Eko škola

Dječji vrtić Vesela loptica, Prelog

Dragutina Antoleka Orešeka 2a
40323 Prelog

Telefon: 0914932842
Fax:
E-mail: loptica@vrtic.loptica.eu
Web: www.loptica.eu

Ravnatelj/ica: Jasmina Bajus
Školski koordinatori: Maja Lajtman, Lea Tomašić
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Djeca - predškolska skupina Zmajići
 • Odgojitelji - Maja Lajtman i Lea Tomašić
 • Predstavnici stručnog tima - Martina Detelj, mag.paed., Nikolina Magaš, mag. psych.
 • Predstavnici administrativnog osoblja - Leonarda Mikloška Bauer
 • Predstavnici roditelja - Anja Radović
 • Predstavnici lokalne zajednice - Petar Šimunić
 • Predstavnici javnih i drugih poduzeća - Tihana Radiković ( Pre-kom )
 • Udruga koja se bavi pitanjima okoliša u mjestu - Zeleni Prelog
 • Ravnateljica - Jasmina Bajus

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Više cvijeća, manje smeća
Cilj:
 • poučavati djecu kako uočiti razliku između otpada i smeća
 • učiti djecu kako razvrstavati otpad
 • poučavati o recikliranju
 • sustavno pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada
 • upoznati različite načine iskorištavanja otpada ( izrada ukrasa, didaktike ... )
 • pobuditi ekološku svijest kod djece

Zadatak:
 • Eko patrola će vršiti provjeru razvrstavanja smeća na dnevnoj razini u svim prostorijama vrtića
 • posjet lokalnom komunalnom poduzeću
 • predavanje na temu razvrstavanja i recikliranja
 • lutkarske predstave koje se bave ovom tematikom
 • kreativne radionice u svrhu iskorištavanja otpadnog materijala 
 • sadnja drveća i cvijeća, te svakodnevna briga o cvjetnjku i vrtićkom vrtu
 • provođenje čišćenja vrtićkog i šireg okruženja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgojiteljice, djeca, spremačice, roditelji, eko odbor, vanjski suradnici, šira zajednica, ravnatelj.

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • stjecanje spoznaje o važnosti vode
 • uočavanje svojstva vode i njenih agregatnih stanja
 • upoznavanje živog svijeta u vodi
 • važnost konzumiranja vode
 • stjecanje spoznaje o pitkoj i otpadnoj vodi
 • važnost očuvanja i štednje vode i briga o njenoj čistoći

Zadatak:
 • kako štedjeti vodu, svakodnevni obilazak eko patrole i provjera svih slavina
 • bilježenja potrošnje vode
 • posjet Marini u gradu
 • obilježavanje dana voda - posjet rijeci Dravi
 • pokusi savodom i svim njenim agregatnim stanjima
 • istraživačke aktivnosti
 • prikupljanje kišnice i zalijevanje vrta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgojiteljice, djeca, spremačice, kuharice, roditelji, članovi eko odbora, vanjski suradnici, šira zajednica, ravnatelj.

Naziv teme: Moj vrt
Cilj:
 • promicanje ekoloških spoznaja
 • odgoj djece o potrebi i načinu očuvanja okoliša
 • spoznaja o životnom ciklusu biljke ( od sjemenke do ploda )
 • važnost sadnje biljaka i konzumacije istih
 • stjecanje pozitivnih navika te usvajanje znanja i vještina bitnih za ostvarivanje zdravog načina života

Zadatak:
 • priprema zemlje i vrta za obradu i sadnju
 • suradnja sa okolicom i roditeljima - odlazak na tržnicu i posjet roditeljima koji se bave uzgojem biljaka
 • proučavanje enciklopedija i knjiga , uočavanje i razgovor o poznatim biljkama i sjemenkama
 • sadnja sjemenke i praćenje rasta i razvoja iste
 • presađivanje sadnica i izrada gredica
 • briga o vrtu na svakodnevnoj razini
 • zalijevanje, okopavanje i branje plodova
 • osmišljavanje recepata i uključenost u jelovnik

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgojitelji, djeca, kuharice, roditelji, vanjski suradnici, ravnatelj.

Naziv teme: U zdravom tijelu zdrav duh
Cilj:
 • ukazivati na povezanost hrane i zdravlja
 • stvaranje najranije navike konzumacije voća, povrća, te dovoljne količine vode
 • redovito bavljenje tjelesnom aktivnošću i stvaranje spoznaje o djelovanju tjelesne aktivnosti na zdravlje
 • stvaranje navika koje doprinose svakodnevnoj higijeni i boljem zdravstvenom stanju djeteta

Zadatak:
 • izrada piramide zdrave hrane i sudjelovanje u izradi jelovnika
 • što su jeli naši stari - Dani kruha
 • sadnja voća i povrća u vrtićkom vrtu, briga o njima, te konzumacija istih
 • obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana i posjet sportskim objektima na području grada
 • provođenje sportskih aktivnosti u dvorani vrtića, te  aktivnosti plivanja na bazenu vrtića
 • svakodnevne šetnje u prirodi i marinom grada
 • sudjelovanje na sportskim natjecanjima
 • obilježavanje Dana kretanja, Dana zdravlja
 • usvajanje svakodnevnih higijenskih navika

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Eko patrola, odgojiteljice, djeca, kuharice, spremačice, roditelji, eko odbor vrtića, vanjski suradnici, ravnateljica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko patroliranje
Ostvareni ciljevi:
 • utjecati na svjesnost o važnosti razvoja ekoloških vrijednosti od najranije dobi
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpada
 • stvoriti naviku štednje energije 
 • stvoriti naviku štednje vode

Realizirani zadaci:
 • edukacija i predavanje organizirano u prostorima vrtića
 • obilazak komunalnog poduzeća
 • lutkarske predstave na zadanu temu
 • oformljavanje eko patrole
 • nabavka kanti za odvajanje otpada
 • svakodnevno patroliranje i bilježenje aktivnosti u slikovni eko dnevnik
 • održavanje prostora i unutari izvan vrtića čistim

Vrijeme realizacije:

Tokom pedagoške godine od rujna 2021. do lipnja 2022.


Nositelji:

Djeca predškolske skupine i odgojiteljice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Neka svakodnevno blista naša planeta čista!


Eko himna:

Postanimo svi čuvari naše planete,

da bude sretno svako dijete.

Da ne izgubimo šumu, livade i cvijeće,

da nas ne zatrpa zločesto smeće.

Jen, dva i tri učinimo to svi.

Jed, dva i tri to možeš i ti.

U Veseloj loptici ekolozi mi smo,

prirodu čuvamo, otpad sortiramo.

Od plastike, papira, robote pravimo,

cvijeće i jagode u našem vrtu sadimo.

Postanimo svi čuvari naše planete,

da bude sretno svako dijete.

Da ne izgubimo šumu, livade i cvijeće,

da nas ne zatrpa zločesto smeće.

Jen, dva i tri učinimo to svi.

Jed, dva i tri to možeš i ti.