Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak i mrav, Tribalj

Tribalj 2a
51243 Tribalj

Telefon: 051332488
Fax:
E-mail: vrticcvrcakimrav@gmail.com
Web: www.dv-cvrcakimrav.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Miculinić
Školski koordinatori: Iva Baldo Karlić
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Vrtić u prirodi

  Glavni cilj je razvijati inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom i među ljudima te poštivanja prirodne i kulturne baštine među djecom predškolske dobi. Ostali ciljevi: naučiti djecu zajedničkim vrijednostima uz razvijanje osjećaja za zajedništvo i poštovanje prema vršnjacima. Okupiti slične zajednice u široj regiji, dijeliti i razmjenjivati iskustva, mišljenja i vrijednosti, kako bi došla do izražaja raznolikost i jedinstvo Europe, s posebnim naglaskom na aktivnosti u cilju razvijanja osjećaja zajedništva, poštovanja prema povijesti, kulturnoj i prirodnoj baštini među djecom od 1 do 6 godina. TEMA PROJEKTA : životinje i biljke u prirodi. PREGLED DETALJNIH AKTIVNOSTI U VRTIĆU TIJEKOM TREĆE GODINE PROJEKTA: \\\\\\\\\\\\\\\\nA. priprema na nivou ustanove (ravnatelj, stručni tim, odgajatelji) - daljnje motiviranje odgojitelja za provođenje projekta - imenovanje voditelja projekta - dogovori oko svih faza u projektu. \\\\\\\\\\\\\\\\nB. rad na nivou skupina (djeca i odgajatelji) - što više aktivnosti realizirati na vanjskom prostoru (pričanje priča, likovno stvaralaštvo, igre uloga…) - boravak na vanjskom prostoru u kabanicama i čizmicama po svim vremenskim uvjetima - neposredno upoznavanje prirodnih pojava - opažanje, spoznaja i dokumentiranje promjena u prirodi kroz godišnja doba - promatranje biljaka i životinja u prirodi - pronalaženje \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"svojeg\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" mjesta u prirodi - razne igre prirodnim materijalima - igre s materijalima iz prirode lišće, mahovina, kamenčići, zemlja, grančice i sl.) - izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala - kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima - sakupljanje prirodnog materijala i gradnja kućica - izrada skloništa za igračke od prirodnih materijala - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Osjećajni put\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – što sve možemo osjetiti u prirodi (svi osjeti: slušati vjetar, promatrati lišće, osjetiti kišne kapi… - igre za razvijanje osjećaja za prirodu ( npr. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Glazba prirode\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – imitiranje zvukova iz prirode, izrada muzičkih instrumenata, prepoznavanje zvukova…) - penjanje na drvo, trčanje kroz hrpu lišća - igre i pjesme o prirodi - igre \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Slijedi trag\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" u prirodi - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ekspedicije\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" s ciljem istraživanja prirode - igre na livadi i šumi \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Putovanje prirodom\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" - orijentacijsko kretanje u prirodi (npr. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Mapa s blagom\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\") - tjelovježba na otvorenom prostoru (izrada rekvizita za igru djece, za razvoj motoričkih sposobnosti …) - braingym vježbe na otvorenom prostoru - druženje s roditeljima na otvorenom prostoru - razni projekti prema interesu djece. \\\\\\\\\\\\\\\\nC. praćenje i evaluacija projekta ( odgajatelji, stručni tim, ravnatelj ) - prikupljanje dječjih komentara o prirodi i projektu - dokumentiranje projekta (foto, film itd.) - vođenje dnevnika - kronike svih aktivnosti tijekom godine - izložba za roditelje i javnost

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

•    Ivica Jerčinović (LAG  „Vinodol“)
•    Ivona Blažević (Poduzetnički centar Vinodol)
•    Nives Stošić  (KTD „Ivanj“)
•    Mario Zubčić (GTKD „Žrnovnica“)
•    Alenka Spoja (TZ Vinodolske općine)
•    Haris Petrinović (DVD Bribir)
•    Boris Glavan (HE Vinodol , pogon Tribalj)
•    Danijel Grbić (načelnik Vinodolske općine)
•    Anita Mavrinac Klarić (predstavnica roditelja)
•    Dajana Jerčinović (ravnateljica vrtića)
•    Iva Baldo Karlić (eko koordinatorica, pedagog)
•    Paula Banušić (zdravstvena voditeljica, predstavnik nepedagoškog osoblja)
•    Ana Milković (predstavnica odgojitelja iz Bribira)
•    Aleksandra Prijić Paladinić (predstavnica odgojitelja iz Triblja)
 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Mislimo zeleno - živimo zeleno
Cilj:

Upoznavanje djece s važnosti očuvanja prirode  te užitkom boravka u prirodi, kao i iskorištavanje otpadnog materijala za izradu didaktike.


Zadatak:
 • upoznati djecu sa otpadnim materijalom koji se može ponovno iskoristiti
 • izrada didaktike od prirodnog, neoblikovanog i otpadnog materijala
 • poticanje na nezagađivanje okoliša
 • izrada didaktike od PNM materijala koju će koristiti djeca s ciljem poticanja pravilnog razvoja svih područja
 • prilagoditi centre aktivnosti kompetencijama djece prirodnim, neoblikovanim i otpadnim materijalima
 • održavanje urednim i čistim prostor u kojem boravimo
 • priprema posuda za eko-otok u koje će se razvrstavati otpad
 • korištenje PNM kao esencijalni izvor učenja istraživanjem i činjenjem
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • foto i video zapisi, transkripti

Nositelji:

Odgajateljice odgojno-obrazovnih skupina Mravci, Frankopani, Cvrčci.

Naziv teme: Vježbom do zdravlja
Cilj:

Upoznati djecu sa važnošću redovitog i pravilnog vježbanja radi očuvanja zdravlja.


Zadatak:
 • opće pripremne vježbe, poligoni i elementi tjelesne kulture u dvorani vrtića
 • boravak i vježbe na vanjskom prostoru
 • poligoni i vježbe na livadi
 • svakodnevno vježbanje i razgibavanje
 • BrainGym vježbe
 • edukacija djece o utjecaju vježbe na njihovo zdravlje
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • foto i video zapisi, transkripti

Nositelji:

Odgajateljice odgojno-obrazovnih skupina Rožice, Črišnjice, Tići.

Naziv teme: Vrtić u prirodi
Cilj:

Razvijati inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom i među ljudima te  poštivanja prirodne i kulturne baštine među djecom predškolske dobi. 


Zadatak:
 • odlazak na dulje šetnje i boravci u nestrukturiranom okolišu
 • razvoj prirodnih oblika kretanja kao npr. penjanje, trčanje, puzanje, skakanje
 • briga o čistoći okoliša
 • briga o vlastitom otpadu
 • spoznajne aktivnosti vezane uz prirodu i funkcioniranje eko sistema
 • igre s materijalima iz prirode ( lišće, kamenčići, zemlja, grančice i sl.)
 • izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala
 • kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima
 • što sve možemo osjetiti u prirodi: slušati vjetar, promatrati lišće, osjetiti kišu
 • igre za razvijanje osjećaja za prirodu
 • igre i pjesme o prirodi
 • „ekspedicije“ s ciljem istraživanja prirode
 • igre na livadi i šumi „Putovanje prirodom“
 • orijentacijsko kretanje u prirodi (npr. „Mapa s blagom“)
 • tjelovježba na otvorenom prostoru
 • Brain Gym vježbe na otvorenom prostoru
   

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2021./2022., ovisno o vremenskim prilikama.

 • foto i video zapisi, transkripti

Nositelji:

Odgajateljice svih odgojno-obrazovnih skupina.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Moto naše eko-škole: „Zadatak je stvarno lak: volim more, šumu, zrak !„


1.    Priroda je livada, šuma, voćke, zrak i voda i mi sve to trebamo čuvati.
2.    U prirodu se ne smije bacati smeće, jer bi se zagadila.
3.    Ne palimo vatru i ne bacajmo opuške u šumu, jer bi se mogla zapaliti.
4.    Cvijeće nećemo ubrati, jer će uvenuti i ne može ozdraviti. Treba posaditi novo cvijeće i drveće.
5.    U vodu i šumu ne bacamo baterije i stare aute.
6.    Ako se u nju baca smeće, voda se ne može piti.

 


Eko himna: