Eko škola

Dječji vrtić Planet mašte, Rijeka

Dragutina Tadijanovića 1
51000 Rijeka

Telefon: 051-246-726
Fax:
E-mail: info@planetmaste.com
Web: www.planetmaste.com

Ravnatelj/ica: Sanja Mrgan Simić
Školski koordinatori: Koni Mičić
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Sanja Mrgan Simić – ravnateljica Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Alida Diminić – osnivačica Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Mirjana Pušić – Hrvatska udruga stanara, voditelj info savjetovanja
 • Ljerka Ostojić – predstavnica roditelja
 • Marina Bjelobaba – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Koni Mičić – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece
 • Tamara Di Giorgi – odgajatelj pripravnik
 • Vladimirka Damjanović – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Karla Bažon – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Željka Josipović Nemec – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Anđela Čančar – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Radmila Bajić – pedagog Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Marjana Hunjek – kuharica Dječjeg vrtića Planet mašte
 • Verica Cingel – kuharica Dječjeg vrtića Planet mašte

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravi život - „Integrirano učenje u prirodi“
Cilj:

Implementirati odgoj i obrazovanje za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život djeteta i djelatnika vrtića.


Zadatak:

Osnovna zadaća programa: usvajanje znanja, sposobnosti i motiviranosti djece za očuvanje i brigu o prirodi koja nas okružuje.

Aktivnosti kojima će se realizirati tema:

 • odlazak u dulje šetnje u bližoj okolici vrtića
 • tjelovježba na otvorenom prostoru
 • čitanje eko priča i slikovnica o prirodi i okolišu
 • promatranje životinja i biljka kroz godišnja doba
 • briga o čistoći okoliša parka vrtića i bliže okolice
 • poligon s materijalima iz prirode
 • orijentacijsko kretanje u prirodi uz pomoć zadataka i zagonetki
 • razvoj prirodnih oblika kretanja (penjanje, trčanje, puzanje, skakanje)
 • praktične radionice zdrave prehrane (izrada zimnice, marmelade, čips od jabuke, cijeđeni sokovi, kruščići od bundeve...)
 • odvajanje otpada
 • kompostiranje
 • izrada predmeta i igračka od prirodnih materijala
 • igre i pjesme o prirodi
 • smanjivanje potrošnog materijala, ponovno korištenje (recikliranje)
 • izrada plakata i didaktičkog materijala na temu čista i onečišćena priroda
 • kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima
 • šetnje i planinarenje te igra na livadi u šumama Primorsko-goranske županije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • kroz fotografije, video zapise, likovne radove djece

Nositelji:

Odgajatelji svih odgojno obrazovnih skupina.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Integrirano učenje u prirodi
Ostvareni ciljevi:

Djeca usvajaju znanja o očuvanju i brizi o prirodi koja nas okružuje kroz sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevnog života u vrtiću.


Realizirani zadaci:

Kroz temu Integrirano učenje u prirodi ostvarili smo sljedeće aktivnosti:

 • Obilježavanje olimpijskog dana
 • Odlazak u dulje šetnje u bližoj okolici vrtića
 • Upoznavanje biljnog i životinjskog svijeta u Liču, „Šumska bajka“
 • Svladavanje poligona od materijala iz prirode
 • Izrada hranilica za ptice stanarice
 • Orijentacijsko kretanje u prirodi uz pomoć zadataka i zagonetki
 • Uređenje eko promjenjivog panoa
 • Edukacija i priprema zimnice
 • Dječji tjedan – obilježavanje Međunarodne godine voća i povrća kroz razne aktivnosti
 • Eko čistka bliže okolice vrtića
 • Obilježavanje Dana kruha, jabuka, voda
 • Sadnja voćka trešnje i cvijeća u sklopu projekta "Zasadi drvo ne budi panj"
 • Izrada likovnih radova od prirodnih materijala
 • Izrada eko ukrasa
 • Lutkarska predstava „Božićni zvončić traži sreću“
 • Izrada maski od ekološki prihvatljivog materijala
 • Njegovanje tradicije našeg kraja u karnevalsko vrijeme - Veseli maškarani petak (glazba našeg kraja, fritule)
 • Dječja karnevalska povorka
 • Istraživanje, proučavanje te uočavanje vjesnika proljeća u prirodi
 • Sadnja cvijeća odgojno obrazovne skupine Planktoni
 • Obilježavanje Svjetskog tjedna zdravlja u sklopu projekta HZJZ-a „Vodeni tjedan zdravlja“

Vrijeme realizacije:

Od 1. rujna 2021. do 15. travnja 2022.


Nositelji:

Djeca, odgojitelji i djelatnici vrtića.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

POKUPI SMEĆE I BACI GA U KANTU AKO GA

VIDIŠ NA PODU I PAZI DA I DRUGI TO RADE!

NE TREBA NAM PUNO IGRAČAKA, IGRAČKE

MOGU BITI SVE OKO NAS!

ČUVAJMO ŽIVOTINJE I AKO IM JE LOŠE,

POMOZIMO IM HRANEĆI IH I PAZEĆI NA NJIHOVE KUĆE.

UGASI SVJETLO KADA TI STVARNO NE TREBA!

PAZIMO KOLIKO TROŠIMO VODE!

BUDIMO ŠTEDLJIVI U SVEMU ŠTO KORISTIMO!!!


Eko himna:

UGASI SVIJETLO KADA GA NE TREBAŠ

NEKA TI SUNCE OBASJA DAN

ŠTEDI VODU JER NISI SAM

NAŠA ZEMLJA TREBA NAS

 

PLANET MAŠTE

OVO NAŠ JE SVIJET

TU SMO JEDNI ZA DRUGE

ŽELIMO DA NAŠE ŠUMICE BUDU ZELENIJE

 

REF. MOŽEMO DANAS

BITI EKO ZA SVE NAS

PRUŽIMO RUKE

ZEMLJA ZOVE, TREBA SPAS

 

BACI(TE) SMEĆE U KONTENJERE

PAZI KAKVE BOJE JE.

KADA NEŠTO VIŠE NE TREBAŠ

POKLONIŠ, NE BACIŠ

 

PLANET MAŠTE

OVO NAŠ JE SVIJET

TU SMO JEDNI ZA DRUGE

ŽELIMO DA NAŠE ŠUMICE BUDU ZELENIJE

 

REF.

 

REF.MOŽEMO DANAS

BITI EKO ZA SVE NAS

PRUŽIMO RUKE

ZEMLJA ZOVE, TREBA SPAS