Eko škola

Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb

Gjure Prejca 2
10 040 Zagreb - Dubrava

Telefon: 01 2992 357
Fax: 01 2995 424
E-mail: ured@ss-prehrambenotehnoloska-zg.skole.hr
Web: https://prehrambeno-tehnoloska-skola.hr

Ravnatelj/ica: Josip Šestak
Školski koordinatori: Mirna Redovniković
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

  • Školski projekt Nove slastice staro ruho

    Izrada i prezentacija slastica u ekološki prihvatljivim ambalažama.

  • Školski projekt Rukama zazelenimo

    Podizanje školskog vrta tj. vrtnih gredica s začinskim biljem.