Eko škola

Dječji vrtić Hlojkica, Delnice

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1
51300 Delnice

Telefon: 051811345
Fax:
E-mail: dv-hlojkica@ri.t-com.hr
Web: http://hlojkica.com/

Ravnatelj/ica: Karmela Rački
Školski koordinatori: Karmela Rački, Lucija Matek, Ivona Topič Rački
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :