Eko škola

Srednja škola Zlatar

BRAĆE RADIĆA 10
49250 ZLATAR

Telefon: 049 467 169
Fax: 049 467 169
E-mail: ss-zlatar@kr.htnet.hr
Web: www.ss-zlatar.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zdenka Rogina
Školski koordinatori: Silvija Dedović
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Izrada eko kalendara

  Učenici na samostalan i kreativan način osvješćuju i razvijaju kulturu brige o okolišu kroz sinergiju likovne kulture, hrvatskoga jezika i informatike.

 • Smeće nije fora, mi smo eko škola!

  Učenici fotografiraju smeće iz svoje okoline, i izrađuju izložbu navedenog naslova u predvorju škole.

 • Izložba na temu ekologije

  Povodom Dana srednje škole zlatar, projektnog dana i Dana otovrenih vrata Srednje škole Zlatar svake godine upriličimo izložbu na temu ekologijuže u koju su uključeni svi učenci i profesori škole.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenici: 1. razreda gimnazije: Bočkaj Ema, Borgudan Nino, Buduš Lana, Čarap Tihana, Čehulić Nika, Hopek Martin, Hudek bosanac Sara, Juras ema, Lisak Klementina, Majdak Katarina, Markuš magdalena, Matković Nika, Pakšec Ivaa, Preis Karlo, Meštrović Mirta, Rod Anamarija, Rogar Tatjana, Sedak Benčić Lea, Smiljanec Laura, Srečić Ines, Stužić blaž, Šantak Rea, Škrlec Iva, Vragotuk Ana
 • Stručni suradnici: Silvija Dedović ekokordinator, Marija Vragović, psihologinja, Ivančica Tomorad, prof. hrvatskog jezika, Suzana Kapec, prof. tjelesne kulture, Davorka pelko, prof. zemljopisa, Zdenka Rogina, dipl. iur, ravnateljica.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Uređivanje interijera i eksterijera škole
Cilj:
 • Praktično provođenje ekologije.

Zadatak:
 • Paziti na čistoću škole i njezinog dvorišta.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole, posebno dežurni učenici koji su ujedno i ekopatrola.
Naziv teme: Obilježavanje ekoloških datuma kroz godinu
Cilj:
 • Osvijestiti važnost ekologije i podsjećati na važne eko datume.

Zadatak:
 • Izrada edukativnih plakata.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

rujan 2018.- lipanj 2019.


Nositelji:
 • Zainteresirani učenici, knjižničarka.
Naziv teme: Smeće nije fora, mi smo ekoškola!
Cilj:
 • Osvješćivanje važnosti zaštite okoliša kroz prikaz neekoloških momenata zabilježenih fotoaparatom.

Zadatak:
 • Fotografiranje smeća i ostalih zagađenja u okolici.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

listopad 2018.- siječanj 2019.


Nositelji:
 • Zainteresirani učenici, knjižničarkaa, psihologinja.
Naziv teme: Ekoizričaji
Cilj:
 • Prikaz svih dosadašnjih učeničkih radova na temu ekologije kao i eko poruka kojima je povod bio izrada školskog ekokalendara.

Zadatak:
 • Postavljanje ekoizložbe naziva "Ekoizričaji"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.


Nositelji:
 • Zainteresirani učenici, knjižničarka, psihologinja, domar.
Naziv teme: Izrada školskog ekokalendara 2019.
Cilj:
 • Osvješćivanje važnosti ekologije kroz eko datume kroz godinu.

Zadatak:
 • Izrada crteža i eko poruka za novi ekokalendar.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

rujan - prosinac 2018.


Nositelji:
 • Zainteresirani učenici, prof informatike, hrvatskog i likovnog te knjižničarka.
Naziv teme: Obilježavanje dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • Organiziranje školske svečanosti i izložbe povodom Dana kruha u školi.

Zadatak:
 • Učenici se u dogovoru s razrdnicima dogovarraju da donesu kruh i kolače, te dio učenika izrađuje prigodnu izložbu s navedenim ekološkim datumima u mjesecu listopadu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom mjeseca listopada 2018.


Nositelji:
 • Razrednici, knjižničarka, ravnateljica , tajnica i zainteresirani učenici i njihovi roditelji, bake...

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: eko akcija 4. razreda gimnazije - čišćenje smeća
Ostvareni ciljevi:
 • čšćenje smeća na području grada zlatara povodom svjetskog dana šuma, voda i akcije climate strike.

Realizirani zadaci:
 • sakupljeno sedam vreća smeća i sve fotografirano kako je izgledalo prije akcije, a kako poslije.

Vrijeme realizacije:
 • ožujak 2019.

Nositelji:
 • učenici 4 razreda gimnazije i njihova razrednica Ana Rihtarić.
Naziv teme: obilježavanje datuma vezanih za ekologiju tijekom šk. god 2018. 2019.
Ostvareni ciljevi:
 • izrada edukativnih plakata.

Realizirani zadaci:
 • nabava hamera, ljepila, bojica i papira i škara i ostalog potrebnog za izradu plakata.

Vrijeme realizacije:
 • rujan 2018. - lipanj 2019.

Nositelji:
 • ekokordinatorica i zainteresirani učenici.
Naziv teme: CLIMATE STRIKE 2019. SŠ ZLATAR
Ostvareni ciljevi:
 • dolazak učenika i djelatnika u zelenim majcama kao podrška globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. zajedniča fotografija.

Realizirani zadaci:
 • obavijest učenicima i djelatnicima kroz koju su se upoznali sa navedenom akcijom i pozvali da obuku zelene majce kao simbolična podrška akciji.

Vrijeme realizacije:
 • ožujak 2019.

Nositelji:
 • ekokordinatorica, zainteresirani djelatnici.
Naziv teme: Ekokalendar za 2019.
Ostvareni ciljevi:
 • prikupljeni crteži i eko poruke za ekokalendar, tiskan ekokalendar  (epilog studio zabok, doo), distribucija kalendara kao božićne i novogodišnje čestitke poslovnim partnerima škole, dio kalendara prodan na školskom božićnom sajmu. a dio je podjeljen sudionicima izrade kalendara.

Realizirani zadaci:
 • prikupljeni likovni uradci i eko poruke, izrađen kalendar  i tiskan.

Vrijeme realizacije:
 • rujan-prosinac 2018.

Nositelji:
 • zainteresirani učenici, ekokordinatorica, zainteresirani profesori, ravnateljica.
Naziv teme: eko izložba Smeće nije fora, mi smo eko škola!
Ostvareni ciljevi:
 • postava izložbe na temu negativne ekologije tj. fotografiranja smeća i otpadaka koje su učenici uočili i zatim fotografirali za potrebe izložbe.

Realizirani zadaci:
 • obavješteni učenici o temi izložbe, nabava materijala za izložbu (hamera, špage, ljepila i ostalog).

Vrijeme realizacije:
 • rujan - listopad 2018.

Nositelji:
 • ekokordinatorica i zainteresirani učenici.
Naziv teme: izložba Ekoizričaji
Ostvareni ciljevi:
 • ekoizričaji je retrospektivna izložba svih učeničkih radova povodom izrade školskog ekokalendara u razdoblju od 2014 do 2018. godine uključujući i najnovije radove za ekokalendar za 2019. godinu.

Realizirani zadaci:
 • nabava hamera, ljepila iostalog materijala za postavljanje izložbe.

Vrijeme realizacije:
 • rujan - listopad 2018.

Nositelji:
 • ekokordinatorica i zainteresirani učenici.
Naziv teme: dan kruha u sš zlatar 2018.
Ostvareni ciljevi:
 • zainteresirani učenici donijeli kruh i kolače u školu za zajedničku degustaciju povodom dana kruha - dana zahvalnosti za plodove zemlje

Realizirani zadaci:
 • obavješteni učenici i njihovi razrednici dadonesu kruh i kolače za zajedničku degustaciju.

Vrijeme realizacije:
 • listopad 2018.

Nositelji:
 • ekokordinatorica, razrednici, zainteresirani učenici.
Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici i djelatnici škole u kravatama - zajednička fotografija 2018.

Realizirani zadaci:
 • informirati i podsjetiti učenike i djelatnikena dan kravata i da dođu u njima.

Vrijeme realizacije:
 • listopad 2018.

Nositelji:
 • ekokoordinatorica, dežurni učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 1. Tko reciklira, profitira
 2. Tko siječe zelene šume, nema dume.

 3. Čist život i bistra voda, to je naša nova moda.

 4. Zlatar bez smoga, alkohola i droga.

 5. Efekt staklenika se ne šika.

 6. Kanalizacija v potoku, kak trn v oku.

 7. Flaša nema kaj delati v šume jer nije na kostanju zrasla.

 8. Kaj god napravite svijetu, napravili ste i svom detetu.

 9. Ozonske rupe su glupe.

 10. Uzalud ti mir ako zagađuješ svemir.

 11. Uništavajući božje djelo oduzimamo si piće i jelo (koje krijepi naše tijelo).

 12. Sve znamo, prirodu čuvamo.

 13. Nuklearna elektrana – na svijetu rana.

 14. Pazite da ne bi bil još jeden Černobil.

 15. Hiti televizor kam spada, a ne same nekam izvan grada.

 16. Morame prestati okolo smetje metati (jer ga nije lijepe videti).

Eko kodeks napisali: Andrija Jurki/Matija Novački, (šk. god. 2007./08.)


Eko himna:

Življenje

Črne nebe, črljene sounce,
Zele nas je sve.
Da nam je videti života male,
Da zbudimo se.

Same da opet bude
Kak rekli su nam stari,
Kak bile je,
Da po čistem hodime!

Dali bi sve za meste
Meste di zraka imame,
de deca pod suncem zdižu se,
de vreme navek ljepo je.

Znova bumo zdigli se,
Prijeli v ruke kaj žive je,
Same da oči zelene gledime te.
Da svaki cvet beli je,

Tak kakti papiri prazni je.
Hiti farbe, v kmici nebume.
Donesi vode da crne spereme,
Vužgi vatru štera sveta je.
Male plavoga na nebe hitime,
Ruke na kup, vreme je!

Himnu napisao:Tin Borovčak, 2.g (šk. god. 2007./08.)