školi
 • d) Dan planeta Zemlje 
 •  
   
 • CILJ:  
  • obilježavanjem ekoloških, etničkih i ostalih važnih datuma podizati svijest kod učenika i roditelja o važnosti istih 
  • educirati učenike i njihove roditelje o važnosti obilježavanja važnih ekoloških, etničkih i ostalih datuma 
  • razvijati kod učenika osjećaj pripadnosti zajednici 

Zadatak:
 • a) organizirati i provesti jesensku svečanost Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje  
 • b) organizirati i provesti manifestaciju Dana jabuka i Dan grožđa i zdrave prehrane 
 • c) organizirati i provesti svečanost Eko dana u našoj školi i Dan planeta Zemlje 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Rujan- listopad- ožujak- travanj.2021/ 2022.

Nositelji:
 • Djelatnici i učenici škole .
Naziv teme: Imenovanje Eko odbora
Cilj:
 • imenovati Eko odbor učitelja i ostalih djelatnika 
 • Imenovati Eko odbor učenika 

Zadatak:
 • na sjenici UV pozvati sve učitelje, stručne suradnike kao i tehničko osoblje da se uključe u rad Ekoškole 
 • pozvati sve učenike od 1-8. razreda da se uključe u rad Ekoškole 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • rujan 2021.. godine 
 • Način praćenja: Izvješće o provedbi, vrednovanje i samovrednovanje.

Nositelji:
 • Ravnateljica škole, ostali djelatnici škole i učenici škole .

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Praćenje rada i ocjenjivanje
Ostvareni ciljevi:
 • obavještavanje javnosti o aktivnostima i rezultatima rada Ekoškole (uključivanje medija)

Realizirani zadaci:
 • diseminacija svih aktivnosti na svim tijelima škole

Vrijeme realizacije:
 • svibanj i lipanj 2022.
 • nositelji određenih aktivnosti u eko-školi će uz pomoć suradnje sa lokalnom zajednicom i medijima obavještavati sve djelatnike škole, roditelje i lokalnu zajednicu o rezultatima rada eko-škole 

Nositelji:
 • voditelji pojedinih aktivnosti
Naziv teme: Održivi razvoj u našoj školi
Ostvareni ciljevi:
 •  a.1.) educirati učenike o načinu prikupljanja i korištenja otpada u svrhu recikliranja ili prenamjene 
 • a.2.) educirati učenike o načinu prikupljanja i korištenju biootpada u svrhu stvaranja komposta i korištenja istog u hortikulturi. 
 • b.1.) dobiti uvid u potrošnju vode te osvijestit kod učenika  učestalost nepotrebnog istjecanja pitke vode 
 • b.2.) dobivene podatke koristiti kao polazište pri određivanju načina uštede vode u budućnosti 
 • c.1.) educirati učenike o važnosti sadnje biljaka kao proizvođača kisika i potrošača ugljikovog dioksida 
 • d) educirati učenike o važnosti sadnje, održavanja, sabiranja, prerade ljekovitog bilja (smilja),  
 • e) educirati učenike o važnosti održivog razvoja i socijalnog poduzetništva

Realizirani zadaci:
 • a.1.) prikupljanje i razvrstavanje školskog otpada koji se odbacuje 
 • a.2.) usitnjavanje ostataka voća i povrća od školskih obroka te vrtnog otpada i  stvaranja komposta 
 • b) mjerenje potrošnje vode i sprječavanje nepotrebnog istjecanja vode 
 • c) svake godine učenici trebaju uz pomoć učitelja posaditi jedno stablo i/ili posaditi ukrasno i začinsko bilje 
 • d) učenici trebaju svake godine uz pomoć učitelja i stručnih osoba posaditi nekoliko ljekovitih biljaka, naučiti kako se sadi, održava, sabire, prerađuje jedna vrsta ljekovitog bilja (smilje i lavanda u šk. god 2021./2022.) 

Vrijeme realizacije:
 • a) i b) tijekom školske godine 2021./2022 
 • c.1.) listopad-travanj za stabla voćaka 2021./2022. 
 • c.2.) ožujak-svibanj 2021. za jednogodišnje biljke  
 • d) Omišalj na otoku Krku-plantaža smilja, lipanj 2022. 
 • 1. III.a se u mjesecu veljači pozabavio jednom važnom i zanimljivom temom održivog razvoja u našoj Eko školi.
 •  Razgovarali smo o vodi kao najzdravijem piću te vodi kao životnom značenju za sva živa bića. Radili plakat na temu- Voda i pisali eko - poruke.
 • Uz rad smo se osvježili- svako malo - s nekoliko gutljaja vode, najboljom hranom za mozak.
 • Živjeli!
 • 2. Učenici smo 2.a razreda OŠ Jabukovac -Zagreb. Naša škola je EKO ŠKOLA čiji slogan glasi: „Biti eko je zadaća naša od prvaša do osmaša“. Stoga smo za fašnik odlučili izraditi ekološke maske. Odabrali smo likove raznih životinja jer smo time željeli podsjetiti na važnost i ljepotu bioraznolikosti.
 • Za izradu maski koristili smo stare novine, reklame i časopise, iskorištene papirnate vrećice, odbačeni uredski papir i karton od ambalaže. Kolaž papir koristili smo minimalno. Preko napuhanog balona potrebno je bilo nanijeti nekoliko slojeva papira premazanog ljepilom za kaširanje. Ekološko i neškodljivo ljepilo koje smo mi koristili dobiva se na sljedeći način: 100 g brašna razmutite s 2 dl hladne vode i to ukuhajte u 1 litru kipuće vode. Kuhajte 3 min i ohladite. Za sušenje iskaširanog balona potreban je cijeli jedan dan. Tek tada, rukama obilno namočenim ljepilom, možete modelirati uši, njušku, rogove… opet koristite stari papir! Za završni sloj pažljivo odaberite dijelove iz novina: npr. mjesta gdje je samo tekst bez fotografija, koji vjerno mogu dočarati dlaku ili perje kao što je to kod naše koale, polarnog zeca ili sove. Ili koristite papirnate vrećice koje bojom podsjećaju na krzno jelena.
 • Neiskorišten materijal odložili smo u poseban spremnik namijenjen upravo za njega.
 • Na vratima našeg razreda možete naći plakat koji će vas podsjetiti na važnost recikliranja papira čime se štede voda i električna energija te čuvaju šume!
 • Učenici četvrtih razreda - svibanj- lipanj 2022.
 • 4.a i 4.b
 • Pokus: Zagađenost tla - potreba za recikliranjem – razvijanje ekološke svijesti  
 • Pod satom razrednika u školskom dvorištu u zemlju će zakopati komad plastike, kartona i limenke

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, 
 • domar, ostalo tehničko osoblje.  
Naziv teme: Bioraznolikost našeg okoliša II Prirodna i kulturna baština otoka Murtera
Ostvareni ciljevi:
 • Potaknuti učenike na zaključak o povezanosti specifičnih životnih uvjeta u moru  i prilagodbi organizama na te životne uvjete
 • Potaknuti učenike na uočavanje nepovoljnih životnih uvjeta na priobalnom morskom području te povezati utjecaj životnih uvjeta na opstanak i rasprostranjenost živih bića.
 • Potaknuti učenike na uočavanje promjenjivih životnih uvjeta na obalnom morskom području te povezati utjecaj životnih uvjeta na opstanak i rasprostranjenost živih bića.
 • Potaknuti učenike na uočavanje osobitosti morskog dna i otvorenog mora kao staništa na kojom žive organizmi s posebnim prilagodbama na uvjete staništa.
 • Potaknuti učenike na zaključak da se kroz hranidbene lance odvija kruženje tvari, protjecanje energije i održavanje prirodne ravnoteže u životnoj zajednici mora.
 • Potaknuti učenike na kritičko razmišljanje i otkrivanje uzročno-posljedičnih veza ljudskih aktivnosti i problema ekosustava u kojem živimo što će ih usmjeriti ka održivom stilu života i djelovanju (održivi razvoj).
 • Potaknuti učenike na važnost poznavanja povijesti Rimskog naselja (1.  st. pr. Kr. – 4. st. po. Kr.) Colentum kao pristanišnog grada jer je murterski akvatorij bio od velikog značaja za pomorski promet.
 • Potaknuti učenike na važnost poznavanja kulturne baštine mjesta Betine na Murteru, kroz povijest i umijeće gradnje betinske gajete (drvenom brodu od 5 – 8 metara dužine i 2 do 2,6 metara širine, s jedrom kao glavnim porivnim sredstvom).

Realizirani zadaci:
 • Posjet muzeju betinske drvene brodogradnje (razgledavanje i predavanje)
 • Posjet arheološkom nalazištu Colentum na otoku Murteru (predavanje i radionica) 
 • Praktičan rad: skupljanje, određivanje i herbariziranje biljaka i algi priobalnog i obalnog područja otoka Murtera
 • Praktičan rad: skupljanje, određivanje te izrada zbirki  mekušaca, žarnjaka priobalnog i obalnog područja otoka Murtera
 • Praktičan rad: skupljanje, određivanje te izrada zbirki algi, mekušaca, žarnjaka, riba, spužvi, rakova morskog dna otoka Murtera
 • Fenološko promatranje životinja slobodnog mora i  otvorenog mora
 • Prezentacija učeničkih rezultata istraživanja i opažanja
 • Vrednovanje i samovrednovanje

Vrijeme realizacije:
 • Prirodna i kulturna baština otoka Murtera
 • Osnovna škola Jabukovac Zagreb je u okviru Ekoškole organizirala za 19 učenika osmih razreda pilot projekt terenske nastave pod nazivom „Prirodna i kulturna baština otoka Murtera" Voditelji stručne ekskurzije su bili Davorka Skračić, prof. tzk,  Jasna Marendić Bajs, prof. glazbene kulture, Daniel Molnar, prof. povijesti te mr.sc. Nenad Marković, prof. biologije i kemije. Nastava je održana 15. i 16. rujna 2021.       
 • Pilot projekt je evaluairan i provedeno je još i samovrednovanje učenika koji su izrazili veliko zadovoljstvo ovim projektom. Naznačili su da je ovakvo učenje u prirodi najbolji put stjecanja bioloških kompetencija.

 


Nositelji:
 • Voditelji : Romana Šimunić Cvrtila, prof., ravnateljica škole, Davorka Skračić, prof.  Daniel Molnar, prof.  i mr. sc. Nenad Marković      
Naziv teme: Bioraznolikost našeg okoliša
Ostvareni ciljevi:
 • a) podizanje svijesti učenika, roditelja, djelatnika i lokalne zajednice o važnosti očuvanja bioraznolikosti biljaka i životinja našeg školskog okruženja
 • b.1.) naučiti saditi i zalijevati biljke
 • b.2.) naučiti kako privući životinje i povećati staništa
 • c.1.) sačuvati bogatu bioraznolikost školskog parka i šume
 • c.2.) ukazati učenicima i roditeljima na važnost očuvanja okoliša i prirodnih resursa

Realizirani zadaci:
 • a.1.) učenike i roditelje treba educirati o morfologiji, anatomiji, fiziologiji i ekologiji biljaka i životinja školskog okruženja
 • a.2.) educirati učenike o zaštiti školskog okoliša
 • a.3.) opisati  i nacrtati sve biljne i životinjske vrste školskog parka i šume na satu prirode, biologije i likovne kulture
 • a.4.) odgovorno i aktivno uključiti sve učenike u očuvanju bioraznolikosti flore i faune školskog okoliša
 • a.5.) učenike educirati o važnosti korištenja mediteranskih i začinskih biljaka našeg okoliša u svakodnevnom životu
 • b.) eko-akcijom sadnje biljaka i uređenjem okoliša i nastamba za životinje povećati bioraznolikost flore i faune školskog okoliša
 • c) eko akcijom sadnje biljaka i uređenjem okoliša i nastamba za životinje sačuvati bioraznolikost školskog okoliša

Vrijeme realizacije:
 •  Cijele školske godine 2021./2022.
 • ·  za b) i c) svi mjeseci u šk. god 2021./2022. osim prosinca, siječnja i dijela veljače
 • Učenici 7a. u studenom mjesecu 2021. pod stručnim vodstvom prof. Nenada Markovića izradili su u školi proizvode od smilja i lavande: mirisne jastučiće od lavande, usoljene lavande, macerati od smilja i lavande te izrada glicerinskih mirisnih sapuna od lavande i smilja. Svi proizvode su prodani na Božićnom sajmu.
 • 24. 3. 2022. kada je ekoškola obilježila svoj EKO DAN otvorili smo i svoj plastenik gdje učenici uče sadnju biljaka u plasteniku.
 • Učenici 3. razreda su 20.1.2022. posjetili Lovački muzej s ciljem ukazivanja na važnost zaštite životinja. Učenici se imali priliku vidjeti razne preparirane  životinje, naučiti svrhu lovno - gospodarstvenih objekata te važnost lovaca za život životinja u zimskim danima. Učenici su ujedno pogledali zbirke lovačkih trofeja, prepariranih životinja i ptica iz cijelog svijeta, ptičjih jaja, fosilnih nalaza, lovačkog oružja te lovačkih znački i odličja.

Nositelji:
 • svi učenici, učitelji, roditelji te ostali djelatnici škole
Naziv teme: Obilježavanje ekoloških, etničkih i ostalih važnih datuma
Ostvareni ciljevi:
 • Eko škola OŠ Jabukovac- Zagreb obilježila je Dan kruh i Dan zahvalnosti za plodove Zemlje, Dan grožđa kao i Dan Jabuka 15. i  16. listopada 2021. godine. Također OŠ Jabukovac je obilježila i EKO DAN. Učenici i njihovi roditelji su educirani o važnosti obiježavanja Dana kruha i jabuka a svi su kroz aktivnosti imali istinski osjećaj pripadnosti zajednici škole.

Realizirani zadaci:
 • a) organizirati i provesti jesensku svečanost Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje  
 • b) organizirati i provesti manifestaciju Dana grožđai zdrave prehrane 
 • c)  organizirati i provesti svečanost Eko dana u našoj školi i Dan planeta Zemlje 

Vrijeme realizacije:
 • Učenici 4.a i 4.b su obilježili dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje raznim aktivnostima, skupljanje plodova, pisanje stihova, crteži za vrijeme boravka u Školi u prirodi u Crikvenici od 12. do 15. 10. 2021.
 • Razredna nastava je realizirala Dane kruha na OPG-u Kezele i Dan jabuka u našoj školi. Realizirana je Terenska nastava  utorak, 21. rujna 2021.Đurđevac- Kloštar Podravski. Dani grožđa - posjet OPG-u „Koren“. Ciljana skupina: učenici 6.-7. razreda (43 učenika).
 • Obilježavanje EKO DANA naše škole 24. 3. 2022. godine. Tema: tlo.    Učenici predmetne nastave naše škole ovaj dan su obilježili interaktivnim radionicama:Određivanje sastava i svojstava tla, Tla u Republici Hrvatskoj, Fizikalna svojstva tla, Mjerenje pH vrijednosti tla na mikrostaništu;
 • U sklopu projekta Škola u šumi - šuma u školi (Hrvatske šume) učenici trećih razreda su 24.3. obilježili eko dan: sudjelovanjem na edukaciji u lugarnici šumarije Velika Gorica, šetnjom poučnu stazu Šumarica te sudjelovanjem na radionici "Najljepša biljka u šumi mi je..." uz naglasak na utjecaj tla na rast biljaka.
 • Učenici 3. razreda su 7.4. bili na terenskoj nastavi Maksimirski istraživači - edukativni program Vode u sklopu Maksimirskog perivoja.
 • Učenici su ponovili razliku između voda stajaćica i tekuća, razlikovali i imenovali vode u zavičajnom području, upoznali i imenovali biljni i životinjski svijet u i uz vode tekućice i stajaćice, ponovili važnost značenja vode za život ljudi, uočili utjecaj čovjeka na prirodu i na onečišćenje vode te izvodili jednostavne pokuse i zaključke o pojavnim oblicima vode i kruženju vode u prirodi.
 • Učenici trećih razreda su 12.4. bili na terenskoj nastavi Kumrovec - obilazak Etno sela - muzej na otvorenom. Posjetili su izložbe: Od konoplje do platna, Od zrna do pogače, Izrada pučkih svirala i dječjih drvenih igračaka, Lončarstvo. Učenici su ujedno sudjelovali u radionici: pisanice moje bake. Tijekom terenske nastave smo ujedno proučavali vode tekućice, razgovarali o zaštita okoliša te su djeca imala organiziranu šetnju kroz krošnje.

Nositelji:
 • Djelatnici i učenici škole Oš Jabukovac- Zagreb. .
Naziv teme: Imenovanje Eko odbora
Ostvareni ciljevi:
 • imenovati Eko odbor učitelja i ostalih djelatnika 
 • Imenovati Eko odbor učenika 

Realizirani zadaci:
 • na sjenici UV pozvati sve učitelje, stručne suradnike kao i tehničko osoblje da se uključe u rad Ekoškole 
 • pozvati sve učenike od 1-8. razreda da se uključe u rad Ekoškole 

Vrijeme realizacije:
 • rujan -listopad  2021.. godine 

Nositelji:
 • Ravnateljica škole, ostali djelatnici škole i učenici škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

U našoj Ekoškoli pazimo na cvijeće i uvijek recikliramo smeće.

Mi smo Eko, mi smo zdravi, kod nas se priroda čuva i slavi.

Uzgajamo jabuke, čuvamo biljni rod, to je naš EKO-KOD! 


Eko himna:

1. Eko-pravila su važna

da Zemlja bude snažna.

Zelene površine i čisti zrak,

plavo more voli đak.

 

Mi smo eko, mi smo zdravi, kod nas se priroda čuva i slavi.

U našoj Eko-školi pazimo na cvijeće i uvijek recikliramo smeće.

Uzgajamo jabuke, čuvamo biljni rod, to je naš eko-kod.

 

2. Svi se trude, svi se slažu

i uvelike Zemlji pomažu.

Da planeta blista, lista

i bude uvijek lijepa, čista.

 

Mi smo eko, mi smo zdravi, kod nas se priroda čuva i slavi.

U našoj Eko-školi pazimo na cvijeće i uvijek recikliramo smeće.

Uzgajamo jabuke, čuvamo biljni rod, to je naš eko-kod.