Eko škola

Dječji vrtić Hlojkica, Delnice

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1
51300 Delnice

Telefon: 051811345
Fax:
E-mail: dv-hlojkica@ri.t-com.hr
Web: http://hlojkica.com/

Ravnatelj/ica: Karmela Rački
Školski koordinatori: Lucija Matek
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Karmela Rački
 • Lucija Matek
 • Ivona Topić Rački
 • Slađana Žugić
 • Irenka Žagar
 • Tatjana Kovačić
 • Pero Cvijanović
 • Katarina Mihelčić
 • Ivana Pećnik Kasner
 • Mario Antolić
 • Petar Mamula
 • Marta Pleše
 • Darko Grgurić
 • N.R.; G.Z. ; M.B.; M.M.; D.P.Z.; D.P., N.S., L.G.; M.K.; T.M.; R.R. O.M.; M.L.; H.M.; M.P. S.L, M.G.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA
Cilj:

Potaknuti djecu na naviku praćenja značajnijih EKO datuma te njihovo prigodno obilježavanje.


Zadatak:

Prigodno obilježiti značajne datume:

 • Dan kruha
 • Dan jabuka
 • Dan hrane
 • Dan Planeta Zemlje
 • Dan šuma
 • Dan sunca
 • Dan voda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • fotografije, plakati, radionice u skupini

Nositelji:

Odgojitelji, djeca, stručni tim.

Naziv teme: 1, 2, 3 RAZGIBAJMO SE SVI
Cilj:

Poticanje djece na svakodnevno razgibavanje i vježbanje kroz igru.


Zadatak:
 • poticati na istraživanje, otkrivanje i aktivno učenje putem raznih tjelesnih aktivnosti
 • razvoj koordinacije i ravnoteže u pokretima i kretanju (hodanje, trčanje, provlačenje, puzanje, silaženje,....)
 • razvoj pokretljivosti i spretnosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • reakcije djece na ponuđenu aktivnost
 • zainteresiranost
 • zabilješke u obliku fotografija

Nositelji:

Odgojitelji jasličkih skupina.

Naziv teme: SIGURNO U PROMETU
Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja o prometu na djeci prhvatljiv način.


Zadatak:
 • osposobljavanje za lakše snalaženje u okolini
 • upoznavanje osnovnih pravila prometa
 • upoznavanje s prometnim sredstvima i znakovima
 • razvijanje odgovornog ponašanja u prometu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • razgovor s djecom
 • fotografije
 • plakati
 • ponašanje za vrijeme šetnje kroz mjesto

Nositelji:

Odgojitelji skupine Bubamarci u suradnji s ocem djeteta koji je policajac.

Naziv teme: UREĐENJE VRTA
Cilj:

Razvijati navike skrbi i prirodi i životu u skladu s prirodom.


Zadatak:
 • redovito uređenje vrta u sklopu vrtića
 • nabavka novih biljaka
 • zalijevanje, gnojenje i orezivanje stabala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022., pojačano u proljeće.

 • fotografije
 • izgled vrta u određeno godišnje doba

Nositelji:

Odgojitelji i djeca skupine "Maze".

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Stvoriti naviku razvrstavanja otpada, kako u vrtiću tako i kod kuće.


Zadatak:
 • razvrstavanje otpada - mješani, papir, plastika, staklo
 • nabaviti spremnike za otpad
 • upoznati se sa recikliranjem
 • izrada novih zanimljivih stvari, igračaka od otpadnog materijala
 • pronaći načine kako smanjiti količinu otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • bilježenje količine otpada
 • radionice s sakupljenim otpadnim materijalima
 • fotografije, izvješće

Nositelji:
 • odbor
 • odgojitelji
 • djeca
 • stručni tim
 • tehničko osoblje

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Uređenje vrta
Ostvareni ciljevi:
 • uočavanje promjena u prirodi kroz izmjenu godišnjih doba
 • brinuli smo  o pticama zimi izradom kućica za ptice i svakodnevno ih puneći sjemenkama
 • naučili smo kako se priprema vrt u proljeće
 • naučili kako se pravi kompost
 • izradili hotel za kukce

Realizirani zadaci:
 • sijanje sjemenki rajčice, tikve, salate, blitve
 • sadnja kapulice
 • priprema vrta za presadu
 • izrada hotela za kukce
 • skupljanje komposta

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. 


Nositelji:

Djeca, odgojitelji svih skupina, tehničko osoblje, roditelji, stručni tim, ravnateljica.

Naziv teme: Sigurno u prometu
Ostvareni ciljevi:

Skupina Bubamarci stekla je nova saznanja o prometu te ista primjenila kroz šetnju mjestom, poštujući prometna pravila. 


Realizirani zadaci:
 • upoznavanje znakova i prometnih pravila
 • upoznavanje prometnih sredstava
 • odgovorno ponašanje u prometu

Vrijeme realizacije:

Veljača - ožujak 2022.


Nositelji:

Odgojitelji i djeca skupine Bubamarci.

Naziv teme: Obilježavanje značajnih datuma
Ostvareni ciljevi:

Zajedno s djecom obilježeni su dnačajni datumi kroz razgovor, potičući ih da i kod kuće svojim roditeljima pričaju što su radili u vrtiću kako bi obilježili neki dan. Također djeca bi od kuće prenjela neke informacije o datumi koji bitan za naš eko vrtić.

 


Realizirani zadaci:

Do sada smo obilježili: Dan kruha, Dan jabuka, Dan planeta Zemlje, Dan voda, Dan šuma i mnoge druge.


Vrijeme realizacije:

Pedagoška godina 2021./2022.


Nositelji:

Djeca odgojitelji, roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zemlja je naša planeta, čuvajmo ju i volimo!

Ono što si očistio danas, čuvaj sutra!

Uživaj u prirodi i živi u skladu s njom!

Čisti zrak, voda i šume znače život!

Razvrstavaj otpad  jer može biti koristan!

Kad se male ruke slože, o prirodi se brinuti može!


Eko himna: