Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak i mrav, Tribalj

Tribalj 19
51243 Tribalj

Telefon: 051798309, 051606329
Fax:
E-mail: vrticcvrcakimrav@gmail.com
Web: www.dv-cvrcakimrav.hr

Ravnatelj/ica: Dajana Jerčinović
Školski koordinatori: Iva Baldo Karlić
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Vrtić u prirodi

  Glavni cilj je razvijati inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom i među ljudima te poštivanja prirodne i kulturne baštine među djecom predškolske dobi. Ostali ciljevi: naučiti djecu zajedničkim vrijednostima uz razvijanje osjećaja za zajedništvo i poštovanje prema vršnjacima. Okupiti slične zajednice u široj regiji, dijeliti i razmjenjivati iskustva, mišljenja i vrijednosti, kako bi došla do izražaja raznolikost i jedinstvo Europe, s posebnim naglaskom na aktivnosti u cilju razvijanja osjećaja zajedništva, poštovanja prema povijesti, kulturnoj i prirodnoj baštini među djecom od 1 do 6 godina. TEMA PROJEKTA : životinje i biljke u prirodi. PREGLED DETALJNIH AKTIVNOSTI U VRTIĆU TIJEKOM TREĆE GODINE PROJEKTA: \\\\nA. priprema na nivou ustanove (ravnatelj, stručni tim, odgajatelji) - daljnje motiviranje odgojitelja za provođenje projekta - imenovanje voditelja projekta - dogovori oko svih faza u projektu. \\\\nB. rad na nivou skupina (djeca i odgajatelji) - što više aktivnosti realizirati na vanjskom prostoru (pričanje priča, likovno stvaralaštvo, igre uloga…) - boravak na vanjskom prostoru u kabanicama i čizmicama po svim vremenskim uvjetima - neposredno upoznavanje prirodnih pojava - opažanje, spoznaja i dokumentiranje promjena u prirodi kroz godišnja doba - promatranje biljaka i životinja u prirodi - pronalaženje \\\\\\\"svojeg\\\\\\\" mjesta u prirodi - razne igre prirodnim materijalima - igre s materijalima iz prirode lišće, mahovina, kamenčići, zemlja, grančice i sl.) - izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala - kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima - sakupljanje prirodnog materijala i gradnja kućica - izrada skloništa za igračke od prirodnih materijala - \\\\\\\"Osjećajni put\\\\\\\" – što sve možemo osjetiti u prirodi (svi osjeti: slušati vjetar, promatrati lišće, osjetiti kišne kapi… - igre za razvijanje osjećaja za prirodu ( npr. \\\\\\\"Glazba prirode\\\\\\\" – imitiranje zvukova iz prirode, izrada muzičkih instrumenata, prepoznavanje zvukova…) - penjanje na drvo, trčanje kroz hrpu lišća - igre i pjesme o prirodi - igre \\\\\\\"Slijedi trag\\\\\\\" u prirodi - \\\\\\\"ekspedicije\\\\\\\" s ciljem istraživanja prirode - igre na livadi i šumi \\\\\\\"Putovanje prirodom\\\\\\\" - orijentacijsko kretanje u prirodi (npr. \\\\\\\"Mapa s blagom\\\\\\\") - tjelovježba na otvorenom prostoru (izrada rekvizita za igru djece, za razvoj motoričkih sposobnosti …) - braingym vježbe na otvorenom prostoru - druženje s roditeljima na otvorenom prostoru - razni projekti prema interesu djece. \\\\nC. praćenje i evaluacija projekta ( odgajatelji, stručni tim, ravnatelj ) - prikupljanje dječjih komentara o prirodi i projektu - dokumentiranje projekta (foto, film itd.) - vođenje dnevnika - kronike svih aktivnosti tijekom godine - izložba za roditelje i javnost

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Dajana Jerčinović – ravnateljica dječjeg vrtića
 • Iva Baldo Karlić – pedagoginja, eko-koordinatorica u vrtiću
 • Ana Milković – predstavnica odgajatelja iz Bribira
 • Aleksandra Prijić Paladinić – predstavnica odgajatelja iz Triblja
 • Paula Banušić – zdravstvena voditeljica, predstavnik nepedagoškog osoblja 
 • Mihaela Crnić – predstavnik roditelja iz Bribira
 • Christina Schirra Mikac – predstavnik roditelja iz Triblja 
 • Marijan Karlić – načelnik Vinodolske općine 
 • Alenka Spoja – direktorica TZ Vinodolske općine 
 • Alen Bruketa – direktor GTKD «Ivanj» iz Novog Vinodolskog
 • Boris Glavan – direktor HE «Vinodol» pogon Tribalj, predsjednik Upravnog vijeća
 • Neven Antonić – predsjednik  DVD Bribir
 • Igor Uremović – direktor GKTD Vodovod „Žrnovnica“
 • Ivona Blažević – direktor Poduzetničkog centra „Vinodol“
 • Ivica Jerčinović – direktor LAG-a Vinodol
   

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrave navike za zdrav život
Cilj:

Potaknuti djecu na usvajanje zdravih navika radi očuvanja vlastitog i tuđeg zdravlja te očuvanje čistoće prostora koji nas okružuje. 


Zadatak:
 • usvajanje navika o obveznom održavanju osobne higijene – pri ulasku u SDB pranje ruku i umivanje lica, pranje ruku prije svakog obroka, nakon obavljanja nužde, nakon provedenih aktivnosti, nakon dolaska iz šetnje
 • važnost održavanja higijene usne šupljine – kako peremo zube, zašto je važan odlazak zubaru
 • voda život znači – za što nam je sve potrebna voda, kako je koristiti, kako je čuvati od onečišćenja....
 • zdrava prehrana – zdrav tanjur – zdrave grickalice
 • što je nezdrava prehrana i koje učinke ima
 • održavanje urednim i čistim prostor u kojem boravimo
 • održavanje čistim i urednim prostor zahoda, puštanje vode nakon nužde, optimalno korištenje sapuna, ubrusa za ruke i toaletnog papira
 • svakodnevne tjelesne aktivnosti u obliku jutarnjih tjelovježbi uz glazbu
 • čitanje edukativnih slikovnica na aktualnu eko temu,
 • posjet ambulanti – doktorica opće prakse, zubar ili organizirati njihov dolazak u skupinu (ukoliko dopusti epidemiološka situacija)
 • osvijestiti djecu na mogućnost zaraze i raznih oboljenja prilikom dodirivanja raznog otpada i površina na vanjskom prostoru što uključuje i poticanje na odgovorno ponašanje u prirodi
 • ukazati na važnost konzumacije dovoljno tekućine, isključivo vode, kao i zdravih namirnica naročito povrća i voća te poticanje na kušanje i konzumaciju istih kroz obroke i razne pripravke ( salate, frape…)
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2020./2021.

 • foto i video zapisi, transkripti

Nositelji:

Odgajateljice odgojno-obrazovnih skupina Mravci, Frankopani, Cvrčci.

Naziv teme: Voda nas povezuje
Cilj:

Osvijestiti djecu o važnosti vode i njenom cirkuliranju u prirodi, a samim time i njenom utjecaju na svaki element u prirodi. 


Zadatak:
 • povezivanje eko-teme sa Sjevernom Amerikom (Montessori pristup) i Afrikom (Škole za Afriku)
 • istraživanje vode u okolici
 • poruka u boci za djecu na drugom kraju svijeta
 • kamo potok i sve iz potoka odlazi (smeće završi u moru)
 • eko akcija – čišćenje potoka
 • racionalno trošenje vode (izrada plakata za kupaonicu)
 • važnost vode za biljke i životinje
 • skupljanje kišnice
 • pročišćavanje vode – pokusi, plakati…
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2020./2021.

 • foto i video zapisi, transkripti

Nositelji:

Odgajateljice odgojno-obrazovnih skupina Rožice, Črišnjice, Tići.

Naziv teme: Vrtić u prirodi
Cilj:

Razvijati inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom i među ljudima te  poštivanja prirodne i kulturne baštine među djecom predškolske dobi. 


Zadatak:
 • odlazak na dulje šetnje i boravci u nestrukturiranom okolišu
 • razvoj prirodnih oblika kretanja kao npr. penjanje, trčanje, puzanje, skakanje
 • briga o čistoći okoliša
 • briga o vlastitom otpadu
 • spoznajne aktivnosti vezane uz prirodu i funkcioniranje eko sistema
 • igre s materijalima iz prirode ( lišće, kamenčići, zemlja, grančice i sl.)
 • izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala
 • kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima
 • osjećajni put – što sve možemo osjetiti u prirodi: slušati vjetar, promatrati lišće, osjetiti kišne kapi…
 • igre za razvijanje osjećaja za prirodu
 • igre i pjesme o prirodi
 • „ekspedicije“ s ciljem istraživanja prirode
 • igre na livadi i šumi „Putovanje prirodom“
 • orijentacijsko kretanje u prirodi ( npr. „Mapa s blagom“)
 • tjelovježba na otvorenom prostoru 
 • Brain Gym vježbe na otvorenom prostoru
 • druženje s roditeljima na otvorenom prostoru…

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2020./2021., ovisno o vremenskim prilikama.


Nositelji:

Odgajateljice svih odgojno-obrazovnih skupina.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrave navike za zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • djeca osvještena o važnosti zdravih navika
 • usvojena znanja o zdravim tjelesnim i prehrambenim navikama te mogućnosti zaraze

Realizirani zadaci:

Održavanje osobne higijene, pravilno pranje ruku, poticanje na održavanje prostora u kojem boravimo čistim i urednim, učenje o zdravoj prehrani, osvještavanje o mogućnosti zaraze, čitanje edukativnih slikovnica, rad na pojačanoj higijeni djece i prostora, provođenje higijene zubiju, konzumacija različitog voća, povrća, vode i zdravih napitaka, učenje o piramidi  prehrane.


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:

Odgajateljice skupina Mravci, Cvrčci i Frankopani.

Naziv teme: Voda nas povezuje
Ostvareni ciljevi:
 • djeca su usvojla nova znanja o vodi
 • provedeni brojni eksperimenti u kojima su se ispitivala svojstva vode

Realizirani zadaci:

Istraživanje leda i zaleđenih predmeta, slikanje s ledom, istraživanje svojstava vode, razgovori o važnosti čistoće vode, pokus pročišćavanja vode, istraživanje agregatnih stanja vode,  gledanje dokumentarnih filmova o vodi, eksperimenti kišomjer, kišni oblak,  led, kondenzacija, kristalizacija, filter za vodu, snijeg; osluškivanje vode u prirodi, učenje o važnosti vode za život, razne likovne aktivnosti sa vodom i ledom.


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:

Odgajateljice skupina Rožice, Črišnjice i Tići.

Naziv teme: Vrtić u prirodi
Ostvareni ciljevi:
 • djeca povezana s prirodom
 • djeca potaknuta na istraživanje prirode

Realizirani zadaci:

Odlasci u kraće i duže šetnje, boravak na livadi, piknik na livadi, igra prirodnim materijalima, otkrivanje prirode  pomoću svih osjetila, šetnje uz potok novom šetnicom do jezera, boravak i igra pokraj jezera, odlasci na livadu uz planirane aktivnosti (tjelesne, likovne, glazbene, istraživačke), traženje prirodnog materijala za aktivnosti


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:

Odgajatelji svih odgojnih skupina.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

      MOTO : „ Zadatak je stvarno lak: volim more, šumu, zrak ! „

 

 1. Priroda je livada ,šuma,voćke, zrak i voda i mi sve to trebamo čuvati.
 2. U prirodu se ne smije bacati smeće jer bi se zagadila.
 3. Ne palimo vatru i ne bacajmo opuške u šumu jer bi se mogla zapaliti.
 4. Cvijeće nećemo ubrati jer će uvenuti i ne može ozdraviti. Treba posaditi novo cvijeće i drveće.
 5. U vodu i šumu ne bacamo baterije i stare aute.
 6. Ako se u nju baca smeće, voda se ne može piti.

Eko himna: