Eko škola

Dječji vrtić Pčelica, Čazma

Braće Radić 13A
43240 Čazma

Telefon: 043/771-419
Fax: 043/771-419
E-mail: djecji.vrtic.pcelica@bj.t-com.hr
Web: www.vrtic-pcelica-cazma.hr

Ravnatelj/ica: Martina Kovač
Školski koordinatori: Gordana Devčić, Ana Luter Hegedić, Brankica Brnjanec,Martina Kovač, ravnateljica
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Martina Kovač
 • Eko koordinatorice: Gordana Devčić, Anica Čizmazija

 • Djeca: Lana Vinceković, Oliver i Gabriel Kolar

 • Odgojiteljice: Ana Luter Hegedić, Brankica Brnjanec

 • Tehničko osoblje: Ranka Zgrebec, Darko Obranović

 • Predstavnici roditelja: Dina Kolar, Ivančica Jandrić

 • Predstavnica grada Čazme: Elvira Babić Marković

 • Predstavnica Turističke zajednice: Martina Dončević

 • Predstavnici medija: Vesna Ruklić-Super Radio, Ivana Gusić, Dean Vitanović-Bjelovar live, Franjo Jagatić, Ivona Ćuk-Večernji list

 • Kumovi/sponzori: Grad Čazma, Čazmatrans d.o.o., TZ Čazma,  Željeznarija Milčić d.o.o., L&L obrt, Zadruga Plodovi moslavine


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PROMET
Cilj:
 • Promicanje ekoloških spoznaja

 • Ekološka edukacija djece s naglaskom na iskustvenom doživljaju

 • Utvrditi probleme i mogućnosti rješavanja istih

   


Zadatak:
 • Pozitivna interakcija s prirodnim okruženjem kao važan dio zdravog razvoja

 • Stvaranje preduvjeta za poboljšanje kvalitete života

 • Poticati razvoj osjećaja pripadnosti prirodi

 • Izgrađivati pozitivan stav i odnos prema sebi

 • Poticati razvoj moralnih i duhovnih vrijednosti ( poštivanje, odgovornost, divljenje, zahvalnost,…)

 • Usvajati navike zdravog načina života

 • Učiti o svijetu i životu neposrednim iskustvom

 • Poticati razvoj samopouzdanja i inicijative u pronalaženju rješenja


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz pedagošku godinu 2018./2019.

 • vrednovanje, izvješća, foto digitalna dokumentacija.

Nositelji:
 • Djeca, eko patrola, koordinatorice, odgojitelji, tehničko osoblje, eko odbor, ravnateljica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Promet
Ostvareni ciljevi:
 • Jačanje zajedništva među djecom, poštivanje pravila i nenasilno rješavanje sukoba. Upoznavanje vrsta vozila, usporedba vozila nekada i sada, oprezno u prometu, vozila koja zagađuju i koja ne zagađuju okoliš.

Realizirani zadaci:
 • Posjet knjižnici, posjet muzeju Ferdinand Budicki, sudjelovanje u projektu grada Čazme Čuvajmo okoliš zajedno i nagrađen rad Eko slikovnica Promet!

Vrijeme realizacije:

Kroz pedagošku godinu 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca, odgojitelji, stručni tim, tehničko osoblje, roditelji,ravnateljica.

Eko kodeks

Eko kodeks:

"NE DVOJI, VEĆ SMEĆE ODVOJI"

"VOLI CVIJEĆE I NE BACAJ PO NJEMU SMEĆE"

"ČAZMA BEZ SMOGA, CRNIH RUPA I OSTALOGA!"


Eko himna: