Eko škola

Ekonomska i upravna škola Split

Vukovarsk 37
21 000 Split

Telefon: 021 401 312
Fax: 021 401 300
E-mail: ured@ss-ekonomskaiupravna-st.skole.hr
Web: http://www.ss-ekonomskaiupravna-st.skole.hr

Ravnatelj/ica: Neda Bartulin
Školski koordinatori: Anita-Davorka Kružičević
Godina stjecanja statusa: 2021
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

  • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
  • E-učenik za zeleniju budućnost

    Projekt međuškolske suradnje: E-učenik za zeleniju budućnost\nNositelji projekta su Ekonomska i upravna škola Split, Komercijalno-trgovačka škola Split, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj. Našu školu su predstavili učenici A. Armanda, E. Čulin, K. Putnik i M. Pralija s mentoricom I. Čikeš, prof. Cilj projektne aktivnosti je suradnja učenika s vršnjacima iz srodnih strukovnih škola, razvijanje kritičkog mišljenja o održivom razvoju uz jačanje digitalnih kompetencija. Svaka škola je predstavila radove na virtualnoj ploči Padlet.\nhttps://padlet.com/ebsprofesor005/l15iw1efri8dwc9g\n