Eko škola

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovci

S.S.KRANJČEVIĆA 2
32100 VINKOVCI

Telefon: 032/332-350
Fax:
E-mail: ured@os-imazuranica-vk.skole.hr
Web: http://os-imazuranica-vk.skole.hr/

Ravnatelj/ica: MARINA MARKIĆ
Školski koordinatori: JOSIPA CURIĆ
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marina Markić, ravnatelj
 • Josipa Curić, pedagog (školski koordinator)
 • Robert Kovačević, psiholog
 • Mirela Klarić, učitelj hr. Jezika
 • Ivana Vučić, učiteljica RN
 • Manda Šteko, učiteljica RN
 • Slađana Raguž, učiteljica RN
 • Darija Vištica, učitelj kemije
 • Dinka Čorak, učitelj biologije
 • Učenici:
  • N.B.
  • F.P.
  • T.Š.
  • I.Š.
  • I.B.
  • I.C.
  • E.D.
  • R.K.
  • J.C.
  • I.I.
  • K.L.
  • A.P.
  • M.B.
  • O.C.
  • P.B.
  • L.R.
  • R.B.
  • L.I.
  • I.I.
  • L.M.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:
 • Osvijestiti školsku zajednicu o važnosti pravilne i zdrave prehrane.

Zadatak:
 • Rad u vrtu, uzgoj i priprema ekološki uzgojenog voća i povrća te prerada i konzumacija u školskoj kuhinji. 
 • Istraživanje nutricionističkih vrijednosti pojedinih namirnica, izrada plakata za informiranje cijele školske zajednice o rezultatima.
 • Zdrava srijeda i zdravi petak u školskoj kuhinji.
 • Izrada i konzumacija zdravih napitaka i alternativa grickalicama.
 • Anketno istraživanje o prehrambenim navikama učenika.
 • Predavanja i radionice na temu zdrave prehrane.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Ankete, odaziv učenika na aktivnosti, prezentacija putem plakata i digitalno, evaluacija radionica i predavanja.

Nositelji:
 • Djelatnici i učenici škole, roditelji učenika i lokalna zajednica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrava prehrana
Ostvareni ciljevi:

Cilj nam je osvijestiti školsku zajednicu o važnosti pravilne i zdrave prehrane. Budući da nam je cilj dugoročan te da je potrebno svakodnevno voditi brigu o pravilnoj i zdravoj prehrani kroz različite aktivnosti radimo na tome (predavanja, radionice, kvizovi, izrada i konzumacija zdravih napitaka, jelovnik u školskoj kuhinji, rad i uzgoj u školskom vrtu).


Realizirani zadaci:
 • anketno istraživanje učenika o prehrambenim navikama
 • izrada i konzumacija zdravih napitaka i alternativa grickalicama
 • zdrava srijeda i zdravi petak u školskoj kuhinji
 • istraživanje nutricionističkih vrijednosti pojedinih namirnica
 • rad u vrtu, uzgoj te priprema i konzumacija u školskoj kuhinji

 


Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019./2020. 


Nositelji:

Učitelji i učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

OKOLIŠ ŠTITI PA ĆEŠ BOLJI BITI


Eko himna: