Eko škola

Dječji vrtić Četiri rijeke, Karlovac

Grge Tuškana 9a
47000 Karlovac

Telefon: 047/659-002
Fax:
E-mail: dv4rijeke@vrtic-cetiririjeke.hr
Web: www.vrtic-cetiririjeke.hr

Ravnatelj/ica: Anita Štefanac
Školski koordinatori: Diana Panjković, Lana Klokočki, Ana Budimir
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :