Eko škola

Dječji vrtić Vrapče, Zagreb

Nikole Gorjanskog 7
10090 Zagreb

Telefon: 01 / 3450038
Fax: 01 /3435590
E-mail: dv.vrapce@gmail.com
Web: www.vrtic-vrapce.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Milena Slipac
Školski koordinatori: Biserka Lončarić, Ljiljana Petrovski
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ

  Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj 25,26. i 27.10.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Milena Slipac
 2. Biserka Lončarić
 3. Ljiljana Petrovski
 4. Gordana Đogić
 5. Mirela Kovačić
 6. Kornelia Dodig
 7. Željka Hrg Bobovec
 8. Snježana Meštrović
 9. Renata Matec
 10. Marina Blažić
 11. Mirjana Dukšić
 12. Marko Hadrović
 13. Marina Hruškar Đud
 14. Anđelka Drinković
 15. Kristijan Tomljanović
 16. Mihaela Cerovečki Benković

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: TRADICIJSKI OBIČAJI I KULTURNA BAŠTINA
Cilj:
 • Njegovanje tradicijskih običaja i kulturne baštine.

Zadatak:
 • upoznati djecu s običajima, igrama i načinom života naših predaka
 • sudjelovanje na kulturnim manifestacijama – „Dani dječjih vrtića grada Zagreba“, „Festivalčić dječjeg folklornog stvaralaštva“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./20.

 • timsko planiranje i valorizacija rada – odgojitelji
 • godišnje izvješće o radu DV „Vrapče“ – odgojitelji, stručni tim, ravnatelj

Nositelji:
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta
Naziv teme: VRTIĆ NA OTVORENOM
Cilj:
 • Razvijanje interesa djece za biljne i životinjske vrste, osobito zaštićene, te njihovo očuvanje.

Zadatak:
 • razvijati kod djece želju da sami zasade cvijet, povrtnicu ili začinsko bilje i da brinu o njima
 • uključivanje roditelja da zajedno s djecom sudjeluju u pripremi cvjetnjaka za sadnju
 • sudjelovanje u akciji „Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj“ – ozelenjavanje dječjih dvorišta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./20.

 • timsko planiranje i valorizacija rada – odgojitelji
 • godišnje izvješće o radu DV „Vrapče“ – odgojitelji, stručni tim, ravnatelj

Nositelji:
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Štednja energije.

Zadatak:
 • upoznati djecu s prirodnim izvorima energije
 • upoznati djecu s korisnošću energije u svakodnevnom životu
 • posredstvom djece utjecati na roditelje da što manje koriste automobile i slijedom toga provesti ankete vezane uz prijevoz i zagađenje okoliša ispušnim plinovima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./20.

 • timsko planiranje i valorizacija rada – odgojitelji
 • godišnje izvješće o radu DV „Vrapče“ – odgojitelji, stručni tim, ravnatelj

Nositelji:
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Upoznati vodu kao vrijedan prirodni resurs.

Zadatak:
 • upoznati djecu s važnošću racionalnog korištenja vode
 • upoznati biljne i životinjske vrste u vodi
 • utjecaj zagađenosti na biljni i životinjski svijet, osobito plastičnog otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./20.

 • timsko planiranje i valorizacija rada – odgojitelji
 • godišnje izvješće o radu DV „Vrapče“ – odgojitelji, stručni tim, ravnatelj

Nositelji:
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Stvoriti što manje otpada.

Zadatak:
 • novim spremnicima potaknuti djecu na odvajanje otpada
 • recikliranjem i ponovnom oporabom papirnatog otpada upoznati djecu s načinom proizvodnje papira i očuvanjem drveća u prirodi
 • sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • sudjelovanje u eko akcijama čišćenja okoliša – „Zelena čistka“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./20.

 • timsko planiranje i valorizacija rada – odgojitelji
 • godišnje izvješće o radu DV „Vrapče“ – odgojitelji, stručni tim, ravnatelj

 


Nositelji:
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta
Naziv teme: ZDRAVA HRANA - ZDRAVI MI
Cilj:
 • Razvijanje zdravih prehrambenih navika od najranije dobi i prihvaćanje novih namirnica u prehrani.

Zadatak:
 • razvijanje pozitivnih stavova prema pravilnoj prehrani i zdravlju
 • posjetiti s djecom tržnicu i tako upoznati djecu s raznolikošću voća i povrća
 • upoznati djecu s novim namirnicama i poticati ih na isprobavanje svim osjetilima
 • njegovanje kulture blagovanja za stolom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • timsko planiranje i valorizacija rada – odgojitelji 
 • godišnje izvješće o radu DV „Vrapče“ – odgojitelji, stručni tim, ravnatelj   

Nositelji:
 • sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ZDRAVA HRANA - ZDRAVI MI
Ostvareni ciljevi:

Razvijanje zdravih prehrambenih navika od najranije dobi i prihvaćanje novih namirnica u prehrani.


Realizirani zadaci:
 • Razvijanje pozitivnih stavova prema pravilnoj prehrani i zdravlju.
 • Posjet tržnici - upoznavanje s raznolikošću voća i povrća.
 • Upoznavanje s novim namirnicama i poticanje na isprobavanje svim osjetilima.
 • Njegovanje kulture blagovanja za stolom.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta.

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:

Stvoriti što manje otpada.


Realizirani zadaci:
 • Novim spremnicima potaknuti djecu na odvajanje otpada.
 • Recikliranjem i ponovnom oporabom papirnatog otpada upoznati djecu s načinom proizvodnje papira i očuvanjem drveća u prirodi.
 • Sakupljanje čepova u humanitarne svrhe.
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša.
 • Posjet reciklažnom dvorištu.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta.

Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:

Upoznati vodu kao vrijedan prirodni resurs.


Realizirani zadaci:
 • Upoznavanje djece s važnošću racionalnog korištenja vode.
 • Upoznavanje biljnih i životinjskih vrsta u vodi.
 • Upoznavanje s utjecajem zagađenja na biljni i životinjski svijet, naročito zagađenja plastičnim otpadom.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta.

Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:

Štednja energije.


Realizirani zadaci:
 • Upoznavanje djece s prirodnim izvorima energije.
 • Upoznavanje djece s korisnošću energije u svakodnevnom životu.
 • Posredno (preko djece) poticanje roditelja da što manje koriste automobile i time smanje zagađenje.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine  2019./2020.


Nositelji:

Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta.

Naziv teme: VRTIĆ NA OTVORENOM
Ostvareni ciljevi:

Razvijanje interesa djece za biljne i životinjske vrste, osobito zaštićene, te njihovo očuvanje.


Realizirani zadaci:
 • razvijanje kod djece želje da sami zasade cvijet ili začinsku biljku, da brinu o njima
 • uključivanje roditelja u pripremu cvjetnjaka za sadnju
 • sudjelovanje u akciji "Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj" - ozelenjavanje dječjih dvorišta

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019-2020. (naročito u proljeće)

 • sadnja drveća 25.10.2019.

Nositelji:

Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta i domari.

 

Naziv teme: TRADICIJSKI OBIČAJI I KULTURNA BAŠTINA
Ostvareni ciljevi:

Njegovanje tradicijskih običaja i kulturne baštine.


Realizirani zadaci:
 • upoznavanje djece s običajima, igrama i načinom života naših predaka
 • sudjelovanje na kulturnim manifestacijama (13. festivalčić dječjeg folklornog stvaralaštva, Dani dječjih vrtića Grada Zagreba)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Festivalčić 21.3.2020.
 • Dani dječjih vrtića Grada Zagreba - u svibnju 2020.

Nositelji:
 • Sve odgojne skupine u skladu s mogućnostima djece pojedinih uzrasta.
 • Polaznici kraćeg programa - etno skupine.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Štedjeti vodu 

i čuvati zrak

to zna svak.

Eko je cvijet

eko je sve

čuvajmo prirodu

jer mi smo dio nje!


Eko himna:

ČUVARI ŠUME

Čuvari šume mi smo mali

Svako drvo nama fali.

Papir za nas nije smeće

Recikliranjem čuvamo drveće.

Spasiti drvo je lako

A mi znamo kako.