Eko škola

Dječji vrtić Grigora Viteza, Samobor

KOVAČIĆEVA 4
10430 SAMOBOR

Telefon: 01/3374-307
Fax:
E-mail: novi.vrtic.samobor@gmail.com
Web:

Ravnatelj/ica: JOSIPA MILAKOVIĆ
Školski koordinatori: VLASTA KUFEK (EKO KOORDINATOR), TATJANA PETROVIĆ, VALENTINA BABOJELIĆ
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Josipa Milaković - ravnateljica
 • Vlasta Kufek - eko - koordinatorica
 • Tatjana Petrović  -  eko koordinatorica
 • Valentina Babojelić - eko koordinatorica
 • Ines Vlahović - predstavnik lokalne zajednice
 • Ana Pervan - predstavnica komunalnog poduzeća "Komunalac" d.o.o.
 • Sanja Markić - predstavnica roditelja
 • Nada Milaković - predstavnica tehničkog osoblja
 • Romina Galović-Piškulić - predstavnica udruge "Pozitiva"(zamjenik: Vlado Odribožić) 
 • Jelena Kovač - predstavnika stručnog tima (zdrastvena voditeljica)
 • Bernardica Horvat Petravić (pedagoginja)
 • Iva Miljanić - predstavnica vrtnog centra "Samoborski vrt" d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Stalne ekološke aktivnosti
Cilj:

Ugradnja ekoloških sadržaja u odgojno- obrazovni rad svih odgojnih skupina. Obilježavanjem eko datuma izgrađivati svijest i naviku o brizi za prirodu. privući što više roditelja, zainterisiranih građana te potaknuti što veću brigu za okoliš sa ciljem njegova očuvanja te zdravlja svih nas. Stalna suradnja sa zajednicom u kojoj živimo, praćenje stanja okoliša, te stalno njegovo unaprijeđenje.


Zadatak:
 • obilježavanje važnih datuma (odgojitelji, djeca tokom godine)
 • uključivanje ekoloških tema u odgojno-obrazovni rad (odgojitelji, eko odbor,pedagog tokom godine)
 • organiziranje projektnog dana (odgojitelji, eko odbor, ravnateljica, 4.-5. mjesec)
 • rad s medijima, uređenje web stranice eko vrtića (eko koordinatori, ravnateljica tokom godine)
 • suradnja s vanjskim subjektima koji mogu pomoći u realizaciji programa eko škole, poduzetnici, radne organizacije, komunalna poduzeća, roditelji (ravnateljica, eko koordinatori, odgojitelji)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. Neke aktivnosti su vezane uz eko datume (Dan voda, Dan planeta Zemlje, Svjetki dan zdravlja- šetnja djece i roditelja i odgojitelja "od vrtića  do Vungriščaka").

 • Aktivnosti ćemo pratiti fotografiranjem, snimanjem, obavijestiti ćemo lokalne medije o događajima.

Nositelji:

Eko-koordinatori, ravnateljica, eko-odbor, stručni tima, odgajatelji.

Naziv teme: Skupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje otpada
Cilj:

Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama. Shvatiti da postoje različite vrste koje se mogu i moraju odvojiti. Naučiti da postoji korisni otpad koji se može reciklirati, te tako smanjiti njegovu količinu što bi značilo i štednju. Stvarati naviku odlaganja otpada te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima. Uočavanje pogrešnih navika kod nas samih i kod drugih. Zbrinjavanjem otpada upoznati načine njegova korištenja  u uporabne svrhe (reciklirani papir: bilježnice, administrativni papir toalet papir, brisači..) Suradnja sa lokalnom zajednicom.Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu i istaknuti ljepotu prirode oko nas bez otpada, a time i zdraviji okoliš.


Zadatak:

Razvijati spoznaju djeteta o međusobnoj ovisnosti čovjeka i prirode, opasnosti zagađenja prirode i čovjekove okoline, te napor čovjeka za njihovo očuvanje i unaprijeđenje. Osigurati neposredan i aktivan odnos djeteta s prirodom i okolinom, razvijati sposobnost rješavanja problema (pitanja, pretpostavke, praktična primjena, zaključivanje), davanje vlasttih tumačenja pojava i otkrivanja zakonitosti i principa rada.

 • urediti okoliš oko zelenog otoka (odgojiteljice u  suradnji s djecom,treći mjesec)
 • skupljanje, odlaganje i klasifikacija otpada u kontejnere prema vrsti-tokom cijele godine (djeca, odgojitelji, tehničko osoblje, roditelji tokom cijele godine)
 • urediti komposište (tehničko osoblje i odgojitelji krajem četvrtog mjeseca)
 • osnivanje eko patrole (odgojitelji djeca, treći mjesec)
 • poticati iskorištavanje papira obostrano, opraba papira (odgojitelji, djeca, tokom cijele godine)
 • korištenje otpada u kreativnom izričaju djece (odgojitelji i djeca tokom godine)
 • osvještavati o štetnosti starih baterija  za okoliš i zdravlje ljudi te važnosti pravilnog odlaganja (odgojitelji, roditelji tokom godine)
 • oformiti kutiće: čistoće, prirode, eksperimenata, eko kutić (odgojitelji i djeca tokom godine)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je tokom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • Provedbu zadataka pratiti ćemo na način da ćemo aktivnosti fotografirati, snimiti, surađivati ćemo sa lokanim medijima te ih obaviještavati o svim našim akcijama, kao i udrugu "Lijepa Naša".

Nositelji:

Odgojitelji, tehničko osoblje, djeca, roditelji, stručni tim, ravnatelj i bliša zajednica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKO PATROLA
Ostvareni ciljevi:

Eko patrola svakodnevno provjerava dal se odvaja otpad u svim odgojnim skupinama. Provjerava dal je ugaseno svijetlo i dal je voda pravilno ugasena te unosi podatke u tablicu.


Realizirani zadaci:

Svakodnevno se provodi kontrola u svim odgojnim skupinama.


Vrijeme realizacije:

Svakodnevno, kroz cijelu pedagošku godinu.


Nositelji:

Eko patrolu čine djeca iz starijih predškolskih skupina.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ZELENILO ČUVAJMO,

CVIJEĆE SADIMO, 

SMEĆE POKUPIMO,

I ZEMLJI ZAHVALIMO.


Eko himna: