loading

Ekoškole

Osnovna škola Blato

Korisnički podaci

Osnovna škola Blato
1. ulica 25/II, 20271 Blato
020 851 233
katarina.surjan@skole.hr
2024
Priprema statusa
 • Naziv projekta: Morske ptice - Life Artina

  Tema projekta: Edukacijski program „Morske ptice“ Udruge Sunce ima za cilj edukaciju djece osnovnih škola otoka Visa, Lastova i Korčule o ugroženosti te važnosti očuvanja morskih ptica.

  Opis projekta:

  Edukacijski program "Morske ptice" proveden je vodeći se načelima obrazovanja održivog razvoja, kao što su istaknuta u Akcijskom planu za obrazovanje i održivi razvitak. Kroz upotrebu participativnih metoda, program je poticao učenike na učenje putem akcije, suradnje i partnerstva, a istovremeno poticao razvoj kritičkog razmišljanja.

  Nastavnici su sudjelovali u radionicama kako bi razvili ideje o načinima i mogućnostima uključivanja ovog edukacijskog programa u kurikulum pojedinih predmeta. Na početku programa, među učenicima je provedena evaluacija putem ulaznih individualnih upitnika kako bi se procijenilo njihovo početno znanje i svijest o očuvanju morskih ptica. Na kraju provedbe programa, evaluacija je ponovno provedena putem izlaznih individualnih upitnika, uz dodatnu grupnu evaluaciju koristeći participativnu metodu "Moje mišljenje".

  Ciljevi radionica obuhvaćali su upoznavanje učenika s Udrugom Sunce, Udrugom BIOM i projektom LIFE Artina, kao i s biologijom i ekologijom različitih vrsta morskih ptica te metodama istraživanja. Učenici su također bili upoznati s prijetnjama koje morske ptice susreću, te načinima na koje mogu pridonijeti smanjenju tih prijetnji, uključujući natjecanje za prostor s drugim vrstama, napade od strane drugih vrsta, onečišćenje mora, prilov (slučajni ulov), intenzivan razvoj turizma, buku, sidrenje uz kolonije i uznemiravanje na kolonijama.

  Ovaj program pružio je učenicima priliku za razmjenu iskustava s učenicima na udaljenim otocima s održanom terenskom nastavom na Lastovu. Time su mlade generacije, koje su željele sačuvati ove vrste, putem suradnje, partnerstva i prezentacije iskustava, povezale teorijski dio iz učionice s terenskim radom i stvorile cjelokupnu sliku o važnosti očuvanja ovih vrsta morskih ptica.

 • Naziv projekta: Better school for better tomorrow

  Tema projekta: Obrazovanje o okolišu i podizanje svijesti o očuvanju okoliša

  Opis projekta:

  Ovaj projekt je u tijeku te se provodi preko eTwinning platforme, a nastao je zbog provedbi ciljanih aktivnosti Erasmus+ projekta i održane KA1-mobilnosti učiteljice biologije na tečaju "Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future" u organizaciji Europass Teacher Academy. S rastućom prijetnjom klimatskim promjenama i globalnim zagađenjem, potreba za razvijanjem ekološke svijesti među učenicima postaje ključna, a obrazovanje je temeljni faktor za razvoj aktivnog građanstva i promicanje građanstva znanosti. Kroz dublje razumijevanje relevantnih prijetnji okolišu s konkretnim primjerima, učenici će razviti poštovanje prema prirodnim resursima te pokrenuti projekte za zaštitu okoliša u školi i široj lokalnoj zajednici. S ciljem oblikovanja okolišno osviještene i održive školske zajednice, želimo pružiti učenicima praktične alate i strategije za postizanje određenih promjena, kao što je pokretanje kompostiranja i pravilnog razdvajanja otpada u školi, te razvijanje kritičkog razmišljanja za učinkovitu procjenu i smanjenje utjecaja antropogenih aktivnosti na okoliš.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj