Eko škola

Dječji vrtić Četiri rijeke, Karlovac

Grge Tuškana 9a
47000 Karlovac

Telefon: 047/659-002
Fax:
E-mail: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Web: www.vrtic-cetiririjeke.hr

Ravnatelj/ica: Anita Štefanac
Školski koordinatori: Diana Panjković, Lana Klokočki, Ana Budimir
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Otpad

  U okviru projekta „Otpad“ prikupljat će se i razvrstavati papir, plastika i baterije, mjerit će se količine prikupljenog otpada te će se on dalje zbrinjavati na ekološki prihvatljiv način. U predvorju vrtića formirat će se tzv. zeleni otok za razvrstavanje papira i plastike, a u suradnji s tvrtkom Čistoća, nabavit će se mali spremnik za baterije. Prikupljena PET ambalaža vraćat će se u obližnjem trgovačkom lancu, dok će se prikupljeni papir prodavati u centru za reciklažu. Time će djeca, osim razvoja ekološke svijesti, razvijati i poduzetničku kompetenciju. Prikupljene baterije zbrinjavat će tvrtka koja se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada. \\nProjekt će se provoditi tijekom cijele pedagoške godine, a provedbu će pratiti djeca u Eko patroli te odgojitelji vođenjem Eko dnevnika. U izradu i nabavu spremnika za razvrstavanje otpada uključit će se roditelji i lokalna zajednica (tvrtke Čistoća, centar za reciklažu CE-ZA-R d.o.o.).

 • Biootpad nije smeće

  U okviru projekta „Biootpad nije smeće“, lišće, trava, grančice i ostaci voća koristit će se za dobivanje komposta koji će potom biti korišten u povrtnjaku. U suradnji s Šumarskom i drvodjelskom školom Karlovac, izradit će se mali drveni komposter u koji će djeca odlagati materijal te kontinuirano pratiti promjene.\\nProjekt će se provoditi tijekom cijele pedagoške godine, a provedbu će pratiti djeca u Eko patroli te odgojitelji vođenjem Eko dnevnika. U izradu spremnika za razvrstavanje otpada uključit će se lokalna zajednica (Šumarska i drvodjelska škola Karlovac), a u akciju uređivanja povrtnjaka i roditelji.

 • Kišnicu biljke vole

  U okviru projekta „Kišnicu biljke vole“, nabavit će se spremnik za prikupljanje kišnice te instrumenti za mjerenje količine padalina. Djeca će aktivno sudjelovati u mjerenju količine prikupljene kišnice te korištenju iste za zalijevanje cvjetnjaka i povrtnjaka.\\nProjekt će se provoditi tijekom cijele pedagoške godine, a provedbu će pratiti djeca u Eko patroli te odgojitelji vođenjem Eko dnevnika. U nabavu spremnika za prikupljanje kišnice uključit će se lokalna zajednica (gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija), a u nabavu instrumenata za mjerenje količine padalina tvrtka Ida didacta).

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Anita Štefanac, ravnateljica DV Četiri rijeke
 • Lana Klokočki, pedagoginja DV Četiri rijeke
 • Diana Panjković, pedagoginja DV Četiri rijeke
 • Ana Budimir, psihologinja DV Četiri rijeke
 • Karla Štraus Volović, zdravstvena voditeljica DV Četiri rijeke
 • Krešimir Župančić, voditelj sigurnosti i zaštite na radu DV Četiri rijeke
 • Mirjana Petrunić Vrhovski, odgojiteljica u DV Četiri rijeke
 • Zrinka Janković, roditelj
 • Marija Pavlović, roditelj
 • Gordana Purgar, tehnička direktorica tvrtke Zelenilo
 •  Slaven Gojak, predsjednik GČ Turanj
 • Nataša Lemić, predsjednica Udruge „Naš Turanj“
 • Daniel Peris, ravnatelj Šumarske i drvodjelske škole Karlovac

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:

Prikupljanje kišnice te korištenje za zalijevanje cvjetnjaka i povrtnjaka s ciljem uštede pitke vode.

 • Nabava spremnika za prikupljanje kišnice.
 • Smještanje spremnika u dvorište vrtića.
 • Prikupljanje kišnice i praćenje količine padalina.
 • Kontinuirano praćenje promjena u spremniku i količina prikupljene kišnice.
 • Korištenje kišnice za zalijevanje cvjetnjaka i povrtnjaka.

Zadatak:
 1. Nabava spremnika za prikupljanje kišnice u suradnji s gradskom tvrtkom Vodovod i kanalizacija.
 2. Nabava instrumenata za mjerenje količine padalina u suradnji s tvrtkom Astreja.
 3. Redovito praćenje promjena u spremniku- djeca.
 4. Tjedno mjerenje količine kišnice u spremniku - Eko patrola.
 5. Korištenje kišnice, umjesto pitke vode, za zalijevanje biljaka.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kišnica će se prikupljati tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022. te će se koristiti za zalijevanje biljaka.

 • Provedbu zadataka pratit će sva djeca (mjerenje količine padalina) te Eko patrola (tjedna bilježenja količine prikupljene kišnice, korištenje kišnice umjesto pitke vode u cvjetnjaku i povrtnjaku), dok će odgojitelji evidentirati bilješke u Eko dnevnik. Stručni suradnik pedagog kontinuirano će pratiti kvalitetu realizacije zadataka i načina praćenja provedbe.

Nositelji:
 • Djeca (praćenje promjena u spremniku, mjerenje količine padalina i prikupljene kišnice - Eko patrola).
 • Odgojitelji (poticanje djece na praćenje promjena u spremniku i na korištenje kišnice umjesto pitke vode, edukativne aktivnosti za djecu).
 • Lokalna zajednica (nabava spremnika za prikupljanje kišnice i instrumenata za mjerenje količine padalina - tvrtke Vodovod i kanalizacija te Astreja).
Naziv teme: Biootpad
Cilj:

Korištenje biootpada u postupku dobivanja komposta te korištenje komposta u povrtnjaku.

 • Izrada/nabava kompostera.
 • Smještanje kompostera u dvorište vrtića.
 • Prikupljanje otpada (ostataka voća, lišća, grančica, trave) te punjenje kompostera.
 • Kontinuirano praćenje promjena u komposteru i količina nastalog komposta.
 • Korištenje komposta u povrtnjaku.

Zadatak:
 1. Izrada drvenog kompostera u suradnji sa Šumarskom i drvodjelskom školom Karlovac.
 2. Pripremanje biootpada za komposter (rezanje ostataka voća, prikupljanje lišća, trave, grančica) te punjenje kompostera - djeca.
 3. Redovito praćenje promjena u komposteru - djeca.
 4. Tjedno mjerenje količine komposta u komposteru - Eko patrola.
 5. Korištenje nastalog komposta u povrtnjaku.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kompostirat će se tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022., a nastali kompost će se koristiti na proljeće prilikom uređivanja povrtnjaka.

 • Provedbu zadataka pratit će sva djeca (promjene u komposteru) te Eko patrola (tjedna bilježenja nastalog komposta), dok će odgojitelji evidentirati bilješke u Eko dnevnik. Stručni suradnik pedagog kontinuirano će pratiti kvalitetu realizacije zadataka i načina praćenja provedbe.

Nositelji:
 • Djeca (sudjelovanje u prikupljanju biootpada i pripremi za komposter, praćenje promjena u komposteru, mjerenje količine nastalog komposta - Eko patrola).
 • Odgojitelji (poticanje djece na kompostiranje i praćenje promjena, edukativne aktivnosti za djecu, uređivanje povrtnjaka).
 • Roditelji (eko akcija uređivanja povrtnjaka).
 • Lokalna zajednica (izrada kompostera - Šumarska i drvodjelaska škola Karlovac).
Naziv teme: Otpad
Cilj:

Prikupljanje i razvrstavanje papira, plastike i baterija, mjerenje količine prikupljenog otpada te dalje zbrinjavanje na ekološki prihvatljiv način.

 • Formiranje tzv. zelenog otoka u predvorju vrtića.
 • Formiranje malih zelenih otoka u sobama dnevnog boravka.
 • Tjedna mjerenja količine prikupljenog otpada od strane Eko patrole.
 • Zbrinjavanje prikupljenog otpada na ekološki prihvatljiv način u suradnji s gradskom tvrtkom Čistoća.

Zadatak:
 1. Nabava/izrada spremnika za prikupljanje papira, plastike i baterija u suradnji s roditeljima i gradskom tvrtkom Čistoća.
 2. Smještanje spremnika u predvorje vrtića i sobe dnevnog boravka.
 3. Redovito razvrstavanje otpada u spremnike.
 4. Praćenje prikupljenih količina otpada (tjedni obilasci i bilježenja Eko patrole - djeca, bilježenje u Eko dnevnik - odgojitelji)
 5. Redovito pražnjenje spremnika ne miješajući prikupljeni otpad (spremačice)
 6. Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje prikupljenog otpada (povrat PET ambalaže u obližnjoj trgovini, prodaja prikupljenog papira, adekvatno zbrinjavanje baterija).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Zadaci će se realizirati tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022., a provedbu zadataka pratit će Eko patrola koja će svakoga tjedna bilježiti količine prikupljenog otpada te odgojitelji koji će evidentirati bilješke u Eko dnevnik. Stručni suradnik pedagog kontinuirano će pratiti kvalitetu realizacije zadataka i načina praćenja provedbe.


Nositelji:
 • Djeca (sudjelovanje u izradi spremnika, razvrstavanje otpada, mjerenje količine prikupljenog otpada - Eko patrola).
 • Odgojitelji (izrada spremnika, poticanje djece i roditelja na razvrstavanje otpada, edukativne aktivnosti za djecu).
 • Roditelji (izrada spremnika, razvrstavanje otpada, sudjelovanje u akcijama prikupljanja otpada).
 • Spremačice (pražnjenje spremnika).
 • Lokalna zajednica (zbrinjavanje baterija - Čistoća, povrat PET ambalaže - trgovački lanac, otkup papira - centar za reciklažu CE-ZA-R d.o.o.).

Eko kodeks

Eko kodeks:

Sve vas pozivamo da svoje glave skupimo i k'o nagradu za kraj EKO vrtić dobijemo!


Eko himna:

PAŽNJA, PAŽNJA!

 

Naš vrtić Turanj,

želi EKO postat,

a vjerujte to nimalo nije

posao brz i lak.

 

Koraka moramo napravit sedam

da bi do cilja stigli

i na kraju godine

zelenu zastavu pred vrtićem digli.

 

Nek pršte ideje i dobra volja

da bi nam naša planeta Zemlja

bila ljepša i bolja.

 

Jer kada bi svaki čovjek

za svoju ulicu, grad i zemlju

malo svoje dobrote dao,

svijet bi nam puno, puno

bolji postao.

 

Zato vas sve pozivamo

da svoje glave skupimo

i k'o nagradu za kraj

ljepši i bolji EKO vrtić dobijemo!