Eko škola

Dječji vrtić Žižula, Šibenik

Žaborićka 3/E
22000 Šibenik

Telefon: 022 333 193
Fax:
E-mail: info@zizula.hr
Web: www.zizula.hr

Ravnatelj/ica: Zorana Ivić
Školski koordinatori: Dora Juras, Marina Grgić, Ivana Rudan
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :