Eko škola

Osnovna škola Jurja Dobrile, Rovinj

Stanka Pauletića 8
52210 Rovinj

Telefon: 082/811153
Fax:
E-mail: ured@os-jdobrile-rovinj.skole.hr
Web: http://os-jdobrile-rovinj.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Marin Mihovilović
Školski koordinatori: Iva Dujmović, Sanja Kušar Precali
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :