Eko škola

Dječji vrtić Pčelica, Čazma

Braće Radić 13A
43240 Čazma

Telefon: 043/771-419
Fax: 043/771-419
E-mail: djecji.vrtic.pcelica@bj.t-com.hr
Web: www.vrtic-pcelica-cazma.hr

Ravnatelj/ica: Martina Kovač
Školski koordinatori: Gordana Devčić, Ana Luter Hegedić, Brankica Brnjanec,Martina Kovač, ravnateljica
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Ravnateljica Martina Kovač
 • 2. Eko koordinatorice Gordana Devčić, Anica Čizmazija
 • 3.Djeca Lana Vinceković, Oliver i Gabrijel Kolar
 • 4.Odgajateljice Ana Luter Hegedić i Brankica Brnjanec
 • 5.Tehničko osoblje Ranka Zgrebec, Darko Obranović
 • 6.Predstavnici roditelja Dina Kolar,Ivančica Jandrić
 • 7.Predstavnici Grada Elvira Babić Marković
 • 8.Predstavnica Turističke zajednice Martina Dončević
 • 9.Predstavnici medija Vesna Ruklić - Super Radio, Ivana Gusić, Dean Vitanović - Bjelovar live, Franjo Jagatić, Ivona Ćuk - Večernji list
 • 10.Kumovi/sponzori Grad Čazma, Čazmatrans d.o.o.,TZ Čazma, Željeznarija Milčić d.o.o., L&L obrt, Zadruga Plodovi Moslavine

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Živi svijet-drvo
Cilj:
 • Promicanje ekoloških spoznaja
 • Ekološka edukacija djece s naglaskom na iskustvenom doživljaju
 • Utvrditi probleme i mogućnosti rješavanja istih

Zadatak:
 • Poticati razvoj moralnih i duhovnih vrijednosti ( poštivanje, odgovornost, divljenje, zahvalnost,…)
 • Usvajati navike zdravog načina života
 • Učiti o svijetu i životu neposrednim iskustvom
 • Poticati razvoj samopouzdanja i inicijative u pronalaženju rješenja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • ravnatelj
 • stručni tim
 • odgojitelji 
 • ostali uposlenici vrtića
 • Šumarija Čazma
 • HPD Garjevica Čazma
 • Turistička

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ŽIVI SVIJET - DRVO
Ostvareni ciljevi:

Promicanje ekoloških spoznaja; ekološka edukacija djece s naglaskom na iskustvenom doživljaju kroz prezentacije, stručnu literaturu,posjete i izlete; utvrđivanje problema i rješavanje istih direktnim susretanjem na "terenu" ; stvaranje pozitivnog stava i odnosa prema prirodi.


Realizirani zadaci:
 • predavanje na temu "Biljke našega kraja"
 • radna akcija - sadnja drveća "Zasadi drvo ne budi panj"
 • "Zdrava šuma , zdravi zrak" akcija čišćenja šume
 • "od žira do stola" - projekt u suradnji sa Turističkom zajednicom i Šumarijom Čazma
 • estetski doživljaj okoliša - sdanja biljaka u i oko vrtića te briga o istima
 • odlazak u obližnju šumu kroz sva godišnja doba

Vrijeme realizacije:

Od rujna 2019. godine do 31.5. 2020 godine.


Nositelji:

Ravnatelj, stručni tim, odgajatelji, ostali uposlenici, djeca i njihovi roditelji, Grad Čazma, Turistička zajednica Grada Čazme, Šumarija Čazma.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

NE DVOJI VEĆ SMEĆE ODVOJ!

ČUVAJ, PAZI I CVIJEĆE NE GAZI !

VOLI CVIJEĆE I NE BACAJ PO NJEMU SMEĆE!


Eko himna: