Eko škola

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Primorska 42, p.p. 97, Opatija
51410 Opatija

Telefon: +385 51 294 700
Fax: +385 51 292 945
E-mail: marikn@fthm.hr
Web: www.fthm.uniri.hr

Ravnatelj/ica: Dekanica, prof. dr.sc. Sandra Janković
Školski koordinatori: dr.sc. Marinela Krstinić Nižić, izvanredna profesorica; Filip Komšić, predsjednik Studentskog zbora FMTU (ps24201@fthm.hr)
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • ZERO WASTE - završen

  Zero Waste – Zero Waste Adriatic net for events and festivals financiran je iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013. Događaji i festivali bitan su element turističke ponude i prilika su za porast protoka turista. Međutim, na ovakvim okupljanjima dolazi do povećane potrošnje vode i energije, kao i povećanog stvaranja otpadnih tvari te tako pored pozitivnih, nastaje i čitav niz negativnih efekata. Glavni cilj projekta bio je postizanje preporuka i smjernica za stvaranje 'nula otpada' (zero waste) na festivalima i događanjima. Projektom su umreženi neki od postojećih događaja i festivala u zemljama partnerima na projektu te je na njihovom primjeru, razradom i primjenom najboljih praksi, testirana nova metodologija i konkretni postupci radi stvaranja 'zelenih' rješenja u upravljanju njihovim efektima. Zero Waste je također i novi kulturološki pristup koji, upotrebom ICT-a , može poticati stvaranje novih radnih mjesta. Trajanje projekta: 01. 10. 2012. – 30. 06. 2015.

 • ZERO WASTE BLUE - završen

  ZERO WASTE BLUE – Zero Waste Blue sport events for territorial development odobren je za financiranje u sklopu programa INTERREG V–A Italija – Hrvatska 2014. –2020. (Standard +). Cilj projekta je produljenje turističke sezone kroz provedbu održivih, 'zelenih' sportskih događaja na lokalitetima značajne kulturne i/ili prirodne baštine. Kapitalizacijom rezultata projekta Zero Waste nastojat će se stvoriti novi, zajednički turistički proizvod usmjeren na održive sportske događaje u Italiji i Hrvatskoj. Početak provedbe projekta: 01. 06. 2018.

 • Projekt čišćenja okoliša Fakulteta

  Na dan Planeta Zemlje 22.4.2021. planirana je akcija čišćenja okoliša u okruženju Fakulteta u koji će biti uključeni nastavno osoblje, studenti i administrativno osoblje. U akciju će biti pozvana Ekološka udruga Žmergo Opatija i komunalne tvrtke (Parkovi Opatija itd.).

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Antea Ferizović, 1.godina;
 • Leonard Depope, 2. godina;
 • Luka Vrančić, 2. godina;
 • Ivana Lasić, 3. godina;
 • Filip Komšić, 4. godina;
 • Nika Kurti, 1. godina diplomskog sveučilišnog studija;
 • Dora Horvat, 1.godina diplomskog sveučilišnog studija
 • Tajana Brajković, stručna suradnica u Centru za projekte;
 • Ivan Butković, asistent;
 • Diana Kovačić, predsjednica i voditeljica edukativnih programa u Udruzi Žmergo
 • Helena Traub izvršna direktorica Udruge Žmergo,
 • Neli Nežić viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol, Grad Opatija,
 • dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, izvanredna profesorica (FMTU),
 • dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, izvanredna profesorica (FMTU).

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Poboljšanje sustava gospodarenja otpada na FMTU by EKO odbor
Cilj:

Poboljšanje sustava gospodarenja otpadom kako bi se na području fakulteta moglo uredno odlagati i razdvajati otpad, bilo u unutarnjem dijelu ili vanjskom.


Zadatak:

Postavljanje više kanti/kontejnera za otpad unutar i van Fakulteta kako bi svi prisutni na fakultetu mogli imati mogućnost odlaganja otpada na pripadajuće mjesto. Na hodnicima u već postojeće kante za otpad (plastika, papir i ostalo) staviti 3 vrećice umjesto jedne (nema poante u razvrstavanju ukoliko se svejedno sve baca u jednu vrećicu). Na mjestima gdje se može točiti voda (aparati za vodu), staviti kartonske čaše umjesto plastičnih kako se ne bi stvarao nepotreban otpad od plastike.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022., brojanje kanti i praćenje odloženog otpada.


Nositelji:

Eko odbor.

Naziv teme: Edukacija studenata i zaposlenog osoblja
Cilj:

Educiranje svih ciljnih skupina kako bi se probudila svijest o važnosti gospodarenja otpadom. Prilikom educiranja pozvalo bi se odgovorne ljude iz udruge Žmergo, komunalnog društva Komunalac te profesore fakulteta da naprave edukaciju o tome kako pravilno razvrstavati otpad i zbog čega je to bitno. Daljnjom edukacijom poboljšalo bi se znanje o otpadu i njegovoj važnosti.


Zadatak:

Objaviti poziv za prijavu na edukacije i provesti edukacije.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022., praćenje zadatka omogućilo bi se kroz ankete nakon edukacije.


Nositelji:

Eko odbor, udruga Žmergo, Komunalno društvo Komunalac, Metis, zaposlenici, studenti.

Naziv teme: Provođenje istraživanja kojim se prijevoznim sredstvima osoblje i studenti koriste pri dolasku na Fakultet te odlasku sa Fakulteta
Cilj:

Podizanje osviještenosti osoblja i studenata o grupnom utjecaju transporta na okoliš, stanju prometne infrastrukture te o alternativnim oblicima prijevoza u odnosu na dobivene rezultate.


Zadatak:

Potaknuti osoblje i studente da koriste alternativne oblike prijevoza. Provesti ankete o navikama putovanja osoblja i studenata do Fakulteta (mjerenje ugljičnog otiska ukoliko budu dostupni parametri).


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Zadatak bi se provodio jednom godišnje. Prikupljeni sumirani podaci bi se analizirali i javno objavili na web odjeljku Eko odbora službene stranice Fakulteta.


Nositelji:

Eko odbor u suradnji sa nastavnicima kolegija koji su tematski povezani sa prometom, primjerice kolegij Promet u turizmu.

Naziv teme: ,,Pješice do/od Fakulteta’’
Cilj:

Prezentirati studentima prve godine preddiplomskog studija/brucošima, šetnicu Lungomare koju mogu koristiti za dolazak na Fakultet (ili odlazak sa Fakulteta), ali i Opatiju kao destinaciju i njezine znamenitosti.


Zadatak:

Turistička šetnja obalnim šetalištem Lungomare.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Program bi se provodio kontinuirano, tijekom akademske godine 2020./2021. i pratio putem Eko odbora preko društvenih mreža i objavama u medijima.


Nositelji:

Studenti Fakulteta (u suradnji s nastavnicima).

Naziv teme: Studentski recepti
Cilj:

Stvaranje zdravih navika u pogledu svakodnevne prehrane te isticanje važnosti zdrave prehrane među studentima u studentskoj menzi (SC).


Zadatak:

Putem prethodno odabranog medija, na tjednoj bazi bi se objavljivali recepti nutritivno bogatih obroka pripremljenih od strane studenata. Obroci bi bili prilagođeni studentskom budžetu kao i studentskim obvezama pa bi se tako radilo o jeftinim, brzim i zdravim receptima za studente. Svaki tjedan bila bi objavljena dva recepta, od kojih bi jedan bio vegetarijanski ili veganski (više ribe, mediteranska prehrana). Uz samo objavljivanje recepata i ideja za obroke, poticalo bi se studente da pri kupovini namirnica izabiru one organskog porijekla te iz lokalnog uzgoja.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Studenti bi slali recepte svojih obroka tijekom cijele akademske godine 2020./2021., a uspješnost zadatka bi se mjerila količinom poslanih recepata te povratnom informacijom studenata koji su ih isprobali.


Nositelji:

Eko odbor, studenti, Katedra za hranu i prehranu.

Naziv teme: Zelena nabava
Cilj:

U suradnji sa Studentskim centrom i odjelom nabave na Fakultetu nabavljati „ekološke“ ili reciklirane proizvode.


Zadatak:

Svaku nabavu (i javnu), gdje je moguće, provoditi po „zelenim“ načelima: nabava štednih žarulja, recikliranog papira, višekratni toneri… provjeravati jesu li su tehničke specifikacije u skladu sa okolišem, kupovati proizvode sa eko certifikatima.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme za realizaciju navedenog zadatka bi bilo godinu dana, odnosno akademska godina 2021./2022. Praćenje provedbe zadataka bi se provodilo godišnje na način da bi se se počela pratiti zelena nabava – u odjelu nabave.


Nositelji:

Članovi Eko odbora, SC, odjel nabave na Fakultetu.

Naziv teme: Integracija prirode
Cilj:

Omogućiti pticama hranilište u okolici Fakulteta. Postaviti posude za vodu za pse u krugu Fakulteta.


Zadatak:

Izraditi nekoliko hranilišta za ptice, te s vremena na vrijeme ostavljati hranu za ptice. Imati mjesta s posudama za vodu kako bi šetači mogli svojim psima omogućiti pitku vodu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022.; praćenje realizacije putem obrazaca. Objava rezultata i praćenje objavljenih rezultata od strane Eko odbora FMTU.


Nositelji:

Studenti i Eko odbor FMTU.

Naziv teme: Umjetnički duh
Cilj:

Uljepšati okolinu fakulteta umjetničkim djelima i omogućiti onima koji su željni, da pokažu svoju kreativnu stranu.


Zadatak:

Organizirati projekte gdje svatko može pridonijeti vlastitom idejom kako uljepšati neispunjeni prostor fakulteta. Studenti mogu crtati, raditi skulpture ili kreativne muzičke instrumente te ih montirati na području fakulteta.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022.; praćenje realizacije od strane Eko odbora te objavljivanje relevantnih informacija na web stranici fakulteta/eko odbora.


Nositelji:

Studenti i Eko odbor FMTU.

Naziv teme: Potrošnja energenata
Cilj:

Sustavno pratiti potrošnju energenata na FMTU.


Zadatak:

Unošenje potrošnje energenata u ISGE sustav (Informacijski sustav za praćenje energenata) i javna objava podataka na web stranici Fakulteta.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022.; praćenje realizacije putem ISGE platforme. Objavu i objavljene rezultate pratit će Eko odbor FMTU.


Nositelji:

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Eko odbor FMTU.

Naziv teme: Plastični otpad
Cilj:

Izbaciti jednokratnu plastiku iz uporabe.


Zadatak:

Zamijeniti plastične čaše i boce za jednokratnu upotrebu raspoloživim alternativama (slamke, čaše, …) te osvijestiti zaposlenike i studente o važnosti izbacivanja jednokratne plastike iz uporabe informiranjem putem web stranice Fakulteta.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Akademska godina 2021./2022.; praćenje realizacije od strane Eko odbora te objavljivanje relevantnih informacija na web stranici fakulteta/eko odbora.


Nositelji:

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Eko odbor FMTU.