Eko škola

Aspalathos Međunarodna Škola, privatna osnovna škola s pravom javnosti

Bihaćka 2a
21000 Split

Telefon: 0916182877
Fax:
E-mail: karmen.carevsmith@gmail.com
Web: www.splitinternational.org

Ravnatelj/ica: John Rogošić
Školski koordinatori: Jill Budimir i Hrvoje Budimir
Godina stjecanja statusa: 2022
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :