Eko škola

Osnovna škola Zlatar Bistrica

Vladimira Nazora10
49247 ZLATAR BISTRICA

Telefon: 049 / 461 749
Fax: 049 / 503 066
E-mail: ured@os-zlatar-bistrica.skole.hr
Web: www.os-zlatar-bistrica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Jasna Kokot Pelko, prof.
Školski koordinatori: Štefica Škrlec
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Jasna Kokot Pelko, ravnateljica škole
 • Štefica Škrlec, školski koordinator i voditeljica ekološke skupine (5.-8.r)
 • Nikolina Mikulec, voditeljica ekološke skupine (1.-4. r)
 • Učitelji: Adam Mokos Pazman, Alan Grabušić, Alen Matijašević, Marija Hudi Hitrec                   
 • Učenici:
  • V.a- Hajdek Tesa       
  • V.b- Pugar Luka
  • VI.a - Mijatović Maria        
  • VI.b- Borić Dorotea
  • VII.- Lukas Pavlović, Lucian Korpar
  • VIII.-Ana Šimunić
 • Predstavnici roditelja: Danijela Findak, Suzana Žunić
 • Stručni suradnici: Snježana Kovačević, knjižničarka; Jadranka Vuković, defektologinja, Marina Dinjar, pedagoginja
 • Administrativno osoblje Eko-škole: Žarko Piljak, računovođa; Natalija Jug, tajnica škole
 • Tehničko osoblje Eko-škole: Stjepan Uroić i Mirjana Uroić
 • Predstavnici lokalne zajednice, crkve, udruga i društva:
  • Žarko Miholić, načelnik Općine Zlatar Bistrica
  • Petar Repić, svećenik crkve Sv. Ivan Krstitelj
  • Vesna Pavleković, HCK Zlatar
  • Damir Hanžek, HPD "Javor"
  • Branka Žigrović, Udruga "Lijepa naša", Zlatar Bistrica
  • Dražen Mikulec, DVD Zlatar Bistrica
 • Kumovi Eko-škole:
  • Općina Zlatar Bistrica
  •   Predsjednica Eko-odbora Eko-škole: Ana Šimunić
  •  Školski koordinatorica: Štefica Škrlec, prof.
  •  Ravnateljica: Jasna Kokot Pelko, prof.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: „TRADICIJSKI ŠKOLSKI VRT” ŠKOLSKI PERMAKULTURNI VRT
Cilj:
 • očuvanje biološke raznolikosti sakupljanjem i sijanjem sjemena autohtonih sorti povrća i cvijeća 
 • poticanje intresa za boravak u prirodi 
 • osposobljavanje učenika da stečeno znanje primjene u svakodnevnom životu  

Zadatak:
 • Rad u izvannastavnim aktivnostima 
  • učenici Ekološke skupine (sakupljači sjemenja, autohtonih sorti povrća i cvijeća, priprema i obrada tla, sijanje i primjena metoda obrade  i zaštite vrta) 
 • Sat razrednika 
  • ekološke aktivnosti vezane uz potrebe očuvanja tradicijskog pkolskog vrta 
 • Terenska nastava 
  • posjet OPG Knezić (upoznavanje s ekološkim uzgojem raznolikog povrća i sadnica) 
 • Prezentacija projekta 
  • nadopuna međupredmetnim tematskim aktivnostima kroz rad Udruge „Lijepa naša” i učeničke zadruge „Pinklec” 
 • ERASMUS + PROJEKTI-Učenje izvan učionice i Školski permakulturni vrt 
  • razvijati brigu o Zemlji, okolišu i ljudima, razvijati ključne kompetencije kod učenika, potaknuti učenike na suradnju s europskim partnerim a od rane dobi, promicati europsku dimenziju među svim sudionicima, upotreba engleskog jezika 

PODRUČJE RADA: 

 • Istraživački rad- prikupljanje autohtonog sjemena; fenološko promatranje autohtonih sorti povrća i cvijeća, utjecaj ekoloških pripravaka za zaštitu biljaka u eko vrtlarenju od biljnih bolesti i nametnika s ciljem povećanja plodnosti tla i biološke aktivnosti tla (npr.kopriva- zaštitnica vrta); 
 • Rad u tradicijskom školskom vrtu: 
  • priprema tla (oranje, gnojidba ekološkim stajskim gnojem, rahlenje tla pijeskom- domar, spremači) 
  • priprema gredica i tretiranje tla humusom (učenici Ekološke skupine, voditelji, predstavnica Udruge „Lijepa naša”) 
  • sjetva i sadnja (učenici i voditelji Ekološke skupine i Čuvari tradicije) 
  • održavanje gredice (učenici Ekološke skupine, Čuvari tradicije i razrednih odjela), uzgoj presadnica povrća i uzgoj cvijeća za tegle i cvjetne gredice
  • kompostiranje ostataka biorazgradivog otpada u kompostište unutar školskog vrta 
  • ubiranje i spremanje povrća te aranžiranje cvijeća (voditelji i ostali učitelji) 
 • Rad prema nastavnom planu i programu 
  •  proizvodnja zdrave hrane, važnost zdrave prehrane, održivi razvoj 
  • ostvarivanje plana i programa zdravstvenog odgoja od 1.-8.razred kroz ekološke aktivnosti u okviru Projekta Tradicijski školski vrt;

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./ 2020.

 • prikaz projekta 
 • korištenje proizvoda iz vrta u školskoj kuhinji 
 • financijski pokazatelji 
 • zbirke sjemena, pripravci začinskog bilja za potrebe učeničke zadruge i školske kuhinje 

Nositelji:
 • učenici Ekološke skupine od 1.-8.razreda 
 • učenici polaznici izvannastavne skupine Čuvari tradicije 
 • voditelji projekta: Štefica Škrlec, Adam Mokos- Pazman 
 • suradnici u školi:kuharica, spremačice, domar 
 • vanjski suradnici: roditelji članovi Eko odbora, Branka Žigrović, predstavnica Udruge“Lijepa naša” 
Naziv teme: Monitoring bioraznolikosti – VELIKI LOV NA BILJKE
Cilj:
 • poticati zanimanje za opažanje u prirodi, istraživanje i logičko zaključivanje o sastavnicama i ustroju živoga svijeta 
 • utvrditi postojeće probleme u okolišu i mogućnosti rješenja 
 • zaštititi prirodu  
 • upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava 
 • nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu 
 • upozoravati javnost o problematici okoliša 
 • razvijati svijest o važnosti očuvanja prirode 
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole 

Zadatak:
 • praćenje stanja biološke raznolikosti 
 • zaštititi ugrožene biljne i životinjske vrste čija se brojnost zbog nestanka staništa smanjuje (Projekt „Veliki lov na biljke”) 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020. (ožujak i travanj-lastavica i kockavica i druge osjetljive vrste; rujan-lipanj – dabar u rijeci Krapini, crvenokljuni labud na bajerima, šišmiši,) 

 • razgovor, praktični rad, demonstracija, rad s tekstom,     izlaganje, istraživačka i projektna nastava 
 • rad u skupinama, individualni rad 
 • individualna procjena znanja i sposobnosti učenika, analiza polugodišnjih rezultata, analiza rezultata na kraju šk.god., 
 • evaluacijski listići, opisno praćenje rada i napretka učenika 
 • rezultati samovrednovanja i vrednovanja u svrhu motivacije učenika  

Nositelji:
 • učenici od 1.do 8. razreda 
 • učiteljica Štefica Škrlec 
 • učiteljica Jelena Novosel Ožeg (zamjena Nikolina Mikulec) 
 • Državni zavod za zaštitu prirode 
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije 
 • Zavod za javno zdravstvo ispostava Zlatar 
 • Udruga Lijepa naša 
 • vanjski suradnici 
Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • educirati nove generacije učenika kako prikupljati i razvrstavati otpad
 • otpad reciklirati
 • promidžba recikliranih proizvoda i poticanje svijesti lokalne zajednice o važnosti pravilnog odlaganja otpada.
 •  ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, djelatnika škole i mještana Općine Zlatar Bistrica

Zadatak:
 • naučiti pravilno razvrstavati otpad tijekom boravka u školi, te stečeno znanje primjenjivati u svakodnevnom životu 
 • razvijati svijest o manjoj proizvodnji otpada.
 • poučiti učenike kako prikupljeni otpad koristiti za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta
 • podizanje razine ekološke svijesti i obaviještenosti sveukupne javnosti na načelu održivog i uravnoteženog razvoja, posebice gospodarskih i društvenih čimbenika, kako bi se odabrali razvojni putevi prihvatljivi za okoliš, uz istodobnu održivost biološke raznolikosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • razgovor, praktični rad, demonstracija, rad s tekstom,     izlaganje, istraživačka i projektna nastava
 • rad u skupinama, individualni rad
 • individualna procjena znanja i sposobnosti učenika, analiza polugodišnjih rezultata, analiza rezultata na kraju šk.god., evaluacijski listići, opisno praćenje rada i napretka učenika
 • rezultati samovrednovanja i vrednovanja u svrhu motivacije učenika

Nositelji:
 • učenici od 1. do 8. razreda
 • učiteljice Štefica Škrlec, Jelena Novosel Ožeg ( Nikolina Mikulec) , razrednici, tehničko osoblje, članovi Eko-odbora Eko-škole
 •  Udruga Lijepa naša
 • vanjski suradnici