Eko škola

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovci

S.S.KRANJČEVIĆA 2
32100 VINKOVCI

Telefon: 032/332-350
Fax:
E-mail: ured@os-imazuranica-vk.skole.hr
Web: http://os-imazuranica-vk.skole.hr/

Ravnatelj/ica: MARINA MARKIĆ
Školski koordinatori: JOSIPA CURIĆ
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marina Markić
 • Josipa Curić
 • Robert Kovačević
 • Gorana Hasel
 • Darija Vištica
 • Dinka Čorak
 • Mirela Klarić
 • Manda Šteko
 • Slađana Raguž
 • Ivana Vučić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:

Promicanje svijesti o važnosti nutritivno izbalansirane prehrane.


Zadatak:
 • Istražiti informacije o stilovima života djece, njihovim prehrambenim navikama te navikama tjelesne aktivnosti i sjedilačkih ponašanja.
 • Edukacija učenika, roditelja i djelatnika kako bi utjecalo na svijest djece o važnosti zdrave prehrane, ali i zdravom načinu života.
 • Motivacija djece u prihvaćanju zdravih namirnica.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2021./2022.

 


Nositelji:

Učenici, djelatnici i roditelji škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrava prehrana
Ostvareni ciljevi:
 • podizanje svijesnosti o važnosti zdrave prehrane
 • zdravi obroci u školskoj kuhinji (zdravi ponedjeljak, zdrava srijeda, zdravi petak)
 • uključivanje učenika u izradu zdravih jelovnika
 • uključivanje učenika u sadnju, brigu i održavanje školskog vrta
 • korištenje povrća iz vlastitog uzgoja za pripremu obroka u školskoj kuhinji
 • razvijanje navika i životnih vještina kroz različite aktivnosti unutar izvannastavnog predmeta Domaćinstvo

Realizirani zadaci:
 • uvođenje zdravih jelovnika
 • predavanja i edukacija učitelja, roditelja i učenika o nutritivno izbalansiranoj prehrani
 • sadnja školskog povrtnjaka, voćnjaka i vrta začinskog bilja
 • radionica-kušaonica s temom Pogodi tko sam, a zdrav sam
 • sudjelovanju u Tjednu školskog doručka

 

 


Vrijeme realizacije:

Šk.god. 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, roditelji i djelatnici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

„Okoliš štiti pa ćeš bolji biti“


Eko himna: