Eko škola

Dječji vrtić Vrapče, Zagreb

Nikole Gorjanskog 7
10090 Zagreb

Telefon: 01 / 3450038
Fax: 01 /3435590
E-mail: dv.vrapce@gmail.com
Web: www.vrtic-vrapce.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Milena Slipac
Školski koordinatori: Biserka Lončarić, Ljiljana Petrovski
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Vesna Štajcer Blatarić / Milena Slipac– ravnatelj
 • Biserka Lončarić - odgojitelj savjetnik, eko koordinator
 • Ljiljana Petrovski – pedagog, eko koordinator
 • Gordana Đogić – pedagog savjetnik
 •  Mirela Kovačić – zdravstveni voditelj
 • Kornelia Dodig – zdravstveni voditelj
 • Mirjana Dukšić – odgojitelj
 • Maja Kruljac – odgojitelj
 • Renata Matec – odgojitelj
 • Snježana Meštrović – odgojitelj savjetnik
 • Željka Hrg Bobovec – odgojitelj
 • Kristijan Tomljanović – roditelj, stručni suradnik
 • Vanja Papuga – roditelj
 • Anđelka Drinković – predstavnik lokalne zajednice

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: TRADICIJSKI OBIČAJI I KULTURNA BAŠTINA
Cilj:
 • Njegovanje tradicijskih običaja i kulturne baštine

Zadatak:
 • upoznati djecu s običajima, igrama i načinom  života naših predaka
 • sudjelovanje u kulturnim manifestacijama: "Dočekajmo Svetog Nikolu", "Festivalčić dječjeg folklornog stvaralaštva", "Dani dječjih vrtića Grada Zagreba"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.

 • timsko planiranje i valorizacija rada - odgojitelji
 • tromjesečni aktivi za planiranje - odgojitelji i stručni tim
 • godišnje izvješće o radu DV "Vrapče"-dgojitelji, str. tim,ravnatelj
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta

Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Štednja energije

Zadatak:
 • upoznati djecu s prirodnim izvorima energije
 • upoznati djecu s korisnosti energije u svakodnevnom životu
 • posredstvom djece utjecati na roditelje da što manje koriste automobil i slijedom toga provesti ankete vezane uz prijevoz i zagađenje okoliša ispušnim plinovima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.

 • timsko planiranje i valorizacija rada - odgojitelji
 • tromjesečni aktivi za planiranje - odgojitelji i stručni tim
 • godišnje izvješće o radu DV "Vrapče"-dgojitelji, str. tim,ravnatelj
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta

Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Upoznati vodu kao vrijedan prirodni resurs

Zadatak:
 • upoznati djecu s važnošću racionalnog korištenja vode
 • upoznati biljni i životinjski svijet u vodi te kako zagađenost utječe na njih, osobito plastični otpad

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.

 • timsko planiranje i valorizacija rada - odgojitelji
 • tromjesečni aktivi za planiranje - odgojitelji i stručni tim
 • godišnje izvješće o radu DV "Vrapče"-dgojitelji, str. tim,ravnatelj
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta

Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta
Naziv teme: ZDRAVA HRANA - ZDRAVI MI
Cilj:
 • Razvijanje zdravih prehrambenih navika od najranije dobi i prihvaćanje novih namirnica u prehrani

Zadatak:
 • razvijanje pozitivnih pozitivnih stavova prema pravilnoj prehrani i zdravlju
 • upoznati djecu s novim namirnicama i poticati ih na isprobavanje svim osjetilima
 • njegovanje kulture blagovanja za stolom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.

 • timsko planiranje i valorizacija rada - odgojitelji
 • tromjesečni aktivi za planiranje - odgojitelji i stručni tim
 • godišnje izvješće o radu DV "Vrapče"-dgojitelji, str. tim,ravnatelj
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta

Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta
Naziv teme: VRTIĆ NA OTVORENOM
Cilj:
 • Razvijanje interesa djece za biljne i životinjske vrste, osobito  zaštićene te njihovo očuvanje

Zadatak:
 • razvijati kod djece želju da sami zasade cvijet, povrtnicu ili začinsko bilje i da brinu o biljkama
 • uključivanje roditelja da zajedno s djecom pripremaju cvjetnjak i povrtnjak za sadnju
 • sudjelovanje u projektu "Boranka" - ozelenjavanje opožarenih područja Dalmacije
 • kroz interesnu radionicu "Mali čuvari dobrog stabla" upoznati odgojitelje s radom Eko škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.

 • timsko planiranje i valorizacija rada - odgojitelji
 • tromjesečni aktivi za planiranje - odgojitelji i stručni tim
 • godišnje izvješće o radu DV "Vrapče"-dgojitelji, str. tim,ravnatelj
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta

Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta.
 • Savez izviđača (projekt BORANKA)
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Stvoriti što manje otpada

Zadatak:
 • odvajanje, recikliranje i ponovna oporaba papirnatog otpada
 • upoznati djecu s načinom proizvodnje papira - "sačuvajmo stabla"
 •  odvajanje baterija u posebne spremnike
 • sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • sudjelovanje u eko akcijama čišćenja okoliša - "zelena čistka"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.

 • timsko planiranje i valorizacija rada - odgojitelji
 • tromjesečni aktivi za planiranje - odgojitelji i stručni tim
 • godišnje izvješće o radu DV "Vrapče"-dgojitelji, str. tim,ravnatelj
 •  sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta

Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta.
 • Grad Zagreb - nabava atraktivnih dječjih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada (u obliku dupina, žabice i medvjeda).

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: TRADICIJSKI OBIČAJI I KULTURNA BAŠTINA
Ostvareni ciljevi:
 • Njegovanje tradicijskih običaja i kulturne baštine.

Realizirani zadaci:
 • upoznati djecu s običajima, igrama i načinom  života naših predaka
 • sudjelovanje u kulturnim manifestacijama: "Dočekajmo Svetog Nikolu", "Festivalčić dječjeg folklornog stvaralaštva", "Dani dječjih vrtića Grada Zagreba"
 • sudjelovanje u projektu "Dajmo djeci korijene i krila" - izložba dječjih radova na temu "Naše drage drvene igračke i kako se igramo s njima" u Etnografskom muzeju

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.


Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta.
 • Etnografski muzej
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • štednja energije

Realizirani zadaci:
 • izrađen je plan štednje energije
 • djeca su upoznata s prirodnim izvorima energije
 • sudjelovanje DV "Vrapče" u projektu energetske obnove

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.


Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta.
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • racionalno korištenje vode

 


Realizirani zadaci:
 • provedene su aktivnosti o biljnom i životinjskom svijetu u vodi te kako zagađenost utječe na njih, osobito plastični otpad
 • umjetničko izražavanje - pjesme o vodi, izrada glazbenog instrumenta od bočica punjenih vodom

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.


Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta.

 

Naziv teme: ZDRAVA HRANA - ZDRAVI MI
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje zdravih prehrambenih navika od najranije dobi i prihvaćanje novih namirnica u prehrani 

Realizirani zadaci:
 • razvijanje pozitivnih pozitivnih stavova prema pravilnoj prehrani i zdravlju
 • upoznati djecu s novim namirnicama i poticati ih na isprobavanje svim osjetilima
 • njegovanje kulture blagovanja za stolom

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.


Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta.
Naziv teme: VRTIĆ NA OTVORENOM
Ostvareni ciljevi:
 • uključivanje djece i roditelja u uređenje okoliša vrtića

Realizirani zadaci:
 • razvijati kod djece želju da sami zasade cvijet, povrtnicu ili začinsko bilje i da brinu o biljkama
 • uključivanje roditelja da zajedno s djecom pripremaju cvjetnjak i povrtnjak za sadnju
 • sudjelovanje u projektu "Boranka" - ozelenjavanje opožarenih područja Dalmacije
 • kroz interesnu radionicu "Mali čuvari dobrog stabla" odgojitelji su upoznati s radom Eko škole
 • roditelj - profesor Šumarskog fakulteta održao je prezentaciju o zaštićenim vrstama životinja u prirodi - posebice dabrova
 • donacijom stabala ozelenjeno je dvorište vrtića, s djecom i roditeljima uređeni su cvjetnjaci i terase

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.


Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta.
 • Savez izviđača (projekt BORANKA)
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Stvoriti što manje otpada.

Realizirani zadaci:
 • odvajanje, recikliranje i ponovna oporaba papirnatog otpada
 • upoznati djecu s načinom proizvodnje papira - "sačuvajmo stabla"
 •  odvajanje baterija u posebne spremnike
 • sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018/19.


Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinog uzrasta.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Štedjeti vodu 

i čuvati zrak

to zna svak.

Eko je cvijet

eko je sve

čuvajmo prirodu

jer mi smo dio nje!


Eko himna: