Eko škola

Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem

Put Mavarčice 24 b
21223 Okrug Gornji

Telefon: 021 250 300
Fax: /
E-mail: ured@os-okruk-og.skole.hr
Web: http://www.os-okruk-og.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Krešimir Peraga
Školski koordinatori: Sandra Mrčela
Godina stjecanja statusa: 2016
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Sandra Mrčela
 • Ivan Lešina
 • Antonela Radić
 • Ana Jakić
 • Lana Bakula
 • Zdravko Carev
 • hrvaoje Vukelić
 • Matijana Kuzmanić
 • Marko Ćurković
 • Morena Pavković
 • Mia Bratinčević
 • Renata Matković
 • Krešimir Peraga
 • Marko Lozić
 • Max Marinović
 • Antonio Kuzmanić Međugorac
 • Paula Babić
 • Antonia Piteša
 • Karlo Handanović
 • Antonela Rako

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: KULTURNA BAŠTINA
Cilj:
 • Upoznati kulturnu baštinu lokalne zajednice, Splitsko-dalmatinske županije.
 • Ovladati osnovnim postupcima  prikupljanja , očuvanja i prezentacije kulturne baštine.

Zadatak:
 • Istražiti i načiniti popis tradicijskih jela Okruga Gornjeg i Okruga Donjeg; sastav i način pripreme.
 • Usporediti učinak tradicijskih i suvremenih jela na zdravlje.
 • Posjetiti Muzej grada Trogira, sudjelovati u likovnoj radionici
 • Posjetiti Etnografski muzej u Splitu, sudjelovati u likovnoj radionici na temu obilježavanja Uskrsa u obitelji
 • Prikupiti stare sjedalice i načiniti izložbu Kako su sidili naši stari
 •  Posaditi biljke Biblijskog vrta
 • ( nastavak na radu projekta Biblijski vrt)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • ožujak/travanj 2020.
 • studeni/prosinac 2020.
 • ožujak/ tarvanj2020.
 • listopad 2019.
 • veljača-travanj 2020.

Nositelji:
 • Nastavnik Hrvoje Vukelić, učenici od 5.do 8.razreda
 • Učiteljice Sandra Mikelić, Nada Ivanović, učenici 4.a,b
 • Učiteljica Sandra Mrčela, učenici 1.razreda
 • Učiteljica Sandra Mrčela, roditelji učenika 1.a razreda
 • Vjeroučiteljica i učenici Biblijske skupine
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE VAŽNIH EKOLOŠKIH DATUMA
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o pripadnosti globalnoj zajednici, a samim tim i eko-globalnoj  zajednici.
 • Uključivanje učenika u aktivan odnos i suživot s prirodom  prema principima održivog razvoja

Zadatak:
 • Posjetiti OPG Stella Maris i upoznati se s vrstama žitarica i  načinom proizvodnje kruha.
 • Načiniti kruščić. Konzumirati kruh s namazom od ekološki uzgojenog voća.
 • Razgledati staro selo i upoznati se s načinom života na selu u prošlosti.
 • Načiniti filter za vodu
 • 3 Rs: Recycle-Reduce-Reuse
 • Istražiti i prezentirati kako smanjiti upotrbu plastike, vode, električne energije
 • Očistiti plažu u Mavarčici. Od prikupljenog otpada načiniti skulpturu, organizirati izložbu
 • Istražiti i našiniti popis ponašanja kojima se čuva energija
 • Istražiti ponašanja koja ugrožavaju vodotokove rijeka i predložiti postupke za očuvanje
 • Istražiti stanje šuma na Čiovu; identificirati ugrožene vrste i posljedice za okoliš.
 • Organizirati izložbu, okrugli stol na temu zaštite okoliša na Čiovu ( Za Čiovo s manje smeća i turizam s više cvijeća).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad 2019. Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • ožujak 2020. Dan voda
 • travanj-Dan planete Zemlja
 • Dan voda/Dan planete Zemlja
 • Svjetski dan očuvanja energije, 5.3.2020.
 • Međunarodni dan rijeka, 14.3.2020.
 • Svjetski dan zaštite šuma, 21.3.2020.
 • Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj,  Međunarodni dan biološke raznolikosti, 22.5.2020.

Nositelji:
 • Razredne učiteljice Ivanka Vudrić, Sandra Mrčela, učenici 1.i 2.razreda
 • Razredna učiteljica Sandra Mrčela,učenici 1.razreda
 • Nastavnica Ana Jakić, učenici 7.razreda
 • Učitelji i razrednici, učenici 1.-8.razreda
 • Učiteljica Nada Ivanović, učenici Eko-skupine (INA
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:
 • Upoznati učenike s višestrukom koristi od kupnje i konzumacije lokalno uzgojenog voća,povrća, mesa i namirnica domaće industrijske proizvodnje.
 • Poticati učenike na konzumaciju voća, povrća, zdravih namirnica i napitaka.
 • Uključiti učenike u aktivanosti istraživanja s ciljem upoznavanja ljekovitog bilja koje raste na Čiovu i načina uporabe za očuvanje zdravlja.
 • Razvijati poduzetnički duh sudjelovanjem na humanitarnim i gospodarskim manifestacijama u lokalnoj zajednici.

Zadatak:
 • Organizirati predavanje o važnosti zdrave prehrane i raspravu na temu.
 • Organizirati predavanje o važnosti pijenja vode tijekom dana i raspravu na temu.
 • Prikupiti lokalno uzgojeno voće, pripremiti zdravi doručak i zajednički doručkovati
 • Istražiti i prikupiti ljekovito bilje koje raste na Čiovu ( kadulja, čuvarkuća, ružmarin, aloa, lavanda, kamilica...). Igrati igru prepoznavanja po mirisu i opipu.
 • Prikupiti autohtono ljekovito bilje koje raste u školskom vrtu (lavanda,kamilica, ružmarin, gospina trava...)
 • Istražiti mogućnosti uporabe u svakodnevnom životu.
 • Ovladati postupkom izrade macerata, sapuna, mirisnih soli.
 • Organizirati prodaju sapuna s humanitarnim ciljem.
 • Posjetiti OPG u lokalnoj zajednici i istražiti mogućnosti uzgoja biljaka u školskom vrtu (voća, povrća s naglaskom na uzgoj maslina).
 • Posjetiti PŠ Vrsine i upoznati primjer odgovrnog djelovanja u školskom vrtu. Razgovarati s nastavnicim i učenicima o njihovom iskustvu. Primijeniti stećeno iskustvo i savjete na rad u školskom vrtu.
 • Istražiti i pripremiti prezentaciju na teme:
 • Zdrave navike /Healthz habits
 • Zdrava prehrana/How ofteneat fruit and vegetables
 • Važnost tjelovježbe/How often do zou do sports, The importance of playing outside
 • Kako poboljšati životne navike/What can we do to make our habits better?
 • Higijena spavanja/ How many hours do zou sleep?
 • Istražiti i pripremiti prezentaciju na teme:
 • Uzroci zagađenja i globalnog zatopljenja
 • Uništavanje šuma i mora

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom šk-god.
 • svaki ponedjeljak u tjednu
 • veljača 2020.
 •  tijekom školske godine 2019./2020.

Nositelji:
 • Razrednici, nastavnici prirode/ biologije, učenici  od 1.-8.razreda
 • Učenici 4.b, razredna učiteljica Sandra Mikelić, roditelji
 • Razredna učiteljica Sandra Mrčela, učenici 1.a
 • Nastavnice Antonela Radić, Ana Jakić i Svjetlana Džaja, učenici 7.i 8. razreda
 • Nastavnice Antonela Radić, Ana Jakić i Svjetlana Džaja, učenici 5.-8.razreda
 • Nastavnica Lana Bakula i učenici 6.razreda
 • Nastavnica Lana Bakula i učenici 8.razreda
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Poticati učenike na odgovorno ponašenje prema vodi: očuvanje vode od zagađivanja i štednja vode.
 • Motivirati učenike na aktivno sudjelovanje u akcijama čišćenja morskih plaža i obala u mjestu.

Zadatak:
 • Pregledati stanje vode u okolišu
 • Izraditi plakat s eko porukama (engleski jezik, talijanski jezik, njemački jezik) o važnosti očuvanja morske vode i obale.
 • Izraditi  slikovnicu Što otoku znači voda
 • Sudjelovati  u akciji uklanjanja otpada s plaža, čišćenje istih i izrada skulptura, organizirati izložbu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • siječanj 2020.
 • ožujak 2020.
 • travanj/svibanj 2020.

Nositelji:
 • Eko-patrole, učenici 5.a,b razreda, foto skupina
 • Nastavnica Lana Bakula, učenici 4.a,b, 6.a,b, 8.a
 • Razrednici 5.,6., 7., i 8. razreda i nastavnik likovne kulture
Naziv teme: PRIJEVOZ
Cilj:
 • Poticati učenike na odgovorno ponašanje u prometu (kao pješaka i vozača bicikla/el.romobila)
 • Poticati naviku nadzora tehničke ispravnosti vozila i poštivanje mjera sigurnosti u vožnji (uporaba zaštitnih kaciga i štitnika za koljena).

Zadatak:
 • Podučiti nevozače i vozače slabijih vještina vještini sigurnog upravljanja biciklom/el.romobilom.
 • Sudjelovati u natjecanju u brzini i vještini upravljanja biciklom/el. romobilom.
 • Organizirati radionicu popravka bicikla/el.romobila

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • travanj 2020.

Nositelji:
 • Učenici ( 1.- 8.razreda) , roditelji,učiteljice,  nastavnici
 • Članovi biciklistićkog kluba Kairos
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Senzibilizirati učenike da se aktivno uključe u aktivnosti smanjivanja i zbrinjavanja otpada.
 • Razvijati svijest da smeće nije otpad već korisna sirovina koja prikupljena i korištena na nov, drugačiji način prestaje biti opasnost za zdravlje ljudi i postaje sirovina za novu vrijednost.
 • Razvijati naviku razvrstavanja i odlaganja otpada u posebne spremnike.
 • Poticati aktivno odgovorno ponašanje prema okolišu u društvenoj zajednici.

Zadatak:
 • Pregledati stanje okoliša škole
 • Pregledati stanje okoliša u mjestu; učenici će prošetati protupožarnin putevima i plažama i fotografirati činjenično stanje te organizirati  e-izložbu
 • Prikupiti stare ručnike, raskrojiti i  sašiti krpice za ruke koje će koristiti učenic na satu likovne kulture.
 • Prikupiti stari papir, reciklirati ga, obogatiti sjemenkama i načiniti  Eko-posjetnice
 • Prikupiti kartonsku ambalažu i vunu te načiniti lutke za kazališnu predstavu Crvenkapica, vunenu kapu za Crvenkapicu
 • Prikupiti role wc papira i načiniti dvorac ( stem istraživanje) i maske  s likovima iz bajki, organizirati izložbu u atriju škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad 2019.-ožujak 2020.

Nositelji:
 • Eko-patrole, nastavnici  hrvatskoga jezika i učenici novinarske i foto skupine.
 • Eko-patrole, učenici 5.a razreda, foto skupina
 • Skupina Vuna i konac (učenici 3.a razreda, učiteljica Matijana Kuzmanić)
 • Učenici 1.a razreda, razredna učiteljica Sandra Mrčela

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Uređenje učionica
Ostvareni ciljevi:
 • Učionice oplemenjene lončanicama.

Realizirani zadaci:
 • Pregled stanja učionica
 • Zaključak: u učionice donijeti lončanice  (bojama i mirisima stvoriti ugodno ozračje, obiteljsku atmosferu).
 • Poziv učenicima i roditeljima da doniraju lončanice
 • Lončanice postavljene u učionice

Vrijeme realizacije:
 • Ožujak 2020.

Nositelji:
 • Učenicioa 1. do 8 razreda.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Otpad reciklirajmo, drvo zasadimo, energiju štedimo, zeleno razmišljajmo.

Čuvajmo šume, more, zrak da nam život bude lak.

Smeće bacajmo u koš da nam okoliš ne bude loš.

Na svježem zraku tijelo gibajmo - USTAJMO, TRČIMO, VJEŽBAJMO!


Eko himna:

ŠUME,RIJEKE I PLANINE

SVE LJEPOTE DOMOVINE

DAROVALI NAŠI PRECI

U NASLJEĐE NAŠOJ DJECI.

 

PLAVO MORE I OTOKE,

JEZARA I POLJA DRAGA

ČUVATI NAM DOBRO TREBA

-TO SU NAŠA BLAGA.

 

ŠTO PRIRODI UČINIMO,

TO PRIRODA VRAĆA.

MUDAR ČOVJEK NA TO PAZI

KAD SE POSLA LAĆA.

 

I ZATO…

ČISTI, ČUVAJ I POSADI,

SLOŽNO SKUPA, STARI, MLADI.

ŠTEDI STRUJU, VODU, PLIN

-SVI SMO JEDAN EKO TIM.

 

BRDA,VALE I DOLINE,

SVE LJEPOTE DOMOVINE

ČUVATI NAM DOBRO TREBA

-TO SU DARI S NEBA.

 

ŠTO PRIRODI UČINIMO,

TO PRIRODA VRAĆA.

MUDAR ČOVJEK NA TO PAZI

KAD SE POSLA LAĆA.

 

I ZATO…

ČISTI, ČUVAJ I POSADI,

SLOŽNO SKUPA, STARI, MLADI.

ŠTEDI STRUJU, VODU, PLIN

-SVI SMO JEDAN EKO TIM.