Eko škola

Dječji vrtić Cvrčak i mrav, Tribalj

Tribalj 19
51243 Tribalj

Telefon: 051798309, 051606329
Fax:
E-mail: vrticcvrcakimrav@gmail.com
Web: www.dv-cvrcakimrav.hr

Ravnatelj/ica: Dajana Jerčinović
Školski koordinatori: Iva Baldo Karlić
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Vrtić u prirodi

  Glavni cilj je razvijati inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom i među ljudima te poštivanja prirodne i kulturne baštine među djecom predškolske dobi. Ostali ciljevi: naučiti djecu zajedničkim vrijednostima uz razvijanje osjećaja za zajedništvo i poštovanje prema vršnjacima. Okupiti slične zajednice u široj regiji, dijeliti i razmjenjivati iskustva, mišljenja i vrijednosti, kako bi došla do izražaja raznolikost i jedinstvo Europe, s posebnim naglaskom na aktivnosti u cilju razvijanja osjećaja zajedništva, poštovanja prema povijesti, kulturnoj i prirodnoj baštini među djecom od 1 do 6 godina. TEMA PROJEKTA : životinje i biljke u prirodi. PREGLED DETALJNIH AKTIVNOSTI U VRTIĆU TIJEKOM TREĆE GODINE PROJEKTA: \\\\nA. priprema na nivou ustanove (ravnatelj, stručni tim, odgajatelji) - daljnje motiviranje odgojitelja za provođenje projekta - imenovanje voditelja projekta - dogovori oko svih faza u projektu. \\\\nB. rad na nivou skupina (djeca i odgajatelji) - što više aktivnosti realizirati na vanjskom prostoru (pričanje priča, likovno stvaralaštvo, igre uloga…) - boravak na vanjskom prostoru u kabanicama i čizmicama po svim vremenskim uvjetima - neposredno upoznavanje prirodnih pojava - opažanje, spoznaja i dokumentiranje promjena u prirodi kroz godišnja doba - promatranje biljaka i životinja u prirodi - pronalaženje \\\\\\\"svojeg\\\\\\\" mjesta u prirodi - razne igre prirodnim materijalima - igre s materijalima iz prirode lišće, mahovina, kamenčići, zemlja, grančice i sl.) - izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala - kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima - sakupljanje prirodnog materijala i gradnja kućica - izrada skloništa za igračke od prirodnih materijala - \\\\\\\"Osjećajni put\\\\\\\" – što sve možemo osjetiti u prirodi (svi osjeti: slušati vjetar, promatrati lišće, osjetiti kišne kapi… - igre za razvijanje osjećaja za prirodu ( npr. \\\\\\\"Glazba prirode\\\\\\\" – imitiranje zvukova iz prirode, izrada muzičkih instrumenata, prepoznavanje zvukova…) - penjanje na drvo, trčanje kroz hrpu lišća - igre i pjesme o prirodi - igre \\\\\\\"Slijedi trag\\\\\\\" u prirodi - \\\\\\\"ekspedicije\\\\\\\" s ciljem istraživanja prirode - igre na livadi i šumi \\\\\\\"Putovanje prirodom\\\\\\\" - orijentacijsko kretanje u prirodi (npr. \\\\\\\"Mapa s blagom\\\\\\\") - tjelovježba na otvorenom prostoru (izrada rekvizita za igru djece, za razvoj motoričkih sposobnosti …) - braingym vježbe na otvorenom prostoru - druženje s roditeljima na otvorenom prostoru - razni projekti prema interesu djece. \\\\nC. praćenje i evaluacija projekta ( odgajatelji, stručni tim, ravnatelj ) - prikupljanje dječjih komentara o prirodi i projektu - dokumentiranje projekta (foto, film itd.) - vođenje dnevnika - kronike svih aktivnosti tijekom godine - izložba za roditelje i javnost

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Dajana Jerčinović – ravnateljica dječjeg vrtića
 • Iva Baldo Karlić – pedagoginja, eko-koordinatorica u vrtiću
 • Ana Milković – predstavnica odgajatelja iz Bribira
 • Aleksandra Prijić Paladinić – predstavnica odgajatelja iz Triblja
 • Paula Banušić – predstavnik nepedagoškog osoblja
 • Mihaela Crnić – predstavnik roditelja iz Bribira
 • Christina Schirra Mikac – predstavnik roditelja iz Triblja
 • Marijan Karlić – načelnik Vinodolske općine
 • Alenka Spoja – direktorica TZ Vinodolske općine
 • Alen Bruketa – direktor GTKD «Ivanj» iz Novog Vinodolskog
 • Boris Glavan – direktor HE «Vinodol» pogon Tribalj, predsjednik Upravnog vijeća
 • Neven Antonić – predsjednik  DVD Bribir
 • Igor Uremović – direktor GKTD Vodovod „Žrnovnica“
 • Ivica Jerčinović – direktor Poduzetničkog centra „Vinodol“

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Što ja mogu učiniti za čišći okoliš?
Cilj:
 • Osvjestiti djecu o važnosti očuvanja okoliša ukazujući im na vlastita zaštitna ponašanja.

Zadatak:
 • Izbacivanje plastičnih čaša iz upotrebe i uvođenje inox-čaša
 • Učenje o očuvanju šuma, mora i rijeka
 • Učenje o ponašanju ljudi u smislu zaštite okoliša
 • Akcije čišćenja okoliša
 •  Razvrstavanje otpada
 • Recikliranje
 • Radionice s roditeljima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom pedagoške 2019./2020. godine

 • Praćenje: foto i video zapisi, bilješke, check liste

Nositelji:
 • 9 odgajateljica iz objekta Bribir
Naziv teme: Reciklirajmo kreativno!
Cilj:
 • Potaknuti djecu, roditelje i ostale djelatnike na ponovnu upotrebu predmeta za koje smatraju da su za otpad te da ih iskoriste za stvaranje novih stvari i igračaka.

Zadatak:
 • Akcije sakupljanja prirodnih materijala
 • Izrada igara i igračaka od prirodnih i pedagoški neoblikovanih materijala
 • Izrada likovnih radova s materijalima iz prirode
 • Radionice s roditeljima koristeći prirodne, neoblikovane i reciklirane materijale

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Praćenje: foto i video zapisi, bilješke,check liste

Nositelji:
 • 9 odgajatelja iz objekta Tribalj

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Što ja mogu učiniti za čišći okoliš?
Ostvareni ciljevi:
 • iz upotrebe izbačene plastične čaše
 • s djecom obrađene teme zaštite okoliša

Realizirani zadaci:
 • obrađene teme: šuma, zrak, voda
 • izbačene jednokratne plastične čaše i uvedene metalne šalice
 • uvedena „ulaznica ponedjeljkom“-  jedna plastična boca kao ulaznica
 • ‘’Posadi drvo, ne budi panj’’ – posađene dvije voćke na livadi iznad škole

Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. - ožujak 2020.


Nositelji:

Odgajatelji jedne vrtićke i jedne jasličke skupine u Bribiru.

Naziv teme: Reciklirajmo kreativno
Ostvareni ciljevi:

Iskorišten tzv. otpadni materijal za izradu didaktike i ukrasa prostor vrtića.


Realizirani zadaci:
 • korištenje recikliranog materijala u svrhu izrada različitih poticaja, igara, likovnih radova, igre građenja i konstruiranja, glazbene igre...
 • bogaćenje okruženja kreacijama od recikliranih materijala
 • održana je kreativna radionica sa roditeljima u sklopu projekta ''Škole za Afriku''
 • izbačene jednokratne plastične čaše i uvedene metalne šalice

Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. - ožujak 2020.


Nositelji:

Odgajatelji dvije vrtićke i jedne jasličke skupine u Triblju.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

      MOTO: Zadatak je stvarno lak: volim more, šumu, zrak!

1. Priroda je livada ,šuma,voćke, zrak i voda i mi sve to trebamo čuvati.

2. U prirodu se ne smije bacati smeće jer bi se zagadila.

3. Ne palimo vatru i ne bacajmo opuške u šumu jer bi se mogla zapaliti.

4. Cvijeće nećemo ubrati jer će uvenuti i ne može ozdraviti. Treba posaditi novo cvijeće i drveće.

5. U vodu i šumu ne bacamo baterije i stare aute.

6. Ako se u nju baca smeće, voda se ne može piti.


Eko himna: