Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak i mrav, Tribalj

Tribalj 19
51243 Tribalj

Telefon: 051798309, 051606329
Fax: 051798331
E-mail: vrticcvrcakimrav@gmail.com
Web: www.dv-cvrcakimrav.hr

Ravnatelj/ica: Dajana Jerčinović
Školski koordinatori: Iva Baldo Karlić
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Vrtić u prirodi

  Glavni cilj je razvijati inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom i među ljudima te poštivanja prirodne i kulturne baštine među djecom predškolske dobi. Ostali ciljevi: naučiti djecu zajedničkim vrijednostima uz razvijanje osjećaja za zajedništvo i poštovanje prema vršnjacima. Okupiti slične zajednice u široj regiji, dijeliti i razmjenjivati iskustva, mišljenja i vrijednosti, kako bi došla do izražaja raznolikost i jedinstvo Europe, s posebnim naglaskom na aktivnosti u cilju razvijanja osjećaja zajedništva, poštovanja prema povijesti, kulturnoj i prirodnoj baštini među djecom od 1 do 6 godina. TEMA PROJEKTA : životinje i biljke u prirodi. PREGLED DETALJNIH AKTIVNOSTI U VRTIĆU TIJEKOM TREĆE GODINE PROJEKTA: \nA. priprema na nivou ustanove (ravnatelj, stručni tim, odgajatelji) - daljnje motiviranje odgojitelja za provođenje projekta - imenovanje voditelja projekta - dogovori oko svih faza u projektu. \nB. rad na nivou skupina (djeca i odgajatelji) - što više aktivnosti realizirati na vanjskom prostoru (pričanje priča, likovno stvaralaštvo, igre uloga…) - boravak na vanjskom prostoru u kabanicama i čizmicama po svim vremenskim uvjetima - neposredno upoznavanje prirodnih pojava - opažanje, spoznaja i dokumentiranje promjena u prirodi kroz godišnja doba - promatranje biljaka i životinja u prirodi - pronalaženje \"svojeg\" mjesta u prirodi - razne igre prirodnim materijalima - igre s materijalima iz prirode lišće, mahovina, kamenčići, zemlja, grančice i sl.) - izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala - kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima - sakupljanje prirodnog materijala i gradnja kućica - izrada skloništa za igračke od prirodnih materijala - \"Osjećajni put\" – što sve možemo osjetiti u prirodi (svi osjeti: slušati vjetar, promatrati lišće, osjetiti kišne kapi… - igre za razvijanje osjećaja za prirodu ( npr. \"Glazba prirode\" – imitiranje zvukova iz prirode, izrada muzičkih instrumenata, prepoznavanje zvukova…) - penjanje na drvo, trčanje kroz hrpu lišća - igre i pjesme o prirodi - igre \"Slijedi trag\" u prirodi - \"ekspedicije\" s ciljem istraživanja prirode - igre na livadi i šumi \"Putovanje prirodom\" - orijentacijsko kretanje u prirodi (npr. \"Mapa s blagom\") - tjelovježba na otvorenom prostoru (izrada rekvizita za igru djece, za razvoj motoričkih sposobnosti …) - braingym vježbe na otvorenom prostoru - druženje s roditeljima na otvorenom prostoru - razni projekti prema interesu djece. \nC. praćenje i evaluacija projekta ( odgajatelji, stručni tim, ravnatelj ) - prikupljanje dječjih komentara o prirodi i projektu - dokumentiranje projekta (foto, film itd.) - vođenje dnevnika - kronike svih aktivnosti tijekom godine - izložba za roditelje i javnost

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Dajana Jerčinović – ravnateljica dječjeg vrtića
 • Iva Baldo Karlić – pedagoginja, eko-koordinatorica u vrtiću
 • Ana Milković – predstavnica odgajatelja iz Bribira
 • Aleksandra Prijić Paladinić – predstavnica odgajatelja iz Triblja
 • Darko Balas – domar, predstavnik nepedagoškog osoblja
 • Mihaela Crnić – predstavnik roditelja iz Bribira
 • Danijela Car   – predstavnik roditelja iz Triblja
 • Marijan Karlić – načelnik Vinodolske općine
 • Iris Bruketa – direktorica TZ Vinodolske općine
 • Alen Bruketa – direktor GTKD «Ivanj» iz Novog Vinodolskog
 • Boris Glavan – direktor HE «Vinodol» pogon Tribalj, predsjednik Upravnog vijeća
 • Neven Antonić – predsjednik  DVD Bribir
 • Igor Uremović – direktor GKTD Vodovod „Žrnovnica“
 • Ivica Jerčinović – direktor Poduzetničkog centra „Vinodol“

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Fini, fini vitamini
Cilj:

Približiti djeci zdravu prehranu.


Zadatak:

Realizirati aktivnosti:

 • upoznavanje djece sa ekološkom prehranom
 • izrada zimnice i zdravih grickalica
 • priprema zdravih napitaka sa voćem i povrćem
 • priprema zdravih kolača u suradnji s roditeljima
 • posjet farmi koza
 • suradnja sa nutricionisticom
 • provođenje zdravih rođendana

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. će se zadaci provoditi, dokumentirati i evaluirati.


Nositelji:

Odgajateljice tri odgojno-obrazovne grupe u objektu Tribalj, točnije njih 6.

Naziv teme: Uzgoj začinskog bilja
Cilj:

Upoznati djecu sa začinskim biljem našega podneblja.


Zadatak:

Realizirati aktivnosti:

 • sadnja bilja
 • praćenje razvoja bilja
 • briga o biljkama
 • izrada zimskog vrta
 • izrada mini staklenika
 • istraživačke aktivnosti o začinskom bilju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. će se provoditi, dokumentirati i evaluirati postavljeni zadaci.


Nositelji:

Odgajateljice dvije odgojno-obrazovne skupine u objektu Bribir, točnije njih 4.

Naziv teme: Vrtić u prirodi
Cilj:

Razvijati inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom i među ljudima te poštivanja prirodne i kulturne baštine među djecom predškolske dobi.


Zadatak:

Realizirati brojne aktivnosti kao što su: 

 • odlazak na dulje šetnje i boravci u nestrukturiranom okolišu kada god vremenske prilike to dopuštaju
 • azvoj prirodnih oblika kretanja kao npr. penjanje, trčanje, puzanje, skakanje
 • riga o čistoći okoliša
 • briga o vlastitom otpadu
 • spoznajne aktivnosti vezane uz prirodu i funkcioniranje eko sistema
 • igre s materijalima iz prirode ( lišće, mahovina, kamenčići, zemlja, grančice i sl.)
 • izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala
 • kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima
 • Osjećajni put – što sve možemo osjetiti u prirodi ( svi osjeti): slušati vjetar, promatrati lišće, osjetiti kišne kapi…
 • igre za razvijanje osjećaja za prirodu
 • penjanje na drvo
 • trčanje kroz hrpu lišća
 • igre i pjesme o prirodi
 • ekspedicije“ s ciljem istraživanja prirode
 • igre na livadi i šumi „Putovanje prirodom“
 • orijentacijsko kretanje u prirodi ( npr. „Mapa s blagom“)
 • tjelovježba na otvorenom prostoru 
 • Brain Gym vježbe na otvorenom prostoru
 • druženje s roditeljima na otvorenom prostoru
 • prikupljanje dječjih komentara o prirodi i projektu
 • dokumentiranje projekta ( foto, film itd. )
 • vođenje dnevnika - kronike svih aktivnosti tijekom godine

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tema će se provoditi kontinuirano tijekom pedagoške godine 2018./2019. Sve aktivnosti će se dokumentirati foto i video dokumentacijom, pisanim bilješkama i evaluacijama.


Nositelji:

Odgajatelji svih 5 odgojno-obrazovnih skupina, ukupno njih 10.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Uzgoj začinskog bilja
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca upoznata sa začinskim biljem primorskog kraja (okusi, mirisi, teksutre).

Realizirani zadaci:
 • istraživačke aktivnosti o primorskom začinskom bilju
 • likovne aktivnosti o primorskom začinskom bilju
 • sadnja začinskog bilja
 • briga o posađenom bilju

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:

Odgajatelji dvije odgojno-obrazovne skupine u objektu Bribir.

Naziv teme: Fini, fini vitamini
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca su upoznata sa važnošću zdrave prehrane.

Realizirani zadaci:
 • provedene istraživačke aktivnosti o senzonskom voću i povrću
 • izrađeni zdravi napici od voća
 • izrađene zdrave grickalice - čips od jabuke, muffini od naranči itd.
 • likovne aktivnosti - prikaz voća izvana i iznutra, prikaz izrade zdravih napitaka i grickalica

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Odgajatelji: 3 odgojno-obrazovne skupine u objektu Tribalj.
Naziv teme: Vrtić u prirodi
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijen osjećaj zajedništva s prirodom i među ljudima te poštivanja prirodne i kulturne baštine.

Realizirani zadaci:
 • gotovo svakodnevni boravak na vanjskom prostoru - livade i uz jezero
 • prikupljen prirodni materijal za izradu igračaka
 • izvježbani prirodni oblici kretanja
 • provedene brojne istraživačke aktivnosti 
 • provedene tjelovježbe i BrainGym vježbe na otvorenom

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Odgajateljice svih odgojno-obrazovnih skupina, točnije njih 10.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

MOTO: Zadatak je stvarno lak: volim more, šumu, zrak!

1. Priroda je livada, šuma, voćke, zrak i voda i mi sve to trebamo čuvati.

2. U prirodu se ne smije bacati smeće, jer bi se zagadila.

3. Ne palimo vatru i ne bacajmo opuške u šumu, jer bi se mogla zapaliti.

4. Cvijećenećemo ubrati, jer će uvenuti i ne može ozdraviti. Treba posaditi novo cvijeće i drveće.

5. U vodu i šumu ne bacamo baterije i stare aute.

6. Ako se u nju baca smeće, voda se ne može piti.


Eko himna:

Poslušajte našu himnu!

 • http://dv-cvrcakimrav.hr/himna/