Eko škola

Srednja škola Zlatar

BRAĆE RADIĆA 10
49250 ZLATAR

Telefon: 049 467 169
Fax: 049 467 169
E-mail: ss-zlatar@kr.htnet.hr
Web: www.ss-zlatar.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zdenka Rogina
Školski koordinatori: Silvija Dedović
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Izrada eko kalendara

  Učenici na samostalan i kreativan način osvješćuju i razvijaju kulturu brige o okolišu kroz sinergiju likovne kulture, hrvatskoga jezika i informatike.

 • Smeće nije fora, mi smo eko škola!

  Učenici fotografiraju smeće iz svoje okoline, i izrađuju izložbu navedenog naslova u predvorju škole.

 • Izložba na temu ekologije

  Povodom Dana srednje škole zlatar, projektnog dana i Dana otovrenih vrata Srednje škole Zlatar svake godine upriličimo izložbu na temu ekologijuže u koju su uključeni svi učenci i profesori škole.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenici drugog razreda gimnazije: B.E.,B.N., B.L.,Č.T., Č.N., H.M., H:B:S:; J.E., L.K., M.K., M.M:, M.N., P.I., P.K., M.M., R.A., R.T., S:B:L:;S.L., S.I., S.B., Š.R., Š.I., V.A., Stručni suradnici, profesori i roditelj: Silvija Dedović, Marija Vragović, Ivančica Tomorad, Suzana Kapec, Davorka Pelko (roditelj), i ravnateljica Zdenka Rogina.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Izložba na temu ekologije Reciklaža nije gnjavaža
Cilj:

 • Svaki razred će izraditi plakat vezan za temu ekologije i zaštite okoliša. Između sebe će se na satu razrednika dogovoriti o temi plakata i učenicima koji će to izraditi. Izložba će se prezentirati za Dan eko škole i Dan otovorenih vrata SŠ Zlatar. Poticanje kreativnog izražavanja i mišljenja.


Zadatak:

 • Izrada plakata radi postavljanja izložbe.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom drugog polugodišta šk. god. 2019./2020.


Nositelji:

 • Zainteresirani učenici, predmetni profesori, knjižničarka, tehničko osoblje škole.

Naziv teme: Izrada eko kalendara za 2020. godinu
Cilj:

 • Poticanje kreativnog izražavanja, izdvajanje važnih ekoloških datuma po mjesecima, isticanje važnosti ekologije originalnim eko porukama učenika.


Zadatak:
 • Organizirana radionica izrade eko kalendara.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan - prosinac 2019.


Nositelji:

 • Zainteresirani učenici, prof. likovnog, hrvatskog jezika, prof. informatike i knjižničarka.

Naziv teme: Posadi drvo ne budi panj
Cilj:
 • Cilj akcije je potaknuti učenike, građane, udruge, tvrtke i ustanove da samostalno ili u suradnji zasade što više stabala kako bi pridonijeli ozelenjivanju svojih životnih sredina i time istaknuli važnost i dobrobit drveća i zelenila.

Zadatak:
 • Posaditi drvo u dvorištu škole. Posadili smo dva drva magnolije koje nam je donirala Zlatarska šumarija.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Učenici trećih razreda su, 25.10.2019., se uključili u projekt sadnje drveća u cijeloj Republici Hrvatskoj u sklopu akcije „Kolektivna sadnja drveća u cijeloj Hrvatskoj 25., 26. i 27.10.“

Nositelji:
 • profesorica etike, ravnateljica i učenici trećih razreda.
Naziv teme: Uređenje interijera škole
Cilj:

 • Odgajati učenike da paze na čistoću i urednost interijera i eksterijera škole.


Zadatak:

 • Uređivanje panoa, sadnja i uzgoj cvijeća.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Učenici, nastavnici i tehničko osoblje škole.

Naziv teme: Selektivno odvajanje otpada
Cilj:
 • Poučavanje o potrebi i prednostima razdvajanja i recikliranja otpada i poticanje na isto.

Zadatak:

 • Selektivno odvajanje otpada po razredima, kancelarijama, u zbornici i ostalim školskim prostorijama. U svim se navedenim prostorijama nalaze kartonske kutije za odlaganje papira i koš za ostalo smeće, a ispred škole se nalaze plavi i zeleni kontejner. U suradnji sa eko kumom naše škole, Unioradom iz Petrove gore, nabavljaju se kutije za odlaganje papira i prazne se kontejneri ispred škole.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Učenici i djelatnici škole

Naziv teme: Obilježavanje datuma vezanih za ekologiju
Cilj:
 • Upoznati učenik sa specifičnostima i važnostima svakog pojedinog ekološkog datuma kroz školsku godinu.

Zadatak:

 • Izrada edukativnih plakata.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Učenici, profesori, knjižničarka

Naziv teme: Obilježavanje manifestacije Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:

 • Očuvanje etno tradicije i običaja te razvijanje ekološke svijesti.


Zadatak:

 • Izrada i izlaganje domaćih proizvoda od pšenice i ostalih plodova jeseni; Organiziranje školske izložbe; Sudjelovanje na županijskoj smotri Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019.

 


Nositelji:

 • Knjižničarka, učenici, profesori, roditelji i ostali djelatnici škole.

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: mala kutna galerija
Ostvareni ciljevi:

osmišljen prostor za trajnu izložbu učeničkih likovnih radova rađenih za potrebe školskog ekokalendara.


Realizirani zadaci:

uređenje i farbanje prostora, kupnja okvira za slike, odabiranje radova i postavljanje slika


Vrijeme realizacije:

ožujak 2020.


Nositelji:

knjižničarka, prof. likovnog, domar, učenici

Naziv teme: dan narcisa 2020
Ostvareni ciljevi:

Učenici i zaposlenici Srednje škole Zlatar i ove su godine sudjelovali u humanitarnom projektu Zagorske lige protiv raka pod nazivom "Dani narcisa 12. i 13. ožujka 2020. godine" , a s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu nužno potrebnih medicinskih uređaja za dijagnostiku i rano otkrivanje svih oblika zloćudnih bolesti  kao i rehabilitaciju i resocijalizaciju oboljelih.

Naše učenice Iva, Elena, Ivana, Inga, Iva i Eleonora su u prijepodnevnim satima prodavale narcise te su na taj način pridonijele hvalevrijednoj akciji.


Realizirani zadaci:

Učenici i zaposlenici Srednje škole Zlatar i ove su godine sudjelovali u humanitarnom projektu Zagorske lige protiv raka pod nazivom "Dani narcisa 12. i 13. ožujka 2020. godine" , a s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu nužno potrebnih medicinskih uređaja za dijagnostiku i rano otkrivanje svih oblika zloćudnih bolesti  kao i rehabilitaciju i resocijalizaciju oboljelih.

Naše učenice Iva, Elena, Ivana, Inga, Iva i Eleonora su u prijepodnevnim satima prodavale narcise te su na taj način pridonijele hvalevrijednoj akciji.


Vrijeme realizacije:

ožujak 2020.


Nositelji:

zainteresirani učenici i djelatnici

Naziv teme: Reciklaža nije gnjavaža
Ostvareni ciljevi:

Izrada plakata na zadanu temu u razredima 4.g1, 4.g2, 3g1., 3g2, 2.g i 1.g.


Realizirani zadaci:

Izrađeni plakati za eko izložbu koja će se prezentirati i za dan otvorenih vrata i za dan škole.


Vrijeme realizacije:

studeni 2019. - veljača 2020.


Nositelji:

knjižničarka i zainteresirani učenici iz navedenih razreda.

Naziv teme: Izrada ekokalendara 2020.
Ostvareni ciljevi:

izrađen ekokalendar za 2020. godinu.


Realizirani zadaci:

prikupljeni crteži i ekoporuke učenika za kalendar. Kalendar je tiskao Epilog studio iz Zaboka. Kalendar je podijeljen poslovnim partnerima škole kao božićna i novogodišnja čestitka.


Vrijeme realizacije:

rujan- studeni 2019.


Nositelji:

knjižničarka, prof. informatike, prof. likovnog, prof hrvatskog jezika i zainteresirani učenici.

Naziv teme: zasadi drvo ne budi panj
Ostvareni ciljevi:

posađene dvije magnolije u dvorištu škole u sklopu nastave bioetike.


Realizirani zadaci:

dobivene dvije magnolije od šumarije zlatar.


Vrijeme realizacije:

listopad 2019.


Nositelji:

ravnateljica, prof. etike i zainteresirani učenici.

Naziv teme: dan kruha u sš zlatar uz zvuke pjesme mamice su štrukle pekli
Ostvareni ciljevi:

Uređen kutak za donos kruha i krušnih proizvoda.


Realizirani zadaci:

Degustacija proizvoda koje su donijeli učenici i puštanje prigodne glazbe s tematikom hrane pod odmorima.


Vrijeme realizacije:

listopad 2019.


Nositelji:

knjižničarka i zainteresirani učenici.

Naziv teme: dan kravate u sš zlatar
Ostvareni ciljevi:

svi učenici i djelatnici škole su došli u kravatama.


Realizirani zadaci:

zajednička fotografija u višenamjenskom prostoru škole.

izrađena velika kravata od dva hamera i kolaža.


Vrijeme realizacije:

listopad 2019.


Nositelji:

zainteresirani učenici, knjižničarka i svi učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: eko pano za rujan 2019
Ostvareni ciljevi:

Izrada eko panoa sa svim eko datumima za rujan.


Realizirani zadaci:

izrađen je eko pano za mjesec rujan za svim eko datumima u tom mjesecu prema našem školskom eko kalendaru.


Vrijeme realizacije:

rujan, 2019.


Nositelji:

knjižničarka i zainteresirani učenici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 1. Tko reciklira, profitira
 2. Tko siječe zelene šume, nema dume.

 3. Čist život i bistra voda, to je naša nova moda.

 4. Zlatar bez smoga, alkohola i droga.

 5. Efekt staklenika se ne šika.

 6. Kanalizacija v potoku, kak trn v oku.

 7. Flaša nema kaj delati v šume jer nije na kostanju zrasla.

 8. Kaj god napravite svijetu, napravili ste i svom detetu.

 9. Ozonske rupe su glupe.

 10. Uzalud ti mir ako zagađuješ svemir.

 11. Uništavajući božje djelo oduzimamo si piće i jelo (koje krijepi naše tijelo).

 12. Sve znamo, prirodu čuvamo.

 13. Nuklearna elektrana – na svijetu rana.

 14. Pazite da ne bi bil još jeden Černobil.

 15. Hiti televizor kam spada, a ne same nekam izvan grada.

 16. Morame prestati okolo smetje metati (jer ga nije lijepe videti).

Eko kodeks napisali: Andrija Jurki, 3.g i Matija Novački, 3.g (šk. god. 2007./08.)


Eko himna:

Življenje

Črne nebe, črljene sounce,
Zele nas je sve.
Da nam je videti života male,
Da zbudimo se.

Same da opet bude
Kak rekli su nam stari,
Kak bile je,
Da po čistem hodime!

Dali bi sve za meste
Meste di zraka imame,
de deca pod suncem zdižu se,
de vreme navek ljepo je.

Znova bumo zdigli se,
Prijeli v ruke kaj žive je,
Same da oči zelene gledime te.
Da svaki cvet beli je,

Tak kakti papiri prazni je.
Hiti farbe, v kmici nebume.
Donesi vode da crne spereme,
Vužgi vatru štera sveta je.
Male plavoga na nebe hitime,
Ruke na kup, vreme je!

Himnu napisao: Tin Borovčak, 2.g (šk. god. 2007./08