Eko škola

Ekonomska i upravna škola Split

Vukovarsk 37
21 000 Split

Telefon: 021 401 312
Fax: 021 401 300
E-mail: ured@ss-ekonomskaiupravna-st.skole.hr
Web: http://www.ss-ekonomskaiupravna-st.skole.hr

Ravnatelj/ica: Neda Bartulin
Školski koordinatori: Anita-Davorka Kružičević
Godina stjecanja statusa: 2021
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :