Eko škola

Osnovna škola Šestine, Zagreb

Podrebernica 13
10 000 Zagreb

Telefon: 01/4674-261
Fax: 01/4646-032
E-mail: ured@os-sestine-zg.skole.hr
Web: http://os-sestine-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ljubomir Špiljar
Školski koordinatori: Svjetlana Celinšćak, Helena Iva Legvard, Jasna Butina Brozinić, Ana Barbić Katičić
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Otpad

  Organiziranim akcijama prikupljanja plastičnih čepova pomažemo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca, u nabavci skupih lijekova. Kroz razne edukacije potičemo učenike u pravilnom selektivnom prikupljanju otpada, njegovom razvrstavanju na mjestu prikupljanja te njegovom zbrinjavanju.

 • Šestinske pralje

  Proučavanjem tradicije i kulturne baštine zavičaja nastojimo učenike potaknuti da upoznaju prošlost našeg naselja i da pomognu u očuvanju kulturne baštine. Surađujemo s Udrugom za zaštitu i očuvanje Šestine i DV Različak.

 • Uređenje okoliša

  Akcija uređenja okoliša u suradnji sa HKL Medveščak. Učenici su s igračima sadili bilje, bojili zidove, izrađivali kućice za životinje...

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Šuma
Cilj:
 • Proučavanje životne zajednice šuma te ekoloških posebnosti vezanih za tu temu

Zadatak:
 • Približiti učenicima šumu kao mjesto za odmor i rekreaciju, upoznati ih sa posebnostima šumskog svijeta
 • Proučiti ugroženost šuma na našem području i razloge
 • Poduzimanje konkretnih akcija kojima ćemo učenicima približiti važnost šuma 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom godine kroz nastavne sadržaje, organizirane aktivnosti i akcije
 • Dokumentiranje aktivnosti, upitnik za učenike o provedbi projekta
 • Informiranje javnosti

Nositelji:
 • Školski ekokoordinatori
 • Eko grupa
 • Škola
Naziv teme: Dan kravate
Cilj:
 • Obilježavanje Dana kravate

Zadatak:
 • Pripremanjem kraće priredbe i posjete članova Academie Cravatica učenicima, te ambasadoma kravate MIre Gavrana, osvijestiti ulogu i važnost kravate kao hrvatskog simbola
 • Upoznavanje s povijesnim i kulturnim simbolima RH

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

15. listopada 2018. prigodnom svečanšću za učenike

 • Medijska popraćenost događaja
 • Obavješćivanje javnosti

Nositelji:
 • Škola
 • Academia Cravatica
Naziv teme: Eko akcije
Cilj:
 • Organiziranjem eko akcija djelovati na očuvanje i zaštitu okoliša
 • Organiziranje natjecanja za razrede

Zadatak:
 • Prikupljati različite vrste otpada te adekvatno zbrinuti iste
 • Potaknuti učenike, roditelje, djelatnike škole te lokalno stanovništvo na uključivanje u organizirane akcije te unapređenje ekološke svijesti
 • Poticanje učenika na dodatni angažman u akcijama nagrađivanjem najboljeg razreda u akciji

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine  2018./2019.

 • Praćenje količine prikupljene i zbrinute količine otpada

 


Nositelji:
 • Školski koordinatori 
 • Eko grupa i Eko patrole
 • Škola u suradnji s tvrtkama i udrugama
 • Eko kumovi

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Zemlji treba brigu dati,

da nam svoju ne uskrati."


Eko himna: