Ciljevi zaštite okoliša u programu Ekoškole

Ciljevi zaštite okoliša u programu Ekoškole
 • Snimiti stanje-okoliša vrtića, škole, kuće, naselja, mjesta.
 • Utvrditi postojeće probleme u okolišu i mogućnosti rješenja.
 • Predvidjeti i upozoriti na nove probleme okoliša, djelovati s ciljem sprječavanja nastanka novih.
 • Dati prednost održivom razvitku.
 • Unaprijediti kakvoću življenja osiguravajući i održavajući visoku kakvoću okoliša za život, rad i kretanje.
 • Organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta.
 • Zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore.
 • Upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava.
 • Poticati i osmišljavati rad u okolišu.
 • Nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu.
 • Upozoravati javnost o problematici okoliša.
 • Osigurati uvjete za trajno i pravodobno informiranje javnosti i sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima.

Međunarodni program Ekoškola upotpunjuje i povezuje sadržaje redovnog nastavnog plana i programa s izvannastavnim, a dijelom i izvanškolskim aktivnostima. Škole postaju centri informiranja o problematici okoliša (uspostavlja se trajna suradnja na relacijama učenici-roditelji-lokalna zajednica i obrnuto) i doprinose smanjivanju i postupnom rješavanju uočenih nepravilnosti.