Eko škola

Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica

Matije Gupca 2
49245 Gornja Stubica

Telefon: 049/289-164
Fax: 049/290-153
E-mail: osmggs@os-mgupca-gornjastubica.skole.hr
Web: os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Sanja Knezić
Školski koordinatori: Nataša Mirt
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1.Sanja Knezić,prof.,ravnateljica škole
 • 2.Nataša Mirt, školski koordinator, učiteljica prirode i biologije
 • 3.Učitelji:
  • Irena Kokolić, učiteljica RN, voditeljica Eko-eko grupe
  • Marica Dubovečak, učiteljica RN, voditeljica Mladih čuvara prirode
  • Ivanka Lisak, učiteljica RN, voditeljica Recitatorske grupe
  • Snježana Glogač, , učiteljica RN, voditeljica Vezilja
  • Marina Mikulec, , učiteljica geografije, voditeljica GLOBE programa
  • Gordana Varjačić Grđan, učiteljica posebnog razrednog odjela
  • Danijela Lukina, učiteljica engleskog jezika
 • 4. Učenici:         
  • 5.r: (a) Leonarda Klanjčić   ,  (b)  David Kos
  • 6.r: (a) Valentina Sumpor , (b) Jana Hren,
  • 7.r: (a) Ana Junković, (b) Mihael Gredičak
  • 8.r: (a) Ana Klanjčić , (b) Dorotea Pasanec
 • 5. Stručni tim: Ines Krušelj-Vidas, knjižničarka, Martina Brlečić, pedagoginja
 • 6. Tehničko osoblje: Biserka Drempetić, spremačica;  Jadranko Kosec,domar
 • 7.Administrativno osoblje: Karmen Lisak-Sinković, račopolagatelj, Ankica Banožić, tajnica
 • 8.Predstavnici roditelja: Vladimir Škvorc, Igor Krizmanić, Ksenija Jambrečina          
 • 9.Predstavnici lokalne zajednice, javnih i drugih poduzeća:
  • Općina Općina Gornja Stubica, općinski načelnik Jasmin Krizmanić, dipl.ing.prometa
  • Župa svetog Jurja Gornja Stubica, vlč. Nikola Jurković, upravitelj župe
  • Muzeji Hrvatskog zagorja-Muzej seljačkih buna, Nadica Jagarčec, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja
  • Udruga „Gornjostubička luč“, , vlč. Nikola Jurković
  • Monaris d.o.o., Ivan Mirt, direktor društva
  • ETOS BETON, vl. Matija Lešković
  • LOVITA, vl. Tihomir Jambrečina
  • DONA trgovina d.o.o., Mladen Škudar, predsjednik uprave
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, Dijana Klasić, dipl.ing.agr.
  • Javna ustanova Park prirode Medvednica, ravnateljica,mr.sc.Snježana Malić-Limari, dipl.ing.biol.
 • 10.Predstavnici udruga koje se bave pitanjima okoliša:
  • Lovačko društvo „Orao“ ,Ivan Ilinić, predsjednik
  • Planinarsko društvo „Stubičan“ , Ines krušelj-Vidas, predsjednica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Odvajanje otpada
Cilj:
 •  probuditi svijest učenika, djelatnika škole i roditelja o svakodnevnom i kontinuiranom odvajanju otpada
 •  stvoriti naviku odvajanja otpada 
 •  shvatiti važnost odvajanja otpada za ugodniji, zdraviji život te za očuvanje planeta Zemlje
 •  osvjestiti kako smanjenje bioraznolikosti utječe na život na Zemlji

Zadatak:
 • U našoj školi redovito se odvaja: papir, plastika, baterije, ulje, kompost, elektronički otpad, staklo. Svaki razred posjeduje spremnike za papir i plastiku, dok za ostalo odvajamo po određenim punktovima.
 • Svaki dan učenici prije nastave i nekon nastave kupe smeće u okolišu škole prema određenom rasporedu.
 • U četvrtom mjesecu priključujemo se velikoj akciji Zelena čistka i sudelujemo u čišćenju mjesta.
 • Možda naše akcije nisu novost, ali mi ih obavljamo kontinuirano, dio su našeg života i mi smo na njih ponosni.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zaštita Zemlje
Ostvareni ciljevi:

Kroz radionice na Eko grupi (svakodnevno čišćenje okoliša škole, izrada ekoloških natpisa i znakova,simuliranje situacija - pozitivnih i negativnih, pravljenje makete Zemlje, zagađivanje zraka od tvornica, spašavanje ugroženih vrsta, sadnja sadnica, uređenje školskog dvorišta.... učenici su:

 • razvili vještine potrebne da postanu djelotvorni u pogledu zaštite svoje okoline
 •  unaprijedili su povećano razumijevanje ekologije radi bolje zaštite svoje okoline
 • povećali želju za očuvanjem okoliša radi njegovog značaja za ljudski život.

Realizirani zadaci:
 • upoznate su i usvojene vrijednosti ekologije i na taj način povećano njezino razumijevanje i razumijevanje njenih osnovnih principa kod učenika
 • korištenjem različitih materijala i konkretnih iskustava učenici su razvili vještine kritičkog mišljenja, korištenje argumenata i prihvaćanje posljedica vlastitog djelovanja 
 • povezuju vrijednosti očuvanja okoliša sa principima koji su utemeljeni u osnovna pravila u kući, školi, okolini, itd.
 • razumiju karakteristike dobrih pravila koji doprinose očuvanju okoliša
 • razvijaju vještine aktivnog sudjelovanja i dobivaju priliku  da ih sprovedu
 • kroz konkretne aktivnosti promoviraju vrijednosti poput: - nepovrjedivost ljudskog života - prihvaćanje odgovornosti - pravo na zdrav život i zdravu okolinu

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici i djelatnici škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Malo pažnje, malo truda EKO nek nas prati svuda!


Eko himna:

Svaka škola ima san

da čista blista svaki dan.

Ne bacaj na pod smeće,

odloži ga u prikladne vreće.

 

R: Prirodi oko nas

Eko škola bit će spas

Neka čuju svi

zelenu zastavu osvajamo mi.

 

Znaj da nije faca

tko smeće u prirodu baca.

Malo pažnje, malo truda

čistoća nek nas prati svuda.

 

R: Prirodi oko nas

Eko škola bit će spas

Neka čuju svi

zelenu zastavu osvajamo mi.

 

Tada će naša Eko škola sjati

za čistu prirodu sve ćemo dati.