Eko škola

Osnovna škola Šestine, Zagreb

Podrebernica 13
10 000 Zagreb

Telefon: 01/4674-261
Fax: 01/4646-032
E-mail: ured@os-sestine-zg.skole.hr
Web: http://os-sestine-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ljubomir Špiljar
Školski koordinatori: Svjetlana Celinšćak, Helena Iva Legvard, Jasna Butina Brozinić, Matea Cvitanović
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Otpad

  Organiziranim akcijama prikupljanja plastičnih čepova pomažemo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca, u nabavci skupih lijekova. Kroz razne edukacije potičemo učenike u pravilnom selektivnom prikupljanju otpada, njegovom razvrstavanju na mjestu prikupljanja te njegovom zbrinjavanju.

 • Šestinske pralje

  Proučavanjem tradicije i kulturne baštine zavičaja nastojimo učenike potaknuti da upoznaju prošlost našeg naselja i da pomognu u očuvanju kulturne baštine. Surađujemo s Udrugom za zaštitu i očuvanje Šestine i DV Različak.

 • Uređenje okoliša

  Akcija uređenja okoliša u suradnji sa HKL Medveščak. Učenici su s igračima sadili bilje, bojili zidove, izrađivali kućice za životinje...

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Svjetlana Celinšćak , učitelj savjetnik, školski koordinator
 • Helena Iva Legvard, prof. biologije i kemije, školski koordinator
 • Ljubomir Špiljar, ravnatelj
 • Mirka Štafarić Vučko, psiholog
 • Valentina Vrhovac Matijašević, tajnica
 • Marta Živičnjak, prof. likovne kulture
 • Jasna Butina Brozinić, učiteljica, školski koordinator
 • Ana Knok, predstavnica učenika 8.b
 • Kiara Kosec , predstavnik učenika 5.a
 • Marta Pribić, predstavnica učenika, 4.a
 • Suzana Gazcić Kosec, predstavnik roditelja
 • Mira Knok, predstavnik roditelja
 • Krešimir Kompesak, predstavnik Vijeća gradskih četvrti –  Podsljeme
 • Marko Brnčić, STP d.o.o., kum
 • Slavica Klapčić, Udruga Katapult, kum
 • Davorin Marković, dipl.inž. biologije, Državni zavod za zaštitu prirode (Odjel za krajobraze)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Okoliš škole
Cilj:

Aktivnim sudjelovanjem u uređenju okoliša potaknuti učenike na brigu o istom.


Zadatak:
 • poticanjem izvođenja nastave u okolišu škole približiti ga učenicima
 • uređenjem okoliša pokazati kako je potrebno voditi brigu o njemu
 • sadnja bilja i oplemenjivanje okoliša novim vrstama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske goine 2021./2022.


Nositelji:
 • školski koordinatori
 • škola
 • Eko grupa
Naziv teme: Otpad
Cilj:

Poučavanjem o važnosti pažljivog kupovanja, ponovne uporabe, prenamjene, odvojenog prikupljanja i odvajanja na recikliranje poticati učenike na pametno korištenje proizvoda u svrhu smanjenja zagađenja okoliša. Organiziranim akcijama prikupljanja otpada, te njegovim zbrinjavanjem djelovati na odgoj za održivi razvoj.


Zadatak:
 • razgovorom i edukacijom potaknuti učenike na promišljanje o pametnoj kupovini
 • učenje o prenamjeni ili ponovnoj uporabi predmeta
 • odvajanje i sortiranje otpada
 • odvojeno prikupljanje i otpremanje 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • školski kooordnatori
 • škola
 • Eko grupa, Eko patrole

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Odvajanje otpada unutar učionice - papir, plastika.


Realizirani zadaci:

Ovisno o epidemiološkoj situaciji zbrinjavanje otpadnog papira i plastike u školsiki zeleni otok.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Eko patrola, razrednici 1.-8.
 • školski ekokoordinator, škola

 

Naziv teme: "Zasadi stablo ne budi panj"
Ostvareni ciljevi:
 • U srijedu, 17. studenoga 2021., priključili smo se po treći put Nacionalnoj kampanji "Zasadi stablo, ne budi panj!". Kampanji su se priključili i projektni partneri, predstavnici Gradske četvrti Podsljeme, koordinatori udruge " Zasadi stablo, ne budi panj!" i udruge umirovljenika. U pomoć učenicima Osnovne škole Šestine stigla je i ekipa iz Škole za cestovni promet te SŠ Prehrambena sa svojim profesorima/icama. U dvorištu naše škole posađeno je 8 sadnica trešanja.
 • Ova aktivnost provodila se u sklopu projekta " Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje".
 • Podizanjem ekološke svijesti, ukazivanjem na društvenu i ekološku odgovornost te uređenjem našeg okoliša podižemo kvalitetu života naših učenika i naših sugrađana.

Realizirani zadaci:
 • suradnja s lokalnom zajednicom
 • uključenje u međunarodnu kampanju
 • sadnja trešanja u školskom dvorištu

Vrijeme realizacije:
 • pripreme tijekom listopada i studenog 2021.
 • realizacija 16. i 17. studenoga 2021.

Nositelji:
 • Eko grupa, Eko patrole
 • školski ekokoordinator, škola
 • lokalna zajednica, Udruga umirovljenika
 • grupa učenika iz Škole za cestovni promet te SŠ Prehrambene sa svojim profesorima/icama.

 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Zemlji treba brigu dati, da nam svoju ne uskrati!"


Eko himna: