Eko škola

Osnovna škola Dvor

Ante Brune Bušića 5
44440 Dvor

Telefon: 044/871-095
Fax:
E-mail: osnovna-skola-dvor@os-dvor.skole.hr
Web: www.os-dvor.skole.hr

Ravnatelj/ica: Klara Pereković
Školski koordinatori: Silvana Baljak
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Pravilna prehrana

 • Zdravlje, sigurnost, zaštita okoliša ( vode )

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica Klara Pereković, školska koordinatorica Silvana Baljak, pedagoginja Stojanka Strineka, tajnica Sanja Mencl, učiteljice Matea Sokač Terešak, Kristina Bizjak, Alica Jung Šubarić, domar Mijat Barić, učenici I. M., M. Ć., D. B., L. B., E. M., I. V., M. V., Ž. B., M.B., B. V., roditelji Ankica Bundalo i Anita Kolarec, načelnik Nikola Arbutina, donačelnik Franjo Juranović, predstavnici Hrvatskih šuma Robert Ivančić i Josip Pranjić te predstavnik Komunalca Božo Trivanović.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan djelovanja Eko - škole
Cilj:
 • Osvijestiti kod učenika nužnost odgovornog i pravilnog ponašanja prema okolišu, osvijestiti važnost očuvanja vode, razvoj pozitivnog stava prema zdravom načinu života.

Zadatak:
 • Dogovor o uključenju u projekt na sjednici UV
 • Obavještavanje Vijeća roditelja i Školskog odbora o uključenju u projekt
 • Prijava za sudjelovanje
 • Ocjena stanja okoliša i Upitnik o provođenju odgoja i obrazovanja za okoliš i istraživanju postojećeg stanja u školi
 • Sudjelovanje na seminaru za Školskog koordinatora
 • Osnivanje Eko-odbora
 • Obilježavanje Olimpijskog dana
 • Selektivno prikupljanje i razdvajanje otpada
 • Praćenje potrošnje vode i struje
 • Provedba natječaja za logo i eko - kodeks škole
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša
 • Obilježavanje svjetskog dana pješačenja
 • Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Dan jabuka
 • Uređenje izvora
 • Terenska nastava Eko bio park Divlje vode ( Samobor )
 • Terenska nastava Dobretin
 • Biciklijada Dobretin
 • Zdrav za 5
 • Međunarodni dan zaštite močvara
 • Svjetski dan voda – Eko – dan
 • Suradnja s Učeničkom zadrugom Una
 • Plesne radionice
 • Eko – ljekovito – radionice
 • Edukacija o zaštiti od požara
 • Dan planeta Zemlja
 • Zelena čistka
 • Međunarodni dan biološke raznolikosti
 • Dan zaštite okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

 • Dnevnikom rada Eko - patrola pratit će se provedba aktivnosti i zadataka projekta. 

Nositelji:
 • Djelatnici i učenici Osnovne škole Dvor, ostali članovi Eko - odbora, lokalna zajednica

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO PORUKA

Čuvajmo izvore, Unu,

Zrin i dol,

čuvajmo šumu

i nebeski svod.

Čuvajmo zelenu i plavu boju,

čisti zrak,

čuvajmo Dvor –

naš lijepi kraj.


Eko himna: