Eko škola

Dječji vrtić Bubamara, Bjelovar

Pril. A. Hebranga 10
43000 Bjelovar

Telefon: 095/447-4477
Fax:
E-mail: dvbubamarabj@gmail.com
Web: www.djecjivrticbubamara.hr

Ravnatelj/ica: Kristina Baršić Čavlović
Školski koordinatori: Kristina Marodolac\\Ana Lukačin
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Vrt sadimo; zdravlje gradimo

  Razvijati kod djece ekološki prihvatljivo ponašanje sadnjom povrtnjaka.Pridonijeti održivom razvoju i pozitivnim utjecajima na okoliš i kvalitetu življenja razvijanjem pozitivnih navika ponašanja i poticanjem brige za okoliš kod djece predškolske dobi, provodeći aktivnosti sadnje i održavanja ekološkog vrta i zbrinjavanja biootpada.

 • Smećem do sreće

  Prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje otpada, razvoj ekološki osviještenog djeteta koje ima osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za njegovo očuvanje te je usvojilo navike i vještine koje tome doprinose, osobito pravilno zbrinjavanje otpada.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Djeca: Lara Gadžo, Mara Lukić, Jan Poljan, Aria Lauš, Fran Barić
 • Odgojitelji (koordinatori): Kristina Marodolac, Ana Lukačin
 • Predstavnici stručnog tima: Vesna Smojver
 • Tehničko osoblje vrtića: Damjan Ćuruvija 
 • Predstavnici roditelja: Valentina Legac - Jurić
 • Predstavnici lokalne uprave: Igor Brajdić, upr.iur.struč.spec.oec (zamjenik gradonačenika), Kristina Kocur, magistra geografije, pročelnica upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 • Predstavnici lokalnog gospodarstva: Stanko solutions 
 • Ravnateljica: Kristina Baršić Čavlović 

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Osvješčivanje djece o racionalnoj potrošnji vode i očuvanju okoliša.
 • Iskorištavanje prirodnih resursa (kišnice).

Zadatak:
 • Poticanje djece na zatvaranje vode prilikom uzimanja sapuna.
 • Poticanje djece na racionalno korištenje vode prilikom pranja kistova i igračaka.
 • Skupljanje kišnice za zalijevanje povrtnjaka i cvjetnjaka.
 • Osvijestiti racionalno korištenje vode za piće (u sobe dnevnog boravka staviti bokale za vodu kako bi se spriječio odlazak u kupaonicu i prekomjerno trošenje vode za piće).
 • Provjeriti slavine i vodokotliće te obavijestiti domara da zamijeni ako je što potrebno.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Planirane zadatke i ciljeve ostvarit ćemo tijekom pedagoške godine 2021./2022. (veljača - svibanj), a način praćenja provedbe bit će fotografije, izjave djece, Eko-patrola.


Nositelji:
 • Koordinatori: Kristina Marodolac, Ana Lukačin.
 • Djeca svih vrtićkih skupina (mlađa vrtićka skupina, srednja vrtićka skupina, starija vrtićka skupina).

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • Osvješčivanje djece o racionalnoj potrošnji vode i očuvanju okoliša.
 • Iskorištavanje prirodnih resursa (kišnice).
 • Nakon provedenih aktivnosti ostvarili smo sve zadane ciljeve. 

Realizirani zadaci:
 • Poticanje djece na zatvaranje vode prilikom uzimanja sapuna.
 • Poticanje djece na racionalno korištenje vode prilikom pranja kistova i igračaka.
 • Skupljanje kišnice za zalijevanje povrtnjaka i cvjetnjaka.
 • Osvijestiti racionalno korištenje vode za piće (u sobe dnevnog boravka staviti bokale za vodu kako bi se spriječio odlazak u kupaonicu i prekomjerno trošenje vode za piće).
 • Provjeriti slavine i vodokotliće te obavijestiti domara da zamijeni ako je što potrebno.
 • Nakon provedenih aktivnosti ostvarili smo sve zadane zadatke. 

Vrijeme realizacije:

S provođenjem projekta započeli smo u siječnju te smo tijekom svih ovih mjeseci radili na ostvarenju planiranih ciljeva i zadataka. Projekt smo provodili do prve polovice svibnja 2022. god.


Nositelji:

Nositelji su koordinatori Kristina Marodolac i Ana Lukačin te sva djeca vrtićkih skupina (mlađa, srednja i starija vrtićka skupina). 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1.       Voda je potrebna svima za život.

2.       Smeće bacaj u vreće.

3.       Čuvajmo Majku prirodu.

4.       Štedi i čuvaj vodu da ne ostanemo bez nje.

5.       Ne sijeci drva jer ćemo ostati bez kisika.

6.       Ne bacajmo smeće u more jer će ribe biti bez kisika.

7.       Šetaj se i vozi bicikl kako bi zrak ostao čist.


Eko himna: