Eko škola

Ekonomska i upravna škola Split

Vukovarsk 37
21 000 Split

Telefon: 021 401 312
Fax: 021 401 300
E-mail: ured@ss-ekonomskaiupravna-st.skole.hr
Web: http://www.ss-ekonomskaiupravna-st.skole.hr

Ravnatelj/ica: Neda Bartulin
Školski koordinatori: Anita-Davorka Kružičević
Godina stjecanja statusa: 2021
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
 • E-učenik za zeleniju budućnost

  Projekt međuškolske suradnje: E-učenik za zeleniju budućnost\\\\nNositelji projekta su Ekonomska i upravna škola Split, Komercijalno-trgovačka škola Split, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj. Našu školu su predstavili učenici A. Armanda, E. Čulin, K. Putnik i M. Pralija s mentoricom I. Čikeš, prof. Cilj projektne aktivnosti je suradnja učenika s vršnjacima iz srodnih strukovnih škola, razvijanje kritičkog mišljenja o održivom razvoju uz jačanje digitalnih kompetencija. Svaka škola je predstavila radove na virtualnoj ploči Padlet.\\\\nhttps://padlet.com/ebsprofesor005/l15iw1efri8dwc9g\\\\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Neda Bartulin
 • Učitelji/nastavnici: 
  • Ratka Bakić
  • Anita-Davorka Kružičević
  • Ivana Matić
  •  Dino Bruža
  • Mihaela Vukšić
 • Učenici:  
  • Učenici 2.c razreda
  • 1.c Luka Mandarić, Petar Bajić, Marko Jelić, Vito Treursić, Tončica Milinković  
  • Jadranka Mandić, Šime Lončar, Cristian Bralić
 • Predstavnik stručnog tima: Mirela Dujso
 • Predstavnik administrativnog osoblja: Snježana Sedlar Madžar
 • Predstavnik roditelja: Franka Vuletić
 • Prestavnik lokalne zajednice: Slavica Matijević (Institut za oceanografiju i ribarstvo)
 • Prestavnik javnog poduzeća: Andrija Čaljkušić
 • Predstavnik udruga koje se bave pitanjima okoliša:  Kristina Odžak (Udruga studenata Sveučilišnog odjela za studije mora - Oceanus)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Uređenje okoliša na sjevernoj strani škole  koji je pomalo zapušten  a tek odnedavno je u vlasništvu škole.


Zadatak:
 • uređenje  okoliša na sjevernoj strani škole  koji je pomalo zapušten a tek odnedavno je u vlasništvu škole
 • sudjelovanje u akciji "Zasadi stablo, ne budi panj" (suradnja sa Udrugom za zaštitu prirode i okoliša "Zasadi stablo, ne budi panj")

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

11. 2021. i proljeće 2022.


Nositelji:
 • učenici zadruge: 1.c   Luka Mandarić, Petar Bajić, Marko Jelić, Vito Treursić, Tončica Milinković, Jadranka Mandić, Šime Lončar, Cristian Bralić
 • nastavnici: Ivana Matić, Dino Bruža, Deana Kaćanić
Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • „PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA“
 • Pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske da reciklažom prikupljenih čepova, osiguraju financiranje nabave skupih lijekova oboljelima od teških malignih bolesti

 


Zadatak:
 • edukacijom  usađujemo vrijednosti koje promiče humanitarna pomoć
 • stvaramo navike brige za naš okoliš i razvijamo osobnu odgovornost za očuvanje prirodnih resursa

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Studeni i prosinac 2021.


Nositelji:

Svi učenici škole koji žele sudjelovati i nastavnica Mihaela Vukšić.

Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • Projekt: Oživljavanje
 • Educiranje djece o oživljavanju
 • Širenje znanja i vještina oživljavanja educirane djece među svojim vršnjacima
 • Zadržavanje znanja o oživljavanju, što će djeci koja su pohađala tečaj omogućiti da na ponovljenim tečajevima oživljavanja (npr. za vozački ispit) postignu bolji uspjeh
 • Educiranje nastavnika koji će biti osposobljeni redovno obučavati djecu

 


Zadatak:
 • edukacija učenika, 2 školska sata (uvodni teoretski dio i praktični rad na lutkama za vježbu u grupama)
 • nakon edukacije o postupcima osnovnog održavanja života odraslih i djece testirat će se znanja i vještine učenika praktičnim testom na lutkama. Učitelji će demonstrirati upotrebu alata za učenje postupaka oživljavanja
 • napomena: zbog COVID-19 provodi se CPR (Kardio-pulmonalna reanimacija) samo vanjskom masažom srca

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine, 2021./2022.


Nositelji:
 • voditelj projekta: prof. dr. sc. Julije Meštrović
 • suradnik učitelj: Anita Davorka Kružičević
Naziv teme: TEMA – KLIMATSKE PROMJENE
Cilj:
 • Razvijanje ekološke svijesti učenika i nastavnika
 • Europski tjedan održivog razvoja  (Odraz)
 • Zasadi stablo, ne budi panj

 


Zadatak:
 • aktivno uključivanje u Tjedan održivog razvoja (europska inicijativa)
 • prepoznatljivost događanja na nacionalnoj i europskoj razini
 • usvajanje ciljeva održivog razvoja (cilj 13 i cilj 15)
 • obilježavanje  14.10. Međunarodni dan smanjenja prirodnih katastrofa
 • radionica na temu održivosti u svezi  cilja 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
 • izrada hotela za pčele i postavljanje u školski vrt
 • 12.12.2021. sudjelovanje u nacionalnoj akciji sadnje s ciljem očuvanja okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

9. i 10.2021

 • info grafika, pano

 


Nositelji:
 • Učenici  2.c razreda i Ivana Matić, Anita Kružičević