Eko škola

Dječji vrtić Mendula, Pirovac

Zagrebačka 23
22213 Pirovac

Telefon: 0915280598
Fax:
E-mail: ravnateljica@djecjivrticmendula.hr
Web: www.djecjivrtimendula.hr

Ravnatelj/ica: Emilia Urem Baković
Školski koordinatori: Andrea Malenica Celić
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :