Eko škola

Osnovna škola Zlatar Bistrica

Vladimira Nazora10
49247 ZLATAR BISTRICA

Telefon: 049 / 461 749
Fax: 049 / 503 066
E-mail: ured@os-zlatar-bistrica.skole.hr
Web: www.os-zlatar-bistrica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Jasna Kokot Pelko, prof.
Školski koordinatori: Štefica Škrlec
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Jasna Kokot Pelko, ravnateljica škole
 2. Štefica Škrlec, školski koordinator i voditeljica ekološke skupine (5.-8.r)
 3. Magda Henok, voditeljica ekološke skupine (1.-4. r)
 4. Učitelji: Adam Mokos Pazman, Alan Grabušić, Alen Matijašević, Marija Hudi Hitrec                                                                       
 5. Učenici: Va – Daniel Srebak, V b- Josip Findak, VI. - Gita Vlahek, Lovro Tuđa, Lukas Pavlović, VII - Mia Šantek, Marinela Čehulić, Ana Šimunić, VIII - Petra Šimunić, Magdalena Pavetić 
 6. Predstavnici roditelja: Danijela Findak, Suzana Žunić
 7. Stručni suradnici: Snježana Kovačević, knjižničarka; Ines Hučić, defektologinja, Marina Dinjar, pedagoginja
 8. Administrativno osoblje Eko-škole: Žarko Piljak, računovođa; Natalija Jug, tajnica škole
 9. Tehničko osoblje Eko-škole: Stjepan Uroić i Mirjana Uroić
 10. Kumovi Eko-škole: Općina Zlatar Bistrica
 11. Predsjednica Eko-odbora Eko-škole: Petra Šimunić
 12. Školski koordinatorica: Štefica Škrlec, prof.
 13. Ravnateljica: Jasna Kokot Pelko, prof.
 14. Predstavnici lokalne zajednice, crkve, udruga i društva:
 •        Žarko Miholić, načelnik Općine Zlatar Bistrica
 •        Petar Repić, svećenik crkve Sv. Ivan Krstitelj
 •        Vesna Pavleković, HCK Zlatar
 •        Damir Hanžek, HPD "Javor"
 •        Branka Žigrović, Udruga "Lijepa naša", Zlatar Bistrica
 •        Dražen Mikulec, DVD Zlatar Bistrica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: MONITORING -Prebrojavanje kockavice (Fritillaria meleagris L.)
Cilj:
 • Učenici šestoga i drugoga  razreda OŠ Zlatar Bistrica s učiteljicom biologije i kemije Šteficom Škrlec, već dvanaestu godinu zaredom su  sudjelovali u akciji prebrojavanja kockavice na području Općine Zlatar Bistrice, ugrožene i strogo zaštićene vrste na području naše županije. Ova se akcija održava u mjesecu ožujku i travnju u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije.

Zadatak:
 • Kockavica je zeljasta trajnica iz porodice ljiljana (lat. Liliaceae) koja se razvija iz lukovice. Stabljika je visoka do 30 cm, nosi duge, uske listove, a na njenom vrhu u rano proljeće, tijekom ožujka i travnja, razvijaju se pojedinačni cvjetovi. Na istoj stabljici mogu se  naći dva cvjetova ili čak više njih. Cvjetove su veliki, visoki, crveno-smeđe do pruporno obojeni sa svjetlijim i tamnijim šarama koje tvore uzorak šahovnice, pa od tuda i hrvatski naziv – kockavica. Cvjetove u proljeće oprašuju bumbari i pčele, a biljka se može razmnožavati lukovicama ( vegetativno ) ili sjemenom. Istraživanja su pokazala da jedinke mogu doživjeti 30, vjerojatno i više, godina, a tek od pete godine počinju stvarati cvjetove. Biljka je otrovna, pogotovo za sisavce.
 • Učenicima bude  prezentirana metodologija prebrojavanja kockavice na terenu. Na taj način učenici su odredili veličinu njenih populacija prebrojavanjem jedinki na plohama određenih površina i upisali podatke u formular za procjenu stanja populacije kockavice.
 • Kockavica je ugrožena vrsta kojoj prijeti izumiranje zbog gubitka njenih prirodnih staništa – vlažnih livada. Ova staništa nestaju zbog negativnih čovjekovih djelovanja koja uključuju melioraciju i urbanizaciju te pretvaranje zemljišta u oranice, zaraštavanja drvenastom vegetacijom do kojih dolazi uslijed prestanka košnje i ispaše, kanaliziranje vodotoka, izgradnja ceste i dr.
 • Apeliramo na vlasnike livada na kojima raste kockavica da obavljaju redovitu košnju kako ne bi došlo do zaraštanja istih s ciljem očuvanja ove ugrožene vrste koja je pred izumiranjem.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

ožujak/travanj 2019.


Nositelji:
 • učenici od 1. do 8. razreda
 • učiteljice Štefica Škrlec, Magda Henok, razrednici, tehničko osoblje, članovi Eko-odbora Eko-škole
 • Udruga Lijepa naša
 • vanjski suradnici
Naziv teme: MONITORING BIORAZNOLIKOSTI - PROJEKT \'VELIKI LOV NA BILJKE\'
Cilj:
 • razvoj mladih kao zagovornika očuvanja biološke raznolikosti
 •  promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost
 • razvoj znanstveno utemeljenih nastavnih materijala u skladu s načelima Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological diversity - CBD) koji bi omogućili odgojiteljima/nastavnicima promociju aktivnosti vezanih za obrazovanje o biološkoj raznolikosti
 • promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad)
 • biti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti / Zelenim koridorom (Green Corridor) te pomoći u postizanju EU/UN ciljeva za obrazovanje o biološkoj raznolikosti


 


Zadatak:
 • projekt je usredotočen na biološku raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama
 • 'Veliki lov na biljke' namijenjen je djeci u dobi od 5 do 11 godina, a glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje
 • projekt se temelji na odgojno-obrazovnim principima Zaklade za odgoj i obrazovanje (FEE), a sadrži i praktični dio, aktivnosti koje se temelje na materijalima razvijenim u Royal Botanic Gardens, Kew

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom  školske godine 2018.<72019.

 • anketiranje učenika putem anketnih upitnika
 • izrada karte staništa i identifikacijskih kartica biljaka i životinja za dobne skupine istraživači i detektivi

Nositelji:
 • dobne skupine koje sudjeluju u projektu mogu biti:promatrači (5-6 god.), otkrivači (6-7 godina), mislioci (7-8 godina), istraživači ( 9-10 godina) te detektivi za biljke (10-11 godina)
 • u našoj školi u aktivnostima sudjeluju učenici od 9 do 10 godina (istraživači)  i od 10 do 11 godina (detektivi za biljke)
 • voditeljice projekta su Magda Henok, voditeljica ekološke skupine od 1-do 4. razreda i Štefica Škrlec, prof. biologije i kemije, voditeljica ekološke skupine od 5.do 8.razreda
Naziv teme: ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:

 

 • educirati nove generacije učenika kako prikupljati i razvrstavati otpad
 • otpad recikliratI
 • promidžba recikliranih proizvoda i poticanje svijesti lokalne -  zajednice o važnosti pravilnog odlaganja otpada.
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, djelatnika škole i mještana Općine Zlatar Bistrica

Zadatak:
 • naučiti pravilno razvrstavati otpad tijekom boravka u školi, te stečeno znanje primjenjivati u svakodnevnom životu. 
 • razvijati svijest o manjoj proizvodnji otpada.
 • poučiti učenike kako prikupljeni otpad koristiti za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta
 • podizanje razine ekološke svijesti i obaviještenosti sveukupne javnosti na načelu održivog i uravnoteženog razvoja, posebice gospodarskih i društvenih čimbenika, kako bi se odabrali razvojni putevi prihvatljivi za okoliš, uz istodobnu održivost biološke raznolikosti.


 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • razgovor, praktični rad, demonstracija, rad s tekstom, izlaganje, istraživačka i projektna nastava
 • rad u skupinama, individualni rad
 • individualna procjena znanja i sposobnosti učenika, analiza polugodišnjih rezultata, analiza rezultata na kraju šk.god.,
 • evaluacijski listići, opisno praćenje rada i napretka učenika
 • rezultati samovrednovanja i vrednovanja u svrhu motivacije učenika

Nositelji:
 • učenici od 1. do 8. razreda
 • učiteljice Štefica Škrlec, Magda Henok, razrednici, tehničko osoblje, članovi Eko-odbora Eko-škole
 • Udruga Lijepa naša
 • vanjski suradnici

Eko kodeks

Eko kodeks:

Živimo u suglasju s prirodom za ljepše danas - bolje i zdravije sutra!


Eko himna:

Kraj stare pruge i rijeke Krapine mutne između bregova, šuma i polja smjestila se naša osnovna škola. Zlatar Bistrica njeno je ime svatko od nas ponosi se time, da smo škola sve naj naj, to vam znade cijeli kraj. Žamor, graja, cika, vika, to je naše škole spika!

Svakoga dana nova štiva, tu se naše znanje skri

Zlatar Bistrica njeno je ime svatko od nas ponosi se time, da smo škola sve naj naj, to vam znade cijeli kraj.

Zvuk zvona u školu nas zove, da učimo za život, da učimo za snove. Učitelji su uvijek tu za nas, kad je teško il treba nam spas.

Zlatar Bistrica njeno je ime svatko od nas ponosi se time. Da smo škola sve naj naj, to vam znade cijeli kraj, da smo škola sve naj naj, to vam znade cijeli kraj.

Himna škole Tekst: učenici Oš Zlatar Bistrica, mentorice: Brankica Matijašec i Marija Hudi Hitrec; Glazba: Ana Šimunić, Doroteja Barušić, Mia Šantek i Petra Šimunić, mentor: Adam Mokos-Pazman, 21.09.2017.