Eko škola

Osnovna škola Dvor

Ante Brune Bušića 5
44440 Dvor

Telefon: 044/871-095
Fax:
E-mail: osnovna-skola-dvor@os-dvor.skole.hr
Web: www.os-dvor.skole.hr

Ravnatelj/ica: Klara Pereković
Školski koordinatori: Silvana Baljak
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Pravilna prehrana

 • Zdravlje, sigurnost, zaštita okoliša ( vode )

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Ravnateljica Klara Pereković, školska koordinatorica Silvana Baljak, pedagoginja Stojanka Strineka, tajnica Sanja Mencl, učiteljice Matea Sokač Terešak, Kristina Bizjak, Alica Jung Šubarić, domar Mijat Barić, učenici I. M., M. Ć., D. B., L. B., E. M., I. V., roditelj Ankica Bundalo, načelnik Nikola Arbutina, donačelnik Franjo Juranović, predstavnici Hrvatskih šuma Robert Ivančić i Josip Pranjić te predstavnik Komunalca Božo Trivanović.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • razvijati kod učenika svijest o zdravom načinu života
 • poticati pravilne prehrambene navike kroz školsku prehranu
 • motivirati učenike na rekreaciju kroz izvannastavne aktivnosti
 • motivirati učenike na zdrav život obilježavanjem bitnih datuma u kalendaru (dan pješačenja, plesa, dani jabuka, svjetski dan zdravlja...)

 


Zadatak:
 • sudjelovati u tjelesnim aktivnostima (nastavne i izvannastavne aktivnosti)
 • sudjelovati u sastavljanju jelovnika školske kuhinje
 • radionice na aktivnosti domaćinstva u Razrednoj nastavi
 • obilježavati bitne datume u kalendaru (pješačenje, biciklizam, ples...)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.

 • Fotografiranje aktivnosti.
 • Liste procjena postignuća učenika i provedbe zadataka.

Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • razvrstavati papir, čepove, baterije
 • reciklirati otpad u radionicama
 • razvijati ekološku svijest kod svih učenika
 • odgovorno se ponašati u svom okolišu

Zadatak:
 • odvajati papir u razrednim kutijama te odlagati u plavi spremnik
 • surađivati s komunalnim djelatnicima oko zbrinjavanja papira
 • smanjivati upotrebu novog papira u nastavi, povećati ponovno korištenje uporabljenih papira (likovnih radova, radnih listića...)
 • kontinuirano prikupljati starih baterija i odlagati ih u odgovarajući spremnik (projekt Skupljajmo stare baterije)
 • prikupljanje i slanje plastičnih čepova udruzi oboljelih od leukemije i limfoma
 • u radionicama izrađivati ukrase, plakate, panoe od recikliranog materijala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.

 • Fotografiranje aktivnosti.
 • Liste procjena postignuća učenika i provedbe zadataka.

Nositelji:

Učenici i djelatnici OŠ Dvor.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Realizacija programa Eko - škole
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijati kod učenika svijest o odvajanju otpada, njegovom zbrinjavanju i recikliranju.
 • Poučiti učenike o važnosti vode i osvijestiti odgovornost prema očuvanju vode.
 • Razvijanje pozitivnog stava prema zdravlju.
 • Upoznati učenike s različitim oblicima energije koje su dostupne čovjeku.
 • Potaknuti očuvanje i razvitak kulturnog i nacionalnog identiteta u zajednici europskih naroda.
 • Osvijestiti i poučiti učenike o utjecaju različitih oblika prijevoza na zdravlje i okoliš.

Realizirani zadaci:
 • Redovito se vodi briga o zbrinjavanju otpada; redovito se prazne kante za smeće, prati se urednost na mjestima gdje nema kanti, pozornost se pridaje i racionalnom korištenju uredskog materijala, upotrijebljeni papir se koristi za ponovnu upotrebu, sve više dokumenata se čuva u digitalnom obliku, odvaja se papir, čepovi i baterije te redovito zbrinjavaju, učenici s Ekološke skupine su zaduženi za zbrinjavanje navedenog otpada.
 • Briga za potrošnju energije i vode; domar i računovotkinja dvaput tjedno provjeravaju potrošnju električne energije i vode, učenici i djelatnici paze na racionalno korištenje; gase se svjetla i uređaji ukoliko njihov rad nije nužan, koriste se štedljive žarulje, zbog epidemioloških mjera su prozori češće otvoreni nego prije, učenike se potiče na racionalno korištenje vode i u domaćinstvu.
 • U prijevozu do škole potiče se nastavnike na zajedničku vožnju.
 • Svi su djelatnici uključeni u zaštitu okoliša; učitelji to čine na satu redovne, izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti, ostali djelatnici kroz svoje djelovanje u školi ( spremačice, domar, kuharica... ).
 • Učenici i djelatnici Ekoškole redovito sudjeluju u ekološkim natječajima kojima promiču ciljeve Ekoškole.
 • Obilježen je Projektni dan - Svjetski dan šuma u suradnji s lokalnom zajednicom i ostalim suradnicima ( SŠ, Javna ustanova za zaštitu prirode SMŽ ).

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici i djelatnici Ekoškole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO PORUKA

Čuvajmo izvore, Unu,

Zrin i dol,

čuvajmo šumu

i nebeski svod.

Čuvajmo zelenu i plavu boju,

čisti zrak,

čuvajmo Dvor –

naš lijepi kraj.


Eko himna:

HIMNA ŠKOLE

Ak te put nanese, samo Unu prati

doći ćeš do škole, tu ćeš morat stati.

Pounjem se krećeš, sa svih strana šuma,

osunčana polja, pored modra Una.

Pripjev:

Žamor djece ori, pjesma, vriska, graja

To su đaci naše, male škole Dvora. 2 X

Uče brojke, slova, note i slikarstvo

robotiku vole, a i računalstvo

REP:

Prirodu čuvaju, okoliš počiste, svjetlo ugase, travu ne gaze, perunike vole.

Ekolozi pravi ovdje se nalaze. Veseli budimo, osmijeh podijelimo,

Prirodu čuvajmo, Dvor naš volimo.


 

Pripjev:

Žamor djece ori, pjesma, vriska, graja

To su đaci naše, male škole Dvora. 2 X