Eko škola

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Primorska 42, p.p. 97, Opatija
51410 Opatija

Telefon: +385 51 294 700
Fax: +385 51 292 945
E-mail: marikn@fthm.hr
Web: www.fthm.uniri.hr

Ravnatelj/ica: Dekanica, prof. dr.sc. Sandra Janković
Školski koordinatori: dr.sc. Marinela Krstinić Nižić, izvanredna profesorica; Filip Komšić, predsjednik Studentskog zbora FMTU (ps24201@fthm.hr)
Godina stjecanja statusa: 2021
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

  • ZERO WASTE - završen

    Zero Waste – Zero Waste Adriatic net for events and festivals financiran je iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013. Događaji i festivali bitan su element turističke ponude i prilika su za porast protoka turista. Međutim, na ovakvim okupljanjima dolazi do povećane potrošnje vode i energije, kao i povećanog stvaranja otpadnih tvari te tako pored pozitivnih, nastaje i čitav niz negativnih efekata. Glavni cilj projekta bio je postizanje preporuka i smjernica za stvaranje 'nula otpada' (zero waste) na festivalima i događanjima. Projektom su umreženi neki od postojećih događaja i festivala u zemljama partnerima na projektu te je na njihovom primjeru, razradom i primjenom najboljih praksi, testirana nova metodologija i konkretni postupci radi stvaranja 'zelenih' rješenja u upravljanju njihovim efektima. Zero Waste je također i novi kulturološki pristup koji, upotrebom ICT-a , može poticati stvaranje novih radnih mjesta. Trajanje projekta: 01. 10. 2012. – 30. 06. 2015.

  • ZERO WASTE BLUE - završen

    ZERO WASTE BLUE – Zero Waste Blue sport events for territorial development odobren je za financiranje u sklopu programa INTERREG V–A Italija – Hrvatska 2014. –2020. (Standard +). Cilj projekta je produljenje turističke sezone kroz provedbu održivih, 'zelenih' sportskih događaja na lokalitetima značajne kulturne i/ili prirodne baštine. Kapitalizacijom rezultata projekta Zero Waste nastojat će se stvoriti novi, zajednički turistički proizvod usmjeren na održive sportske događaje u Italiji i Hrvatskoj. Početak provedbe projekta: 01. 06. 2018.

  • Projekt čišćenja okoliša Fakulteta

    Na dan Planeta Zemlje 22.4.2021. planirana je akcija čišćenja okoliša u okruženju Fakulteta u koji će biti uključeni nastavno osoblje, studenti i administrativno osoblje. U akciju će biti pozvana Ekološka udruga Žmergo Opatija i komunalne tvrtke (Parkovi Opatija itd.).