Eko škola

Srednja škola Čakovec

Jakova Gotovca 2
40000 Čakovec

Telefon: 040 314 108
Fax:
E-mail: kristina.trstenjak@gmail.com
Web: http://www.sscakovec.hr/

Ravnatelj/ica: Gordana Ramušćak
Školski koordinatori: Denis Horvat, magistar edukacije biologije i kemije, Kristina Trstenjak Šifkovič, magistra edukacije biologije i kemije
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj: Gordana Ramušćak
 • Koordinatori: Monika Cindrić, Denis Horvat i Kristina Trstenjak Šifkovič
 • Nastavnici: Renata Novački, Ivana Preložnjak, Aristeja Juras, Đurđica Hlapčić, Ivan Kacun, Bojana Horvat, Evelin Horvat, Renata Tisaj -koordinatori eko radionica i akcija
 • Predstavnik stručnog tima: Antonija Vnučec - koordinatorica ekopatrola
 • Predstavnik tehničkog osoblja: Natalija Zebec, Jagoda Posavec, Zlatko Mesarić -uređenje okoliša i interijera škole
 • Predstavnik roditelja: Željko Domjanić
 • Predstavnik lokalne zajednice: Grad Čakovec
 • Predstavnici javnih i drugih poduzeća: Čakom
 • Predstavnici udruga koji se bave pitanjem okoliša: Ekološka udruga Platana Nedelišće
 • Učenici:
  • predstavnica vijeća učenika: Nika Šupljika
  • Emili Vičar 1.d, Laura Golubić 1.d, Petar Tkalec 1.d, Niko Farkaš 1.d, Ivano Gogić 2.b, Klara Mesarić 2.b, Michelle Lukman 2.b, Nika Šupljika 4.b ,Sara Horvat 4.b, David Šlezak 1.a Ema Mlinarić 1.a, Nikola Varga 2.c, Viktorija Žerjav 2.c, Asja Radiković 2.c, Izidor Vinković 2.c, Kaja Horvatović 2.c, Katja Makšadi 2.e, Karolina Ignac 3.e.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Eco challenges
Cilj:
 • Međunarodni eTwinnng projekt.
 • Podizanje svijesti o potrebi očuvanja prirodnih ljepota i zaštiti okoliša, smanjenje korištenja jednokratne plastike, smanjenje i upravljanje otpadom, borba protiv zagađenja….

Zadatak:

Različite aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

 • Izvješće o provedenim aktivnostima.

 


Nositelji:

Učenici 1.a, 2.a, 3.a i 4.a.

Naziv teme: Eko datumi
Cilj:

Potaknuti kod učenika interes za prirodne znanosti i podići svijest o ekološkim problemima (međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača, svjetski dan jabuka,međunarodni dan zaštite močvara, svjetski dan voda, svjetski dan obnovljivih izvora energije...).


Zadatak:

Obilježiti važne ekološke datume prigodnim radionicama i predavanjima, izradom plakata, prezentacija i letaka.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.

 • Izvješća o provedenim aktivnostima.

Nositelji:

Svi nastavnici i učenici škole.

Naziv teme: EKOcentric
Cilj:
 • eTwinning projekt.
 • Potaknuti učenike na  istraživanje, suradnju i djelovanje s ciljem prepoznavanja važnosti očuvanja okoliša, poticanja ekološke svijesti i održivosti. 
 • Suradnja s drugim školama, razvijanje komunikacijskih i digitalnih kompetencija učenika.

Zadatak:
 • Upoznavanje s školama partnerima.
 • Predstavljanje svojeg mjesta kroz šetnju prirodom,
 • Upoznavanje i istraživanje ekoloških simbola i pojmova – izrada plakata.
 • Istraživanje ekoloških problema u neposrednoj sredini – usporedba s problemima iz drugih država.
 • Razne aktivnosti vezane za zaštitu okoliša, npr. skupljanje i razvrstavanje otpada, edukacije, sadnja drveća i bilja, recikliranje…), obilježavanje Dana planeta Zemlje, Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana recikliranja.
 • Izrada društvene igre i e-knjige.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

 • Prezentacija rezultata projekta u obliku e-knjige.

Nositelji:

Nastavnici i učenici smjera pomoćni njegovatelj.

Naziv teme: Reciklirajmo zajedno
Cilj:
 • Razvijanje svijesti učenika o važnosti pravilnog odvajanja otpada i recikliranja.
 • Poticanje učenika i djelatnika škole na odgovorno odlaganje otpada.

Zadatak:
 • Organizacija i provedba edukativnih radionica za učenike o otpadu.
 • Posjet reciklažnom dvorištu gradskog komunalnog poduzeća Čakoma.
 • Sakupljanje plastičnih čepova u za to predviđenim prostorima škole. Donacija čepova Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma.
 • Sakupljanje starih baterija.
 • Nabava koševa za odvajanje otpada za sve učionice.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

 • Izrada izvješća o terenskoj nastavi, evaluacijski listići nakon provedenih radionica, izvješća ekopatrola o praćenje učinkovitosti odvajanja otpada.

Nositelji:

Svi učenici i nastavnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKOcentric
Ostvareni ciljevi:

Potaknuti učenike na  istraživanje, suradnju i djelovanje s ciljem prepoznavanja važnosti očuvanja okoliša, poticanja ekološke svijesti i održivosti. 

Suradnja s drugim školama, razvijanje komunikacijskih i digitalnih kompetencija učenika.
 

 • Upoznavanje s školama partnerima.
 • Predstavljanje svojeg mjesta kroz šetnju prirodom,
 • Upoznavanje i istraživanje ekoloških simbola i pojmova – izrada plakata.
 • Istraživanje ekoloških problema u neposrednoj sredini – usporedba s problemima iz drugih država.
 • Razne aktivnosti vezane za zaštitu okoliša, npr. skupljanje i razvrstavanje otpada, edukacije, sadnja drveća i bilja, recikliranje…), obilježavanje Dana planeta Zemlje, Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana recikliranja.
 • Izrada društvene igre i e-knjige.

Realizirani zadaci:
 • Upoznavanje s školama partnerima
 • Izrada knjige s ekološkim simbolima
 • Izrada karte s lokacijama koševa za smeće oko škole
 • Izrada plakata o ekološkim problemima oko škole
 • Izrada eko igre

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Nastavnici i učenici smjera pomoćni njegovatelj.

Naziv teme: Reciklirajmo zajedno
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje svijesti učenika o važnosti pravilnog odvajanja otpada i recikliranja.
 • Poticanje učenika i djelatnika škole na odgovorno odlaganje otpada.​

Realizirani zadaci:
 • Izrada edukativnih plakata za učenike o otpadu.
 • Sakupljanje plastičnih čepova u za to predviđenim prostorima škole.
 • Donacija čepova Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma.
 • Izrada edukativnih igara od plastičnih čepova i starog papira.
 • Sakupljanje starih baterija.
 • Sakupljanje stare odjeće
 • Čišćenje otpada oko škole i u školi

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici i nastavnici škole.

Naziv teme: Eko datumi
Ostvareni ciljevi:

Obilježiti važne ekološke datume prigodnim radionicama i predavanjima, izradom plakata, prezentacija i letaka.


Realizirani zadaci:
 • Obilježeni važni ekološki datumi pomoću radionica, kvizova, predavanja, plakata
 • Svjetski dan voda
 • Svjetski dan tla
 • Dan planeta Zemlje
 • Svjetski dan močvara
 • Sudjelovanje u ekoakciji "Posadi stablo ne budi panj"

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi nastavnici i učenici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda je ljepota,

a odvajanje smeća je vrednota.

Čuvajmo naše šume,

ne bacajmo stare gume.

Za život priroda je važna

zato čuvajmo je jako

da bi je mogao imati svatko!


Eko himna: