Eko škola

Dječji vrtić 'Fijolica', Novigrad Podravski

Gajeva bb
48325 Novigrad Podravski

Telefon: 048/832-862
Fax:
E-mail: vrtic.fijolica2@gmail.com
Web:

Ravnatelj/ica: Sanjica Vanđija
Školski koordinatori: Sanjica Vanđija
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :