Eko škola

Osnovna škola Smokvica

Smokvica 166
20272 Smokvica

Telefon: 020831355
Fax: 020831035
E-mail: ured@os-smokvica.skole.hr
Web: http://www.os-smokvica.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Emil Radovanović
Školski koordinatori: Marija Lipanović, Nives Kunjašić, Ana Ćurković
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :