Eko škola

Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

Miroslava Kraljevića 15
53000 Gospić

Telefon: 053572003
Fax:
E-mail: ured@os-jturic-gospic.skole.hr
Web: http://www.os-gospic.hr/

Ravnatelj/ica: Ivica Radošević
Školski koordinatori: Antonija Rosandić
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ivica  Radošević  – ravnatelj  škole
 • Karlo Starčević -gradonačelnik  Grada  Gospića – (Grad Gospić -„kum“ Eko – škole)
 • Darko Milinović – župan Ličko-senjske županije
 • Mario Vazgeč – katedralni župnik
 • Antonija  Rosandić - koordinatorica   Eko –škole
 • Katarina Prša – zamjenica gradonačelnika  Grada Gospića
 • Sanja Vladetić Pavelić - djelatnica županije Ličko- senjske
 • Ivica  Mataija – Državni arhiv, Gospić
 • Josip Krmpotić – Komunalac, Gospić
 • Mario Stilinović – Hrvatske šume, Gospić
 • Ivana Tomljenović – Park prirode Velebit
 • Antonija Pavelić – predstavnik roditelja
 • Marija  Zdunić – stručna suradnica škole
 • Anka Nikšić – stručna suradnica škole
 • Ljubica Butorac - tajnica  škole
 • Vesna Miškulin - učiteljica razredne nastave
 • Ankica Valentić –  učiteljica razredne nastave
 • Lidija Štimac – učiteljica razredne nastave
 • Ana Nikšić –  učiteljica razredne nastave
 • Neda  Čačić –  učiteljica likovne kulture
 • Debora   Lukac – učiteljica hrvatskog jezika
 • Krešimir  Matijević – učitelj  povijesti
 • Ana  Mesić – učiteljica geografije
 • Željka  Šikić – učiteljica informatike
 • Ivan  Čanić -  domar  škole
 • Marta Šulenitć - učenica
 • Anja Rukavina - učenica
 • Ivan Pavelić - učenik
 • Josip Rosandić - učenik
 • Aneta Šaban - učenica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • stjecanje saznanja o važnosti pitke vode za opstanak ljudske vrste i svih živih bića
 • razvijanje svijesti o potrebi racionalne potrošnje vode i zaštite čiste vode
 • razvijanje i poticanje odgovornog odnosa učenika prema svom zdravlju, sigurnosti, te zaštiti okoliša

Zadatak:
 • odgajanje današnjih naraštaja osjetljivima na pitanja okoliša, posebno očuvanje čistoće pitke vode
 • osposobljavanje učenika za donošenje osviještenih i odgovornih odluka, te razumijevanje posljedica svojeg izbora

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine2020./2021., kroz nastavni plan i program preko eko-patrola.


Nositelji:
 • Odbor Eko-škole
 • svi učenici i nastavnici (od 1. – 8. razreda)
 • učeničke  eko-patrole
 • eko-grupa
 • tehničko osoblje škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • podignuta svijest učenika i djelatnika o važnosti recikliranja starog papira kao i o važnosti razvrstavanja otpada
 • stvaranje navika za razvrstavanje smeća u školi i kod kuće

Realizirani zadaci:
 • redovito odlaganje starog papira i razvrstavanje otpada
 • redovito pražnjenje posuda za otpad

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2020./2021.


Nositelji:
 • učenici, nastavnici i tehničko osoblje škole
 • Eko patrole
Naziv teme: Zdravi život
Ostvareni ciljevi:
 • uspon na Oštru - 4 godišnja doba na Oštri, proljeće
 • obilježen Dan jabuka 20. listopada 2020.
 • sadnja eko češnjaka u PŠ Lički Novi

Realizirani zadaci:
 • usponom na obližnji vidikovac Oštra 924 m obilježavamo početak godišnjeg doba - proljeće
 • Učenici područne škole Lički Novi i 2.d razred matične škole obilježili su Dan jabuka. Osim raznih proizvoda od jabuka koje su blagovali, ovaj su datum obilježili pjesmama, recitacijama i igrama s jabukama

 • PŠ Lički Novi sade eko češnjak za potrebe naše školske kuhinje i izlaganja na manifestaciji Jesen u Lici

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Učenici, učitelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čista voda - zdrav i dug život.


Eko himna: