Eko škola

Dječji vrtić Crvenkapica, Ilok

Trg sv. Ivana Kapistrana 2
32236 Ilok

Telefon: 032 591 019
Fax:
E-mail: ravnateljica@dv-crvenkapica-ilok.hr
Web: www.dv-crvenkapica-ilok.hr/

Ravnatelj/ica: Jasna Markovinović
Školski koordinatori: Tijana Janjatović
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :