Eko škola

Dječji vrtić Planet mašte, Rijeka

Dragutina Tadijanovića 1
51000 Rijeka

Telefon: 051-246-726
Fax:
E-mail: info@planetmaste.com
Web:

Ravnatelj/ica: Sanja Mrgan Simić
Školski koordinatori: Koni Mičić
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Sanja Mrgan Simić – ravnateljica Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Alida Diminić – osnivačica Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Mirjana Pušić – Hrvatska udruga stanara, voditelj info savjetovanja
 • Ljerka Ostojić – predstavnica roditelja
 • Marina Bjelobaba – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Koni Mičić – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece
 • Tamara Di Giorgi – odgajatelj pripravnik
 • Vladimirka Damjanović – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Karla Bažon – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Željka Josipović Nemec – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Anđela Čančar – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Radmila Bajić – pedagog Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Marjana Hunjek – kuharica Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Verica Cingel – kuharica Dječjeg vrtića Planet mašte

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravi život - „Integrirano učenje u prirodi“
Cilj:

Implementirati odgoj i obrazovanje za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život djeteta i djelatnika vrtića.


Zadatak:

Osnovna zadaća programa: usvajanje znanja, sposobnosti i motiviranosti djece za očuvanje i brigu o prirodi koja nas okružuje.

Aktivnosti kojima će se realizirati tema:

 • odlazak u dulje šetnje u bližoj okolici vrtića
 • tjelovježba na otvorenom prostoru
 • čitanje eko priča i slikovnica o prirodi i okolišu
 • promatranje životinja i biljka kroz godišnja doba
 • briga o čistoći okoliša parka vrtića i bliže okolice
 • poligon s materijalima iz prirode
 • orijentacijsko kretanje u prirodi uz pomoć zadataka i zagonetki
 • razvoj prirodnih oblika kretanja (penjanje, trčanje, puzanje, skakanje)
 • praktične radionice zdrave prehrane (izrada zimnice, marmelade, čips od jabuke, cijeđeni sokovi, kruščići od bundeve...)
 • odvajanje otpada
 • kompostiranje
 • izrada predmeta i igračka od prirodnih materijala
 • igre i pjesme o prirodi
 • smanjivanje potrošnog materijala, ponovno korištenje (recikliranje)
 • izrada plakata i didaktičkog materijala na temu čista i onečišćena priroda
 • kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima
 • šetnje i planinarenje te igra na livadi u šumama Primorsko-goranske županije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • kroz fotografije, video zapise, likovne radove djece

Nositelji:

Odgajatelji svih odgojno obrazovnih skupina.