Eko škola

Dječji vrtić Jurek, Gornja Stubica

Novo naselje 4
49245 Gornja Stubica

Telefon: 049 553 084
Fax:
E-mail: pedagog@djecjivrticjurek.hr
Web: https://djecjivrticjurek.hr/

Ravnatelj/ica: Božica Hrestak
Školski koordinatori: Ivica Rusan
Godina stjecanja statusa: 2023
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :