Eko škola

Dječji vrtić Vesela loptica, Prelog

Dragutina Antoleka Orešeka 2a
40323 Prelog

Telefon: 0914932842
Fax:
E-mail: loptica@vrtic.loptica.eu
Web: www.loptica.eu

Ravnatelj/ica: Jasmina Bajus
Školski koordinatori: Maja Lajtman
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :