Eko škola

Osnovna škola Dvor

Ante Brune Bušića 5
44440 Dvor

Telefon: 044/871-095
Fax:
E-mail: osnovna-skola-dvor@os-dvor.skole.hr
Web: www.os-dvor.skole.hr

Ravnatelj/ica: Klara Pereković
Školski koordinatori: Silvana Baljak
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Pravilna prehrana

 • Zdravlje, sigurnost, zaštita okoliša ( vode )

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • razvijati kod učenika svijest o zdravom načinu života
 • poticati pravilne prehrambene navike kroz školsku prehranu
 • motivirati učenike na rekreaciju kroz izvannastavne aktivnosti
 • motivirati učenike na zdrav život obilježavanjem bitnih datuma u kalendaru (dan pješačenja, plesa, dani jabuka, svjetski dan zdravlja...)

 


Zadatak:
 • sudjelovati u tjelesnim aktivnostima (nastavne i izvannastavne aktivnosti)
 • sudjelovati u sastavljanju jelovnika školske kuhinje
 • radionice na aktivnosti domaćinstva u Razrednoj nastavi
 • obilježavati bitne datume u kalendaru (pješačenje, biciklizam, ples...)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.

 • Fotografiranje aktivnosti.
 • Liste procjena postignuća učenika i provedbe zadataka.

Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • razvrstavati papir, čepove, baterije
 • reciklirati otpad u radionicama
 • razvijati ekološku svijest kod svih učenika
 • odgovorno se ponašati u svom okolišu

Zadatak:
 • odvajati papir u razrednim kutijama te odlagati u plavi spremnik
 • surađivati s komunalnim djelatnicima oko zbrinjavanja papira
 • smanjivati upotrebu novog papira u nastavi, povećati ponovno korištenje uporabljenih papira (likovnih radova, radnih listića...)
 • kontinuirano prikupljati starih baterija i odlagati ih u odgovarajući spremnik (projekt Skupljajmo stare baterije)
 • prikupljanje i slanje plastičnih čepova udruzi oboljelih od leukemije i limfoma
 • u radionicama izrađivati ukrase, plakate, panoe od recikliranog materijala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.

 • Fotografiranje aktivnosti.
 • Liste procjena postignuća učenika i provedbe zadataka.

Nositelji:

Učenici i djelatnici OŠ Dvor.

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO PORUKA

Čuvajmo izvore, Unu,

Zrin i dol,

čuvajmo šumu

i nebeski svod.

Čuvajmo zelenu i plavu boju,

čisti zrak,

čuvajmo Dvor –

naš lijepi kraj.


Eko himna:

HIMNA ŠKOLE

Ak te put nanese, samo Unu prati

doći ćeš do škole, tu ćeš morat stati.

Pounjem se krećeš, sa svih strana šuma,

osunčana polja, pored modra Una.

Pripjev:

Žamor djece ori, pjesma, vriska, graja

To su đaci naše, male škole Dvora. 2 X

Uče brojke, slova, note i slikarstvo

robotiku vole, a i računalstvo

REP:

Prirodu čuvaju, okoliš počiste, svjetlo ugase, travu ne gaze, perunike vole.

Ekolozi pravi ovdje se nalaze. Veseli budimo, osmijeh podijelimo,

Prirodu čuvajmo, Dvor naš volimo.


 

Pripjev:

Žamor djece ori, pjesma, vriska, graja

To su đaci naše, male škole Dvora. 2 X