Eko škola

Osnovna škola Zorke Sever, Popovača

Kolodvorska ulica 36
44317 Popovača

Telefon: 044/730–021 tajništvo
Fax: 044/730–021 tajništvo
E-mail: ured@os-zorke-sever.skole.hr
Web: os-zorke-sever.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zvjezdana Martinec
Školski koordinatori: Valentina Abramović Andlar
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Zvjezdana Martinec, Mirna Žafran, Gabrijel Jurišić, Leon Podborkić, Marija Davosir, Ana Nikolić, Leticija Žilić, Lana Perestegi, Lorena Matijević, Matea Deklman, Zora Šarčević, Natalija Budetić, Tamara Đurđević Filipović, Ivana Bobinac – Culović, Valentina Abramović Andlar, Maja Rosavec, Marina Međimurec Čupić, Irena Božiček, Valentina Bogović, Anita Kovač Roginić, Sandra Kalabić, Zef  Prenkaj, Silvija Sajković, Davor Janković, Nina Nikšić, Igor Kovačević, Želimir Košćal, Ivica Keser, Roman Rosavec i Josip Mišković.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • uputiti učenike na pravilno postupanje s otpadom (razvrstavanje otpada, recikliranje i prenamjena)
 • razvijati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja otpada
 • razvijati svijest o prenamjeni otpadnih materijala u ukrasne i uporabne predmete
 •  poticati učenike da stečena znanja prenose na širu zajednicu izvan škole
 • poticanje odgovornosti, ideja, kreativnosti i poduzetništva 

Zadatak:
 • Eko temu što više provoditi u: redovnoj nastavi svih predmeta razredne i predmetne nastave (naručito priroda, biologija, kemija, geografija, fizika, likovna kultura i sat razrednika), izvannastavnim aktivnostima (naručito kroz aktivnosti Učeničke zadruge Zora), kulturnoj i javnoj djelatnosti škole (obilježavanjem ekološki važnih datuma).
 • Selektivno prikupljati i razvrstavati otpad. Što više otpadnih materijala upotrijebiti u redovnoj nastavi (npr. prenamjeniti otpadne materijale u nastavna sredstva) i radionicama izvannastavnih aktivnosti (za izradu ukrasnih i uporabnih predmeta). Sakupljeni otpad redovito zbrinjava Komunalni servis Popovača d.o.o. Otpadne baterije zbrinjava tvrtka Friš d.o.o. Križevci. Papir zbrinjava DS Smith Belišće. Plastične čepove doniramo Udruzi slijepih i slabovidnih osoba Sisačko - moslavačke županije. Otpadne limenke, staklenke, tekstilni otpad, novine, CD - e, kartonske tuljce od rola papira i sl. koristimo u radionicama Učeničke zadruge Zora.


 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2020./2021.

 • Upisivanje sadržaja sata u eD (s naznakom Eko tema OTPAD), fotografiranje, vođenje eko dokumentacije i objava na web stranici Osnovne škole Zorke Sever.

 


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici OŠ Zorke Sever, osobito: učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave (priroda, biologija, kemija, geografija, fizika, likovna kultura), učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti Učeničke zadruge Zora, školski list Zorkić te školska administratorica (objava članaka i fotografija na web-u).

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko – kasica (sakupljanje limenki i plastičnih flaša, ekološko – humanitarna akcija)
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati svijest učenika o pravilnom zbrinjavanju povratne ambalaže
 • razvijati kod učenika empatiju i timski rad
 • razvijati svijest učenika o štednji i poduzetništvu
 • razvijati humanitarnu i ekološku svijest učenika

Realizirani zadaci:
 • tijekom tri dana, prilikom ulaska u školu, učenici i djelatnici škole su u predviđeni spremnik (bocko) odložili svoju plastičnu flašu, u drugi spremnik (čepko) plastični čep i u treći spremnik limenu povratnu ambalažu
 • nakon akcije izbrojili smo povratnu ambalažu (sakupljeno je 727 plastičnih flaša i 105 limenki)
 • sakupljenu povratnu ambalažu predali smo u trgovinu mješovitom robom Konzum (Popovača)
 • sakupljena novčana sredstva od povratne ambalaža spremili smo u Eko – kasicu za potrebe učenika slabijeg imovinskog stanja (pomoć za financiranje školskog izleta ili školskog pribora)
 • 727 plastičnih čepova donirali smo Udruzi slijepih i slabovidnih osoba Sisačko – moslavačke županije

Vrijeme realizacije:
 • 23. – 25. rujna 2020. godine

Nositelji:
 • Učenici i djelatnici OŠ Zorke Sever.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

OTPAD RAZVRSTAVAMO SVI,

ALI GA NASTOJIMO I PRENAMIJENITI!


Eko himna:

ČUVARI PRIRODE – EKO HIMNA OŠ ZORKE SEVER

 

IMA JEDNA LIJEPA ŠKOLA, ONA ZORKA SE ZOVE.

U MOSLAVAČKOM KRAJU STOJI, SVA JE DJECA VOLE.

OKO NAS VINOGRADI, POLJA, LJEPOTE NAŠEG KRAJA.

ČISTI ZRAK UDIŠEMO, PRIRODA NAS SPAJA.

 

     REF:  ČUVARI, ČUVARI, ČUVARI PRIRODE SMO MI.

               UČITELJI, UČENICI, EKOLOZI  BUDIMO SAD SVI!

 

MOSLAVINO SRCE MOJE, LJEPOTE NAS TVOJE ZOVU.

ČUVAJMO PRIRODU, NE ZAGAĐUJMO NAŠU VODU.

SADIMO DRVEĆE, ZALIJEVAMO STALNO CVIJEĆE.

NE BACAMO PLASTIKU, STAVLJAMO U VREĆE SMEĆE.

 

          REF:  ČUVARI…

 

DJECO IGRAJTE SE, PJEVAJTE, SANJAJTE LIJEPE PRIČE.

EKOLOŠKI ŽIVITE, SVIH SE NAS TO TIČE.

ŠTEDITE ENERGIJU, IZRAĐUJTE SVEGA NOVA.

VRIJEDNE RUKE STALNO RADE, TO JE NAŠA ŠKOLA.

 

REF: ČUVARI…