Eko škola

Osnovna škola Dvor

Ante Brune Bušića 5
44440 Dvor

Telefon: 044/871-095
Fax:
E-mail: osnovna-skola-dvor@os-dvor.skole.hr
Web: www.os-dvor.skole.hr

Ravnatelj/ica: Klara Pereković
Školski koordinatori: Silvana Baljak
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Pravilna prehrana

 • Zdravlje, sigurnost, zaštita okoliša ( vode )

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica Klara Pereković, školska koordinatorica Silvana Baljak, pedagoginja Stojanka Strineka, tajnica Sanja Mencl, učiteljice Matea Sokač Terešak, Kristina Bizjak, Alica Jung Šubarić, domar Mijat Barić, učenici I. M., M. Ć., D. B., L. B., E. M., I. V., M. V., Ž. B., M.B., B. V., roditelji Ankica Bundalo i Anita Kolarec, načelnik Nikola Arbutina, donačelnik Franjo Juranović, predstavnici Hrvatskih šuma Robert Ivančić i Josip Pranjić te predstavnik Komunalca Božo Trivanović.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan djelovanja Eko - škole
Cilj:
 • Osvijestiti kod učenika nužnost odgovornog i pravilnog ponašanja prema okolišu, osvijestiti važnost očuvanja vode, razvoj pozitivnog stava prema zdravom načinu života.

Zadatak:
 • Dogovor o uključenju u projekt na sjednici UV
 • Obavještavanje Vijeća roditelja i Školskog odbora o uključenju u projekt
 • Prijava za sudjelovanje
 • Ocjena stanja okoliša i Upitnik o provođenju odgoja i obrazovanja za okoliš i istraživanju postojećeg stanja u školi
 • Sudjelovanje na seminaru za Školskog koordinatora
 • Osnivanje Eko-odbora
 • Obilježavanje Olimpijskog dana
 • Selektivno prikupljanje i razdvajanje otpada
 • Praćenje potrošnje vode i struje
 • Provedba natječaja za logo i eko - kodeks škole
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša
 • Obilježavanje svjetskog dana pješačenja
 • Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Dan jabuka
 • Uređenje izvora
 • Terenska nastava Eko bio park Divlje vode ( Samobor )
 • Terenska nastava Dobretin
 • Biciklijada Dobretin
 • Zdrav za 5
 • Međunarodni dan zaštite močvara
 • Svjetski dan voda – Eko – dan
 • Suradnja s Učeničkom zadrugom Una
 • Plesne radionice
 • Eko – ljekovito – radionice
 • Edukacija o zaštiti od požara
 • Dan planeta Zemlja
 • Zelena čistka
 • Međunarodni dan biološke raznolikosti
 • Dan zaštite okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

 • Dnevnikom rada Eko - patrola pratit će se provedba aktivnosti i zadataka projekta. 

Nositelji:
 • Djelatnici i učenici Osnovne škole Dvor, ostali članovi Eko - odbora, lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Realizacija programa Eko - škole
Ostvareni ciljevi:
 • razvijena ekološka svijest kod učenika
 • razvijena svijest o odvajanju otpada ( čepovi, papir, baterije )
 • učenici i djelatnici su potaknuti na razumnu potrošnju energije i vode
 • davanje prednosti organiziranom i zajedničkom prijevozu učenika i djelatnika
 • prisutnost zdrave prehrane kod učenika
 • razumna kupovina potrošnog materijala
 • briga za čistoću vanjskog okoliša
 • uključenost eko tema u sve nastavne predmete te većinu izvannastavnih aktivnosti

Realizirani zadaci:
 • ocjena stanja okoliša
 • edukacija koordinatora projekta
 • informiranje učenika i javnosti o eko - aktivnostima
 • realizirane sportske aktivnosti
 • provedene plesne radionice
 • sadnja sadnica drveća u okolišu škole
 • poticanje pješačenja
 • obilježavanje Dana jabuka - u školskoj kuhinji
 • obilježeni Dani kruha u suradnji s roditeljima
 • čišćenje okoliša škole
 • izrada eko - loga na satu likovne kulture
 • osmišljavanje eko - kodeksa na satu dodatne nastave iz hrvatskog jezika
 • priprema radionica za Eko - dan
 • promoviranje zdrave prehrane u školskoj kuhinji
 • eko - patrole prate stanje u školi

Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. - ožujak 2020.


Nositelji:
 • Učenici i djelatnici OŠ Dvor, roditelji, članovi Eko - odbora

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO PORUKA

Čuvajmo izvore, Unu,

Zrin i dol,

čuvajmo šumu

i nebeski svod.

Čuvajmo zelenu i plavu boju,

čisti zrak,

čuvajmo Dvor –

naš lijepi kraj.


Eko himna: