Eko škola

Osnovna škola Montovjerna

Vladka Mačeka 11
20000 Dubrovnik

Telefon: 020 325 597
Fax: /
E-mail: ravnatelj@os-montovjerna-du.skole.hr
Web: http://os-montovjerna-du.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Lucija Vujica
Školski koordinatori: Lucija Vujica, Ivan Cikatić, Jasna Čović
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

  • Sadnja drveća

    Učenici su u suradnji s Hrvatskim šumama zasadili 15 sadnica drveća na području gradskog kotara Montovjerna.

  • Uređenje okoliša škole

    Učenici, nastavnici i osoblje škole su kroz nastavnu godinu organizirali akcije uređenja i čišćenja školskog okoliša.

  • Izrada eko kutka OŠ Montovjerna

    Oslikali smo školske zidove i uredili eko kutak u školskom holu gdje će se planirati i provoditi različite ekološke aktivnosti.