Eko škola

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Primorska 42, p.p. 97, Opatija
51410 Opatija

Telefon: +385 51 294 700
Fax: +385 51 292 945
E-mail: marikn@fthm.hr
Web: www.fthm.uniri.hr

Ravnatelj/ica: Dekanica, prof. dr.sc. Sandra Janković
Školski koordinatori: dr.sc. Marinela Krstinić Nižić, izvanredna profesorica; Filip Komšić, predsjednik Studentskog zbora FMTU (ps24201@fthm.hr)
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • ZERO WASTE - završen

  Zero Waste – Zero Waste Adriatic net for events and festivals financiran je iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013. Događaji i festivali bitan su element turističke ponude i prilika su za porast protoka turista. Međutim, na ovakvim okupljanjima dolazi do povećane potrošnje vode i energije, kao i povećanog stvaranja otpadnih tvari te tako pored pozitivnih, nastaje i čitav niz negativnih efekata. Glavni cilj projekta bio je postizanje preporuka i smjernica za stvaranje 'nula otpada' (zero waste) na festivalima i događanjima. Projektom su umreženi neki od postojećih događaja i festivala u zemljama partnerima na projektu te je na njihovom primjeru, razradom i primjenom najboljih praksi, testirana nova metodologija i konkretni postupci radi stvaranja 'zelenih' rješenja u upravljanju njihovim efektima. Zero Waste je također i novi kulturološki pristup koji, upotrebom ICT-a , može poticati stvaranje novih radnih mjesta. Trajanje projekta: 01. 10. 2012. – 30. 06. 2015.

 • ZERO WASTE BLUE - završen

  ZERO WASTE BLUE – Zero Waste Blue sport events for territorial development odobren je za financiranje u sklopu programa INTERREG V–A Italija – Hrvatska 2014. –2020. (Standard +). Cilj projekta je produljenje turističke sezone kroz provedbu održivih, 'zelenih' sportskih događaja na lokalitetima značajne kulturne i/ili prirodne baštine. Kapitalizacijom rezultata projekta Zero Waste nastojat će se stvoriti novi, zajednički turistički proizvod usmjeren na održive sportske događaje u Italiji i Hrvatskoj. Početak provedbe projekta: 01. 06. 2018.

 • Projekt čišćenja okoliša Fakulteta

  Na dan Planeta Zemlje 22.4.2021. planirana je akcija čišćenja okoliša u okruženju Fakulteta u koji će biti uključeni nastavno osoblje, studenti i administrativno osoblje. U akciju će biti pozvana Ekološka udruga Žmergo Opatija i komunalne tvrtke (Parkovi Opatija itd.).

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Antea Ferizović, 1.godina;
 • Leonard Depope, 2. godina;
 • Luka Vrančić, 2. godina;
 • Ivana Lasić, 3. godina;
 • Filip Komšić, 4. godina;
 • Nika Kurti, 1. godina diplomskog sveučilišnog studija;
 • Dora Horvat, 1.godina diplomskog sveučilišnog studija
 • Tajana Brajković, stručna suradnica u Centru za projekte;
 • Ivan Butković, asistent;
 • Diana Kovačić, predsjednica i voditeljica edukativnih programa u Udruzi Žmergo
 • Helena Traub izvršna direktorica Udruge Žmergo,
 • Neli Nežić viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol, Grad Opatija,
 • dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, izvanredna profesorica (FMTU),
 • dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, izvanredna profesorica (FMTU).

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Poboljšanje sustava gospodarenja otpada na FMTU by EKO odbor
Cilj:

Poboljšanje sustava gospodarenja otpadom kako bi se na području fakulteta moglo uredno odlagati i razdvajati otpad, bilo u unutarnjem dijelu ili vanjskom.


Zadatak:

Postavljanje više kanti/kontejnera za otpad unutar i van Fakulteta kako bi svi prisutni na fakultetu mogli imati mogućnost odlaganja otpada na pripadajuće mjesto. Na hodnicima u već postojeće kante za otpad (plastika, papir i ostalo) staviti 3 vrećice umjesto jedne (nema poante u razvrstavanju ukoliko se svejedno sve baca u jednu vrećicu). Na mjestima gdje se može točiti voda (aparati za vodu), staviti kartonske čaše umjesto plastičnih kako se ne bi stvarao nepotreban otpad od plastike.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022., brojanje kanti i praćenje odloženog otpada.


Nositelji:

Eko odbor.

Naziv teme: Edukacija studenata i zaposlenog osoblja
Cilj:

Educiranje svih ciljnih skupina kako bi se probudila svijest o važnosti gospodarenja otpadom. Prilikom educiranja pozvalo bi se odgovorne ljude iz udruge Žmergo, komunalnog društva Komunalac te profesore fakulteta da naprave edukaciju o tome kako pravilno razvrstavati otpad i zbog čega je to bitno. Daljnjom edukacijom poboljšalo bi se znanje o otpadu i njegovoj važnosti.


Zadatak:

Objaviti poziv za prijavu na edukacije i provesti edukacije.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022., praćenje zadatka omogućilo bi se kroz ankete nakon edukacije.


Nositelji:

Eko odbor, udruga Žmergo, Komunalno društvo Komunalac, Metis, zaposlenici, studenti.

Naziv teme: Provođenje istraživanja kojim se prijevoznim sredstvima osoblje i studenti koriste pri dolasku na Fakultet te odlasku sa Fakulteta
Cilj:

Podizanje osviještenosti osoblja i studenata o grupnom utjecaju transporta na okoliš, stanju prometne infrastrukture te o alternativnim oblicima prijevoza u odnosu na dobivene rezultate.


Zadatak:

Potaknuti osoblje i studente da koriste alternativne oblike prijevoza. Provesti ankete o navikama putovanja osoblja i studenata do Fakulteta (mjerenje ugljičnog otiska ukoliko budu dostupni parametri).


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Zadatak bi se provodio jednom godišnje. Prikupljeni sumirani podaci bi se analizirali i javno objavili na web odjeljku Eko odbora službene stranice Fakulteta.


Nositelji:

Eko odbor u suradnji sa nastavnicima kolegija koji su tematski povezani sa prometom, primjerice kolegij Promet u turizmu.

Naziv teme: ,,Pješice do/od Fakulteta’’
Cilj:

Prezentirati studentima prve godine preddiplomskog studija/brucošima, šetnicu Lungomare koju mogu koristiti za dolazak na Fakultet (ili odlazak sa Fakulteta), ali i Opatiju kao destinaciju i njezine znamenitosti.


Zadatak:

Turistička šetnja obalnim šetalištem Lungomare.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Program bi se provodio kontinuirano, tijekom akademske godine 2020./2021. i pratio putem Eko odbora preko društvenih mreža i objavama u medijima.


Nositelji:

Studenti Fakulteta (u suradnji s nastavnicima).

Naziv teme: Studentski recepti
Cilj:

Stvaranje zdravih navika u pogledu svakodnevne prehrane te isticanje važnosti zdrave prehrane među studentima u studentskoj menzi (SC).


Zadatak:

Putem prethodno odabranog medija, na tjednoj bazi bi se objavljivali recepti nutritivno bogatih obroka pripremljenih od strane studenata. Obroci bi bili prilagođeni studentskom budžetu kao i studentskim obvezama pa bi se tako radilo o jeftinim, brzim i zdravim receptima za studente. Svaki tjedan bila bi objavljena dva recepta, od kojih bi jedan bio vegetarijanski ili veganski (više ribe, mediteranska prehrana). Uz samo objavljivanje recepata i ideja za obroke, poticalo bi se studente da pri kupovini namirnica izabiru one organskog porijekla te iz lokalnog uzgoja.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Studenti bi slali recepte svojih obroka tijekom cijele akademske godine 2020./2021., a uspješnost zadatka bi se mjerila količinom poslanih recepata te povratnom informacijom studenata koji su ih isprobali.


Nositelji:

Eko odbor, studenti, Katedra za hranu i prehranu.

Naziv teme: Zelena nabava
Cilj:

U suradnji sa Studentskim centrom i odjelom nabave na Fakultetu nabavljati „ekološke“ ili reciklirane proizvode.


Zadatak:

Svaku nabavu (i javnu), gdje je moguće, provoditi po „zelenim“ načelima: nabava štednih žarulja, recikliranog papira, višekratni toneri… provjeravati jesu li su tehničke specifikacije u skladu sa okolišem, kupovati proizvode sa eko certifikatima.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme za realizaciju navedenog zadatka bi bilo godinu dana, odnosno akademska godina 2021./2022. Praćenje provedbe zadataka bi se provodilo godišnje na način da bi se se počela pratiti zelena nabava – u odjelu nabave.


Nositelji:

Članovi Eko odbora, SC, odjel nabave na Fakultetu.

Naziv teme: Integracija prirode
Cilj:

Omogućiti pticama hranilište u okolici Fakulteta. Postaviti posude za vodu za pse u krugu Fakulteta.


Zadatak:

Izraditi nekoliko hranilišta za ptice, te s vremena na vrijeme ostavljati hranu za ptice. Imati mjesta s posudama za vodu kako bi šetači mogli svojim psima omogućiti pitku vodu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022.; praćenje realizacije putem obrazaca. Objava rezultata i praćenje objavljenih rezultata od strane Eko odbora FMTU.


Nositelji:

Studenti i Eko odbor FMTU.

Naziv teme: Umjetnički duh
Cilj:

Uljepšati okolinu fakulteta umjetničkim djelima i omogućiti onima koji su željni, da pokažu svoju kreativnu stranu.


Zadatak:

Organizirati projekte gdje svatko može pridonijeti vlastitom idejom kako uljepšati neispunjeni prostor fakulteta. Studenti mogu crtati, raditi skulpture ili kreativne muzičke instrumente te ih montirati na području fakulteta.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022.; praćenje realizacije od strane Eko odbora te objavljivanje relevantnih informacija na web stranici fakulteta/eko odbora.


Nositelji:

Studenti i Eko odbor FMTU.

Naziv teme: Potrošnja energenata
Cilj:

Sustavno pratiti potrošnju energenata na FMTU.


Zadatak:

Unošenje potrošnje energenata u ISGE sustav (Informacijski sustav za praćenje energenata) i javna objava podataka na web stranici Fakulteta.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022.; praćenje realizacije putem ISGE platforme. Objavu i objavljene rezultate pratit će Eko odbor FMTU.


Nositelji:

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Eko odbor FMTU.

Naziv teme: Plastični otpad
Cilj:

Izbaciti jednokratnu plastiku iz uporabe.


Zadatak:

Zamijeniti plastične čaše i boce za jednokratnu upotrebu raspoloživim alternativama (slamke, čaše, …) te osvijestiti zaposlenike i studente o važnosti izbacivanja jednokratne plastike iz uporabe informiranjem putem web stranice Fakulteta.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022.; praćenje realizacije od strane Eko odbora te objavljivanje relevantnih informacija na web stranici fakulteta/eko odbora.


Nositelji:

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Eko odbor FMTU.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Plastični otpad
Ostvareni ciljevi:

Izbačena jednokratna plastika za piće iz uporabe. Uspješno poticanje zaposlenika na korištenje staklenih boca kroz podjelu promo staklenih bočica s logotipom Fakulteta.


Realizirani zadaci:

Nabavljene kartonske čaše te staklene promo boce FMTU.


Vrijeme realizacije:

Akademska godina 2021./2022.


Nositelji:

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Eko odbor FMTU.

Naziv teme: Potrošnja energenata
Ostvareni ciljevi:

Sustavno praćenje potrošnje energenata na FMTU u suradnji s odjelom Računovodstva kroz program ISGE (Informacijski sustav za gospodarenje energijom).


Realizirani zadaci:

Unos potrošnje el. energije u sustav ISGE, objavljeni podatci na web stranici, izrađeni Studentski savjeti za uštedu energije i vode.


Vrijeme realizacije:

Akademska godina 2021./2022.


Nositelji:

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Eko odbor FMTU.

Naziv teme: Umjetnički duh
Ostvareni ciljevi:

Uljepšana okolina Fakulteta s oslikanim muralom na trafostanici u dvorištu. Iako je Eko odbor prihvatio idejno rješenje izgleda murala, umjetnik je odustao od izrade te će se ova aktivnost provesti početkom sljedeće akademske godine. Suradnja se ostvarila s drugim umjetnikom. 

 


Realizirani zadaci:

Raspisivanje natječaja putem društvenih mreža te prikupljanje ideja i brainstorming Eko odbora oko tematike murala. Dogovor je prikaz opatijskog (kvarnerskog) turizma kroz sva godišnja doba. Usvojen je jedan umjetnički prijedlog, no zbog odustanka umjetnika isti se neće realizirati u ovoj akademskoj godini. 


Vrijeme realizacije:

Akademska godina 2022./2023.


Nositelji:

Eko odbor i studenti FMTU-a, studenti Akademije primjenjene umjetnosti (Sveučilište u Rijeci).

Naziv teme: Integracija prirode-bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:

Studenti i članovi Eko odbora kroz postavljanje kućica za ptice žele ukazati da biološka raznolikost označava svu raznolikost života na Zemlji - staništa, populacije i gene, te njezin poremećaj može imati dalekosežne posljedice na ekosustave i na čovjekov život.


Realizirani zadaci:

U cilju integracije sa prirodom, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti, 22. svibnja, članovi Eko odbora izradili su, obojali i postavili kućice za ptice u dvorištu Fakulteta. Kućice su postavljene među krošnjama stabala kako bi bile što bliže prirodnom staništu ptica.


Vrijeme realizacije:

Veljača - travanj 2022.


Nositelji:

Eko odbor, studenti.

Naziv teme: Zelena nabava
Ostvareni ciljevi:

U suradnji s odjelom nabave na Fakultetu nabavljene su kartonske čaše za piće i uspješno je ukinuto korštenje jednokratnih plastičnih čaša. 


Realizirani zadaci:

Nabava kartonskih čaša za vodu. 


Vrijeme realizacije:

Akademska godina 2021./2022.


Nositelji:

Eko odbor, odjel nabave na Fakultetu.

Naziv teme: Studentski recepti
Ostvareni ciljevi:

Stvaranje zdravih navika u pogledu svakodnevne prehrane te isticanje važnosti zdrave prehrane među studentima.


Realizirani zadaci:

Putem društvene mreže (profila Studentskog zbora FMTU) dva puta mjesečno, članovi Eko odbora kreiraju i dizajniraju recepte s naglaskom na zdravu prehranu od lako dostupnih namirnica.


Vrijeme realizacije:

Akademska godina 2021./2022.


Nositelji:

Eko odbor, studenti.

Naziv teme: ,,Pješice do/od Fakulteta’’
Ostvareni ciljevi:

Zbog epidemioloških mjera koje su bile na snazi početkom akademske godine, članovi Eko odbora nisu bili u mogućnosti realizirati planiranu šetnju.


Realizirani zadaci:

Aktivnost će se prebaciti u sljedeću akademsku godinu. 


Vrijeme realizacije:

Akademska godina 2022./2023.


Nositelji:

Eko odbor i ostali studenti.

Naziv teme: Provođenje istraživanja kojim se prijevoznim sredstvima osoblje i studenti koriste pri dolasku na Fakultet te odlasku sa Fakulteta
Ostvareni ciljevi:

Prikupljeni podatci o korištenju prijevoznog sredstva koje koriste studenti i osoblje Fakulteta. Na temelju podataka napravljena analiza kojom se utvrdilo stvarno stanje, na temelju kojega će se predlagati daljni koraci smanjenja korištenja vozila, gdje je moguće.


Realizirani zadaci:

Kreirana anketa pomoću alata Google obrasci te dostavljena nastavnom i administrativnom osoblju kao i studentima. 


Vrijeme realizacije:

Travanj - svibanj 2022.


Nositelji:

Eko odbor.

Naziv teme: Edukacija studenata i zaposlenog osoblja
Ostvareni ciljevi:

Očišćen okoliš Fakulteta od strane studenata na inicijativu Eko odbora, te prošireno znanje studenata o važnosti gospodarenja otpadom i pravilnom razdvajanju otpada. 

 

 


Realizirani zadaci:
 • U sklopu Zelene čistke  koja se održala 13. travnja 2022. godine studenti preddiplomskog studija Menadžment održivog razvoja,  članovi Eko odbora, uz podršku prof. dr.sc Marinele Krstinić Nižić, predstavnica Udruge Žmergo Dijane Kovačić i Helene Traub te volonterki Inês Guimarães i Joana Almeida iz Portugala, zasukali su rukave i uložili svoje vrijeme i energiju za bolje i čišće sutra. Akcija je poprimila i međunarodni značaj, s obzirom da su im se pridružile i dvije mlade volonterke iz Portugala, koje će provesti mjesec dana u Žmergu kroz “We are United” - projekt međunarodne mobilnosti.
 • Vrijedni studenti su veliku terasastu površinu pokraj fakulteta u nekoliko sati očistili od otpada, pograbljali i sklonili nakupljeno lišće te je ubrzo površina osvanula u potpuno novom, zelenom i čistom ruhu. Zadovoljnih lica priopćili su kako je ovo posebna prilika za ostvarenje plana o kojem već dugo razmišljaju, a to je uređenje učionice na otvorenom koju bi smjestili upravo na tu lokaciju.
 • Predstavnice udruge Žmergo prigodno su na info pikniku na očišćenoj površini provele edukaciju o pravilnom razvrstavanju otpada i važnosti gospodarenja otpadom te predstavile mogućnost volontiranja u inozemstvu.

Vrijeme realizacije:

Priprema krajem ožujka, realizacija 13.4.2022.


Nositelji:

Eko odbor, studenti, predstavnice Udruge Žmergo.

Naziv teme: Poboljšanje sustava gospodarenja otpada na FMTU by EKO odbor
Ostvareni ciljevi:

Poboljšan sustav gospodarenja otpadom na način da je omogućeno uredno odlaganje i razdvajanje otpada, u unutarnjem i vanjskom dijelu.


Realizirani zadaci:

Postavljeni mali unutarnji spremnici za selektivni otpad, po jedan na svaki kat u staroj zgradi. Osiguran vanjski spremnik za koristan otpad od strane komunalne tvrtke. 


Vrijeme realizacije:

Akademska godina 2021./2022.


Nositelji:

Eko odbor.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO poruke:

"To što ne možemo učiniti sve, ne znači da trebamo činiti ništa!"

"Unesimo EKO u naše živote i čuvajmo prirodu i njene ljepote!"

"Priroda pušta glazbu za one koji znaju slušati!"

"Eko svijest je u tebi zato molim te na njoj ne štedi!"

"Prava je faca onaj tko hranu ne baca!"

"Budi kao sunce na nebu. Tamu ugasi, nebo krasi i zemlju spasi!"

"Zadatak je stvarno lak, voli šume, more i zrak!"

"Cvjetnjak zasadi, zdrav okoliš sagradi!"

"Budi EKO jer Mars nam je daleko!"


Eko himna: