Eko škola

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko

Kolodvorska 31
10291 Prigorje Brdovečko

Telefon: 3397305
Fax:
E-mail: ured@os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr
Web: http://www.os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Goran Hotko
Školski koordinatori: Dijana Gnječ
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Covid19

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 8 razred:  D.P, M.M., M.M.,L.P.,N.Z.,P.Č.,L.R.
 • 7.razred: H.K, I.K,M.Z,M.M.M, M.O,E. K, H.P,L.S
 • Ostali članovi: S.Đ, V.R,Z.V,D.G,G.H, L.G, A.P, Ž. G i M.L

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: VODA
Cilj:

Educiranje učenika da je voda jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina, da onečišćenje i globalne klimatske promjene mogu poremetiti prirodnu ravnotežu vode te smanjiti mogućnost opskrbe vodom stoga je nužna njezina racionalna potrošnja kako bi i u budućnosti mogli s njom raspolagati.


Zadatak:
 • Očitavanje vodomjera, izračun potrošnje po učeniku/djelatniku škole.
 • Poticanje na štednju vode u školi i kod kuće. Obilježavanje Svjetskog dana vode. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijelu školsku godinu 2021./2022.

 • PPT prezentacije, radovi učenika. Evidentiranje, dokumentiranje u ekodnevniku ekopatrole.

Nositelji:

Ekopatrola, domar. Svi učenici, učitelji kemije, prirode, geografije, njemačkog jezika.

Naziv teme: OTPAD – selektivno skupljanje i razvrstavanje otpada u školi
Cilj:
 • Educiranje učenika da selektiranim prikupljanjem otpada smanjujemo količinu otpada na odlagalištu.
 • Poticanje učenika na ekološki osviješteno i humanitarno djelovanje - skupljanjem sekundarnih sirovina vrijednih sastojaka, koji bi nepovratno završili na odlagalištu.

Zadatak:
 • Odlaganje papirnatog i plastičnog otpada te bio otpada stvorenog u svakoj učionici, na hodnicima škole,  u školskoj kuhinji i ostalim prostorijama škole u odgovarajuće spremnike.
 • Odlaganje baterija, papira i plastike u odgovarajuće spremnike.Skupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma..
 • Skupljanje trošenog ulja iz kuhinje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijela školska godina 2021./2022.

 • PPT prezentacije, radovi učenika. Evidentiranje, dokumentiranje u ekodnevniku ekopatrole.

Nositelji:

 Učitelji, učenici, tehničko osoblje i dr. djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: otpad
Ostvareni ciljevi:

Smanjenje otpada u skoli i šk. dvorištu.


Realizirani zadaci:

Ukazati učenicima na potrebu odlaganja otpada u odgovarajuće koševe, gasiti svijetla kada je to moguće, zatvoriti slavine.


Vrijeme realizacije:

Školska godina 2021./2022.


Nositelji:

Učenici i učitelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČUVAJ VODU, ZEMLJU I ZRAK DA TI ŽIVOT BUDE LAK!


Eko himna: