Eko škola

Dječji vrtić Pčelica, Čazma

Braće Radić 13A
43240 Čazma

Telefon: 043/771-419
Fax: 043/771-419
E-mail: djecji.vrtic.pcelica@bj.t-com.hr
Web: www.vrtic-pcelica-cazma.hr

Ravnatelj/ica: Martina Kovač
Školski koordinatori: Ines Lamač, Mileva Prišćan, Maja Baždar, Sanela Dokuš i Martina Kovač, ravnateljica
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ines Lamač
 • Mileva Prišćan
 • Maja Baždar
 • Sanela Dokuš
 • Elvira Babić Marković
 • Martina Kovač
 • Mihael Vuk
 • Helena Deželić
 • Darko Obranović
 • Hrvojka Vuk
 • Tihomir Deželić
 • Zrinka Birt
 • Vesna Ruklić
 • Ivana Gusić
 • Dean Vitanović
 • Ivona Ćuk
 • Grad Čazma, Čazmatrans d.o.o., TZ Čazma,  Željeznarija Milčić d.o.o.,Onix G.Draganec, Zadruga Izazov

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Navikavanje djece zdravom načinu života.


Zadatak:
 • Projekti na temu prehrane (pravilna i zdrava prehrana, tradicionalna jela i prikupljanje stari recepata)
 • Izrada jelovnika u suradnji sa djecom
 • Briga o svijesti o potrebi čuvanja hrane
 • Briga o vlastitom zdravlju (osobna higijena, boravak na svježem zraku, izleti)
 • Sportske aktivnosti (obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana, sudjelovanje na sportskoj manifestaciji „od kaptola do kaptola“, sudjelovanje na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića BBŽ)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Djeca 
 • Odgojitelji
 • Tehničko osoblje
 • Roditelji
 • Lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:

Djeca su spoznala kako zdravo živjeti.


Realizirani zadaci:
 • Provedeni su Projekti na temu prehrane ( pravilna i zdrava prehrana, tradicionalna jela i prikupljanje stari recepata)
 • Djeca su Izrađivala jelovnike u suradnji sa kuharicom
 • Povećana je briga i svijesti o potrebi čuvanja hrane
 • Brinuli smo o vlastitom zdravlju, posebno u vrijeme pandemije (osobna higijena,boravak na svježem zraku,izleti, šetnje, igra na igralištu)
 • Sportske aktivnosti su provedene prema planu (obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana, sudjelovanje na sportskoj manifestaciji „od kaptola do kaptola“, Super maraton)

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Djeca
 • Odgojitelji
 • Roditelji
 • Tehničko osoblje
 • Ravnateljica
 • Lokalna zajednica 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne dvoji već smeće odvoji!

Čuvaj pazi i cvijeće ne gazi!

Živi zdravo, živi fino, jedi med i medolino!


Eko himna: